Echo Investment: ponad 26 mln zł zysku netto

2008-05-20 17:11

Grupa Kapitałowa Echo Investment zamknęła pierwszy kwartał 2008 roku zyskiem netto wynoszącym ponad 26 mln zł. Przychody netto Grupy wzrosły o ponad 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wynoszą blisko 91 mln zł. Całkowita wartość aktywów przekroczyła 1 mld euro, a poziom kapitału własnego wyniósł prawie 0,5 mld euro, co stanowi ok. 20 % wzrost w stosunku do danych z ubiegłego roku.

Osiedle Inflancka

Pod koniec I kwartału 2008 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment dysponowała ponad 270 mln zł gotówki i środków płynnych, natomiast stosunek zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych do aktywów całkowitych wyniósł 44% i utrzymał się na podobnym poziomie do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Czynnikiem mającym istotny wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięty w I kwartale 2008 roku wynik było ujęcie przychodów z tytułu zawartych umów ostatecznych sprzedaży projektu mieszkaniowego (Osiedle Inflancka) w Warszawie (II etap), a także wzrost przychodów uzyskanych z wynajmu powierzchni komercyjnych.

Wpływ na osiągnięty wynik miała również dokonywana co kwartał aktualizacja wyceny posiadanych przez Grupę Kapitałową nieruchomości, uwzględniająca m.in. zmiany wynikające z różnic kursowych euro i dolara (q/q) i indeksację czynszów, dokonywaną na początku każdego roku obrotowego.

Niższy zysk netto w I kwartale 2008 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego to rezultat mniejszego wpływu wartości aktualizacji nieruchomości.Grupa Kapitałowa Echo Investment sfinalizowała transakcje zakupu gruntów w Krakowie i Koszalinie, umożliwiające realizację ponad 100 000 m2 powierzchni wynajmowanej.

Centra handlowe
Firma ma w planach realizację 8 nowych inwestycji (w tym na Węgrzech i w Rumunii). Po ich ukończeniu liczba tego typu inwestycji w portfelu firmy podwyższy się do 18. Echo Investment planuje również rozbudowę swoich centrów handlowych i handlowo-rozrywkowych. Istniejące już obiekty handlowe zwiększą swoją powierzchnię o ponad 180 000 m2.

Biura i hotele
Echo Investment aktywnie rozwija swoją działalność w sektorze nieruchomości biurowych. W portfelu realizowanych i planowanych inwestycji Grupa ma 9 obiektów biurowych. Po zakończeniu ich realizacji Echo Investment będzie miało 12 projektów biurowych o łącznej powierzchni ponad 300 tys. m2 netto.
Spółka planuje również budowę hotelu w Łodzi.

Mieszkania
W 2007 roku spółka pozyskała 2 nowe rynki w segmencie projektów mieszkaniowych, w Łodzi i we Wrocławiu. Zakupiono grunty pod kolejne inwestycje, na których zrealizowane zostanie ponad 120 000 m2 powierzchni na sprzedaż.
W roku 2008 do użytku oddane zostaną 4 inwestycje w Kielcach, Poznaniu i Warszawie. Łącznie w przygotowaniu i realizacji jest 20 nowych projektów (3100 mieszkań oraz działki z projektami domów).

Nieruchomości gruntowe
Łącznie Echo Investment ma zabezpieczone ponad 300 ha gruntów pod nowe inwestycje. Zgodnie z zakładaną strategią rozwoju, firma nadal aktywnie poszukuje możliwości pozyskania nowych inwestycji we wszystkich 4 sektorach działalności w Polsce i za granicą. W 2007 roku zakupiła grunt w atrakcyjnej lokalizacji w Rumunii, na którym planuje zrealizować centrum handlowo-rozrywkowe o pow. około 53 000 m2.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej