Echo Investment: przed rokiem było lepiej

2008-08-29 15:10

II kwartał 2008 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment zamknęła zyskiem netto wynoszącym ponad 31 mln zł (15% wzrost w stosunku do I kwartału 2008 roku). Przychody netto przekroczyły 91 mln zł i są analogiczne do przychodów osiągniętych w I kwartale br. Narastająco, po II kwartałach 2008 roku, zysk netto wyniósł 54 mln zł, a przychody 183 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2008 roku jest znacząco niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, ze względu na wykazaną w II kwartale 2007 roku znaczącą wartość z wyceny oddanego do użytkowania centrum handlowo-rozrywkowego Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu (na zdjęciu), dotychczas największego projektu zrealizowanego przez Echo Investment. Wpływ na wynik w bieżącym okresie miały przychody osiągnięte ze sprzedaży projektów mieszkaniowych i wynajmu powierzchni biurowej i komercyjnej, a także zmiana dokonywanej co kwartał wyceny należących do Grupy nieruchomości, uwzględniająca zmiany wynikające z różnic kursowych EUR i USD.
Niższe niż II kwartale ubiegłego roku przychody operacyjne netto to także rezultat zmniejszenia powierzchni najmu wskutek sprzedaży w III kwartale 2007 roku londyńskiemu funduszowi Catalyst Capital czterech projektów komercyjnych w Łodzi i w Kielcach. Równie istotnym czynnikiem, mającym znaczący wpływ na osiągnięty wynik, było zaksięgowanie przychodów z tytułu zawartych umów ostatecznych sprzedaży projektu mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Inflanckiej (II etap). Na zwiększenie wartości przychodów wpłynęły również środki uzyskane z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych.

Całkowita wartość aktywów przekroczyła 1 mld euro, a poziom kapitału własnego wyniósł blisko 0,5 mld euro, co oznacza ponad 11% wzrost w stosunku do wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku. Na koniec II kwartału 2008 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment miała blisko 240 mln zł środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych. W wyniku spłaty zobowiązań, stosunek zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych do aktywów całkowitych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zmniejszeniu i wyniósł 45,5%.

W II kwartale 2008 roku Grupa Kapitałowa Echo realizowała projekty rozpoczęte wcześniej, przygotowywała się do realizacji nowych inwestycji oraz zawarła znaczące umowy m.in. z kielecką firmą budowlaną Fakt Budownictwo Sp. z o.o. na wykonanie stanu surowego II etapu zespołu budynków biurowych Malta Office Park w Poznaniu (I etap projektu, który w 98% został wynajęty, zostanie oddany do użytkowania w II połowie 2008 roku) oraz ze spółką Vectra SA na generalne wykonawstwo apartamentowca przy ul. Kazimierzowskiej na warszawskim Mokotowie. Rozszerzono także zakres umowy o generalne wykonawstwo z firmą budowlaną Modzelewski & Rodek na realizację kompleksu biurowego Park Postępu w Warszawie (przy zbiegu ulic Postępu i Domaniewskiej na Mokotowie).

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, zakładającą ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności, Echo Investment zmierza do geograficznego zróżnicowania planowanych przedsięwzięć i inwestuje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie trwają przygotowania do wejścia na nowy rynek - przedstawiciele spółki pracują nad możliwościami realizacji nowych projektów na Ukrainie i prowadzą szczegółowe analizy tamtejszego rynku nieruchomości.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Czytaj więcej