Dom Development: wzrost zysku netto o 24%

2008-08-29 14:08

Dom Development SA, deweloper działający na warszawskim rynku, wypracował w I półroczu 2008 dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły 456 mln zł (wzrost o 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego), a zysk netto 114 mln zł (wzrost o 24%). Spółka sprzedała łącznie 680 mieszkań oraz domów i oddała do użytku 1022 lokali mieszkalnych.

Najważniejsze wydarzenia II kwartału w Dom Development:

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kwartale 2008 roku wyniosły 268 mln zł (wzrost o 17% względem II kwartału 2007). Zysk brutto ze sprzedaży grupy w tym okresie wyniósł 111 mln zł, o 26% więcej niż rok wcześniej, a EBITDA 84 mln zł (wzrost o 27%). Z kolei zysk netto w wysokości 69 mln zł i był o 25% wyższy niż w tym samym okresie 2007 roku.
  • W II kwartale 2008 roku spółka sprzedała 352 mieszkania i domy. Na łączną liczbę sprzedanych mieszkań i domów składa się 291 mieszkań segmentu popularnego, 59 apartamentów o podwyższonym standardzie oraz 2 domy jednorodzinne.
  • Łączna wartość projektów w przygotowaniu, pod których realizację Spółka ma już zabezpieczone grunty, sięga 4,1 mld zł. Obejmują one budowę 7819 mieszkań i domów.
  • W 2008 roku do sprzedaży weszły takie inwestycje jak: Róża Wiatrów na Targówku, Derby 18 oraz III etap Osiedla Miasteczko Regaty (mieszkania) i IX etap Osiedla Miasteczko Regaty (domy) na Białołęce, Akacje 11 na Tarchominie, Grzybowska w Śródmieściu, II etap osiedla domów jednorodzinnych Laguna na Ursynowie, a także nowatorski projekt wykończonych apartamentów pod nazwą Manhattan.
  • W lipcu tego roku Spółka wprowadziła nową strategię sprzedaży mieszkań wykończonych pod klucz.
  • Zgodnie z nowym zaleceniem Komitetu Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), od 1 stycznia 2009 roku ulegną zmianie zasady rachunkowości firm deweloperskich - przychody i koszty będą rozpoznawane w momencie przekazania klientowi mieszkania.

Wyniki finasowe

Pomimo schłodzenia koniunktury na rynku mieszkaniowym spółka utrzymuje wysoki poziom przychodów oraz marży brutto ze sprzedaży i marży netto. Jest to rezultat dobrze wykorzystanego szczytowego okresu koniunktury na rynku mieszkaniowym. Marża brutto na sprzedaży w II kwartale 2008 roku wyniosła 41,5% (rok wcześniej było to 38,4%, a po I kw. 2008: 40%), rentowność na poziomie netto sięgnęła 25,6% (rok wcześniej 23,8%, a po I kw.: 24,2%).

Szczegółowe wyniki Dom Development SA    w mln zł
  I pół. 2008 I pół. 2007 zmiana II kw. 2008 II kw. 2007 zmiana
przychody netto ze sprzedaży 456 402 13% 268 230 17%
zysk brutto ze sprzedaży 186 151 23% 111 88 26%
EBITDA 137 111 23% 84 66 27%
zysk netto 114 92 24% 69 55 25%

Sprzedaż mieszkań w II kwartale 2008...

...utrzymuje stabilny poziom na wymagającym rynku. Łącznie spółka sprzedała w II kwartale 352 mieszkania i domy. Na łączną liczbę sprzedanych mieszkań i domów składa się 291 mieszkań segmentu popularnego, 59 apartamentów o podwyższonym standardzie oraz 2 domy jednorodzinne. Jest to niższy od oczekiwanego poziom sprzedaży ze względu na ciągle odkładany w czasie popyt ze strony klientów oraz szeroką ofertę nowych mieszkań na rynku wtórnym.
Obecnie firma koncentruje się przede wszystkim na sprzedaży mieszkań popularnych, utrzymując jednocześnie swoją aktywność w segmencie apartamentów o podwyższonym standardzie.

Sprzedaż mieszkań
  I kw. 2007 II kw. 2007 III kw.2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008
mieszkania popularne 372 441 299 292 241 291
apartamenty o podwyższonym standardzie 105 94 46 51 86 59
apartamenty luksusowe 0 0 0 0 0 0
domy jednorodzinne 1 1 2 2 1 2
ogółem 478 536 347 343 328 352

Nowa strategia spredaży mieszkań...

...jest odpowiedzią na potrzeby klientów zgodnie ze światowymi trendami. W lipcu tego roku spółka na szeroką skalę zadeklarowała zastąpienie tzw. standardu deweloperskiego ofertą mieszkań wykończonych pod klucz. Klient może uzyskać pełne wykończenie mieszkania, sam wybierając materiały i opcje wykończeń, korzystając z fachowych porad specjalistów Dom Development.
Oferta jest dostępna we wszystkich realizowanych inwestycjach. Obejmuje ona pełne wykończenie mieszkania w ramach trzech programów: podstawowego - Klucz oraz Komfort i Premium.Zrealizowane w ramach oferty pod klucz mieszkania objęte są pełną gwarancją.

Zmiana zasad rachunkowości...

...wynika z nowych zaleceń Komitetu Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej i od 1 stycznia 2009 roku ulegną zmianie zasady rachunkowości firm deweloperskich - przychody i koszty będą rozpoznawane w momencie przekazania klientowi mieszkania. Oznacza to, że nie będzie już stosowana tzw. metoda procentowa, czyli stopniowego rozpoznawania przychodu i kosztu sprzedaży wraz z zaawansowaniem sprzedaży produktów i postępem prac budowlanych, którą do tej pory posługiwał się Dom Development SA.
Będzie to miało wpływ na sprawozdania finansowe spółki - przychody i koszty sprzedaży (a w rezultacie marża na sprzedaży) dla poszczególnych projektów będą rozpoznawane później niż dotychczas. Zmiana ta nie wpłynie natomiast na realne operacje biznesowe prowadzone przez spółkę, jak również na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej czy na płynność finansową.

Inwestycje....

... realiowane obejmują ponad 2600 mieszkań i apartamentów o wartości ok. 1,6 mld zł. Ponadto spółka maponad 7800 mieszkań i domów w przygotowywanych projektach - ichwartośćto ok. 4,1 mld zł.
Reagując na trwającą od roku słabszą koniunkturę na rynku, spółka zdecydowała się na opóźnienie rozpoczęcia realizacji 11 projektów deweloperskich. Nie oznacza to rezygnacji z tych projektów, prace przygotowawcze związane m.in. z projektowaniem i uzyskiwaniem pozwoleń na budowę będą kontynuowane, by po oczekiwanym powrocie dobrej koniunktury, mogły być niezwłocznie wprowadzone do sprzedaży.
Dom Development ma wciąż wysoki bank ziemi. Grunty własne lub zabezpieczone na podstawie umów pozwalają na wybudowanie ok. 11 000 lokali.

"Nasze dobre wyniki finansowe po II kwartale są efektem w pełni wykorzystanego szczytowego okresu koniunktury na rynku mieszkaniowym. Pomimo obecnego schłodzenia rynku, udało nam się zwiększyć przychody o 17% i zrealizować zysk netto o 25% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Obecnie skupiamy się na wprowadzaniu oferty wykańczania mieszkań pod klucz. Opracowaliśmy także, wspólnie z PKO BP, nową ofertę kredytową, w której klient rozpocznie spłatę kredytu najwcześniej po otrzymaniu kluczy do mieszkania. Wierzę, że teatrakcyjne rozwiązania wpłyną pozytywnie na nasze wyniki sprzedaży w kolejnych kwartałach" - podsumował Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development SA.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej