Echo Investment SA - zmiany w składzie zarządu

2008-07-02 19:16

Rada Nadzorcza Echo Investment, 27 czerwca 2008 roku, podjęła uchwałę w sprawie powołania prezesa i wiceprezesa zarządu Echo Investment SA. Tym pierwszym został Piotr Gromniak, a drugim - Artur Langner.

"Powołanie na stanowisko prezesa zarządu to dla mnie wielki zaszczyt. Echo Investment to dobrze przygotowana, sprawna organizacja dysponująca wykształconą kadrą. Spółka ma jasno wytyczone cele i konkretną listę projektów do zrealizowania" - powiedział Piotr Gromniak. "Moją misją, jako prezesa zarządu, będzie kontynuacja pozytywnych zmian zapoczątkowanych w poprzednich latach i przede wszystkim zapobieganie powstawaniu barier rozwojowych. Priorytety zarządu nowej kadencji to zwiększanie wartości Spółki, stała poprawa jakości i efektywności, coraz lepszy wizerunek i rosnąca wartość marki Echo Investment."

Piotr Gromniak
Wykształcenie wyższe, inżynier budowlany, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracę zawodową rozpoczął po ukończeniu studiów w 1990 roku, a doświadczenie w branży budowlanej zdobywał pracując w kilku firmach, między innymi w EXBUD, Betonchem SA - pracując jako inżynier budowy, majster, specjalista ds. oferowania.
W Echo Investment SA rozpoczął pracę w październiku 1997 roku jako Project Manager, a od września 1998 pełnił funkcję dyrektora Działu Realizacji. W październiku 2000 roku Rada Nadzorcza Echo Investment powołała go na stanowisko członka zarządu.

Artur Langner
Magister inżynier, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracę zawodową rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów, a doświadczenie w branży budowlanej zdobywał przechodząc praktycznie przez wszystkie etapy związane z realizacją projektu budowlanego.
Z Echo Investment związany jest od października 1998 roku, początkowo pracował na stanowisku Project Managera. Od czerwca 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora ds. przygotowania inwestycji, następnie obowiązki dyrektora Pionu Technicznego. W czerwcu 2005 roku Rada Nadzorcza powołała go na członka zarządu firmy.

Echo Investment SA realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, centrach handlowo-rozrywkowych, biurowym oraz hotelowym. Firma zrealizowała już 79 projektów w całej Polsce. Plany inwestycyjne spółki na lata 2007-2013 zakładają realizację 45 nowych inwestycji, których łączna powierzchnia wynajmowana i przeznaczona na sprzedaż przekracza 1 mln m2.
Od 1996 roku Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej