Wyniki Dom Development za 2008

2009-03-02 11:22

Jeden z największych deweloperów na polskim rynku - Dom Development SA - wypracował po czterech kwartałach 2008 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 698,2 mln zł oraz zysk netto na poziomie 136,9 mln zł. W 2008 roku spółka sprzedała łącznie 994 mieszkania. W tym samym czasie Dom Development oddał do użytku 1815 lokali mieszkalnych.

W związku z trudną sytuacją rynkową, spółka już w drugim półroczu 2008 roku podjęła działania mające na celu dostosowanie skali operacji i struktury oferty do panującej koniunktury, poprzez ograniczenie wydatków na zakup gruntów, zawieszenie rozpoczęcia realizacji inwestycji, jak również restrukturyzację zatrudnienia. Jednocześnie Dom Development zachowuje wysoki stan gotówki oraz bezpieczną strukturę posiadanego zadłużenia.

Sprzedaż mieszkań w 2008 roku

W IV kwartale 2008 roku spółka sprzedała 92 mieszkania, a w całym 2008 roku łącznie 994 lokali. Ten znacząco niższy niż w 2007 roku poziom sprzedaży jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz pogorszenia się dostępności kredytów hipotecznych w drugim półroczu 2008 roku.
Sprzedaż mieszkań w 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

sprzedaż mieszkańIV kw. 2008IV kw. 2007zmiana (%)20082007zmiana (%)
mieszkania popularne 71 292 -76 789 1 404 -44
apartamenty o podwyższonym standardzie 20 51 -61 201 296 -32
pozostałe 1 0 - 4 4 0
sprzedaż ogółem 92 343 -73 994 1 704 -42

Działania sprzedażowe podejmowane przez spółkę

Dom Development podejmuje szereg działań, mających na celu zdynamizowanie sprzedaży w obecnych trudnych warunkach rynkowych.

Na początku 2009 roku spółka wprowadziła, we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, Program Wsparcia Kredytowego, będący odpowiedzią na trudną obecnie dostępność kredytów hipotecznych. Poprzez udział w Programie, otrzymanie kredytu hipotecznego przez klienta jest mniej skomplikowane, a raty znacząco niższe niż w przypadku innych kredytów o porównywalnej wartości oferowanych na polskim rynku. Kredyt dostępny jest dla wszystkich, którzy chcą zakupić mieszkanie, apartament lub dom w dowolnej inwestycji Dom Development oraz wykażą się odpowiednią zdolnością kredytową.

Około 50% oferty Dom Development spełnia kryteria rządowego programu "Rodzina na swoim", polegającego na sfinansowaniu przez Państwo 50% odsetek od kredytu udzielonego na zakup mieszkania w ciągu pierwszych 8 lat od zakupu.

Wyniki finansowe

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Dom Development w IV kwartale 2008 roku wyniosły 92,2 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży spółki w tym okresie wyniósł 33,8 mln zł, z kolei zysk netto 2,5 mln zł.
Szczegółowe wyniki SA przedstawiają się następująco:

w mln PLNIV kw. 2008IV kw. 2007zmiana (%)20082007zmiana (%)
przychody netto ze sprzedaży 92,2 204,2 -54,8 698,2 878,8 -20,6
zysk brutto ze sprzedaży 33,8 78,5 -56,9 269,1 333,1 -19,2
marża brutto 36,7% 38,4% -1,7 38,5% 37,9% +0,6
zysk operacyjny 5,0 52,3 -90,4 165,7 241,0 -31,2
zysk przed opodatkowaniem 5,1 54,4 -90,6 173,0 250,4 -30,9
zysk netto 2,5 43,1 -94,2 136,9 200,6 -31,8
zysk na akcję (PLN) 0,1 1,8 -94,4 5,6 8,2 -31,7

Sytuacja panująca na rynku mieszkaniowym oraz pogorszenie zarówno sytuacji makroekonomicznej jak i ekonomicznej gospodarstw domowych znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu raportowanego przez Dom Development poziomu przychodów i zysków.

Po raz pierwszy wystąpiła konieczność dokonania znaczących odpisów aktualizacyjnych (ok. 7,4 mln) z tytułu utraty wartości zapasów. Dzięki rozważnej polityce zakupu ziemi w latach 2006/2007 ich poziom pozostaje jednak pod kontrolą.

Spółka utrzymuje wysoką płynność i bezpieczną strukturę zadłużenia: na dzień 31 grudnia 2008 roku Dom Development dysponował gotówką na poziomie 224 mln zł, przy wymagalnym w 2009 roku zadłużeniu nie przekraczającym 63 mln zł.

Zmiana zasad rachunkowości firm deweloperskich

Zgodnie z ubiegłoroczną, nową interpretacją Komitetu Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), od 1 stycznia 2009 roku ulegają zmianie zasady rachunkowości firm deweloperskich. Dom Development będzie rozpoznawał przychody i koszty w momencie przekazania klientowi mieszkania. Oznacza to, że nie będzie już stosowana tzw. metoda procentowa, czyli stopniowego rozpoznawania przychodów i kosztów wraz z zaawansowaniem sprzedaży i postępem prac budowlanych, którą do tej pory posługiwał się Dom Development SA.

Będzie to miało wpływ na sprawozdania finansowe spółki – przychody i koszty sprzedaży (a w rezultacie zysk na sprzedaży) dla poszczególnych projektów będą rozpoznawane później niż dotychczas. Zmiana ta nie wpłynie natomiast na realne operacje biznesowe prowadzone przez spółkę, jak również na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej czy na płynność spółki.
Symulacja najważniejszych pozycji wyników za 2008 rok według MSR 18 wygląda następująco:

w mln zł2008
przychody netto ze sprzedaży 883,7
zysk brutto ze sprzedaży 377,0
marża brutto 42,7%
zysk operacyjny 273,5
zysk sprzed opodatkowania 280,8
zysk netto 224,3
zysk na akcję (PLN) 9,1

Znacząca redukcja kosztów

W związku z trudną sytuacją rynkową, Spółka już w drugim półroczu 2008 roku podjęła działania mające na celu istotne zmniejszenie skali operacji i wielkości oferty do panującej koniunktury, poprzez ograniczenie wydatków na zakup gruntów i zawieszenie rozpoczęcia realizacji inwestycji. W samym II półroczu 2008 roku wydatki na ziemię zostały ograniczone do 40 mln zł (przy wydatkach na poziomie 169 mln zł w I półroczu 2008). Od lipca 2008 roku Dom Development nie rozpoczął budowy żadnego nowego projektu, koncentrując się na budowie i sprzedaży projektów rozpoczętych we wcześniejszych okresach. Nowe projekty będą uruchamiane jedynie w sytuacji gdy staranna analiza rynkowa potwierdzi zasadność ich realizacji.

Spółka podjęła również działania mające na celu obniżenie kosztów ogólnych, między innymi przeprowadzając w czwartym kwartale 2008 roku redukcję zatrudnienia. Pozwoli to na uzyskanie oszczędności na poziomie ok. 5,5 mln PLN w skali roku. Dom Development planuje dalszą obniżkę kosztów ogólnych w pierwszym kwartale 2009 roku.

Strategia Dom Development

Celem strategii Dom Development SA na obecnie bardzo wymagającym rynku jest utrzymanie i umacnianie pozycji wiodącego dewelopera na warszawskim rynku mieszkaniowym. Spółka nadal koncentruje się na działalności na terenie Warszawy – najbardziej płynnym w Polsce rynku, oraz na segmencie mieszkań popularnych, w którym upatruje naturalny, fundamentalny popyt.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej