Deweloper Ronson Europe publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2010 r.

2010-08-18 13:10

84 przekazane lokale ich nabywcom - głównie w projektach: Galileo w Poznaniu oraz warszawskich Nautica i Imaginarium, gdzie oddano klucze do odpowiednio 45, 18 oraz 16 lokali. Łącznie oddano ponad 25% lokali więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku kiedy właściciele odebrali 67 mieszkań. Oznacza to dla dewelopera Ronson Europe wzrost przychodów w I półroczu 2010 r. o 18% do 49,5 mln zł z 42,1 mln zł przed rokiem.

Przewidywane przekazanie w drugiej połowie 2010 r. jeszcze około 300 lokali o łącznej powierzchni 25 tys. m2 w ramach zakończonych już projektów

 • Wartość umów przedwstępnych już podpisanych z klientami, które mogą zostać rozpoznane jako przychody w kolejnych kwartałach 2010 r. to blisko 200 mln zł.
 • Oczekiwany pozytywny wpływ na wyniki II półrocza 2010 r. to przede wszystkim wyniki z oddanych już do użytkowana projektów Nautica oraz Gemini;
 • Podpisane umowy sprzedaży w I półroczu 2010 r. na 158 mieszkań o łącznej wartości ponad 101,5 mln zł i tym samym realizacja celu sprzedażowego; wzrost liczby sprzedanych mieszkań o niemal 34% (118 lokali przed rokiem.);
 • Wysokie tempo sprzedaży na poziomie średnio ponad 26 lokali miesięcznie mimo kurczącej się liczby mieszkań w ofercie - na koniec czerwca w ofercie pozostawały jedynie 154 lokale.

Znaczące zwiększenie oferty w lipcu i sierpniu do rekordowych 656 lokali, w tym przede wszystkim w inwestycjach Imaginarium III, Nautica II oraz uruchomionych w lipcu i sierpniu 2010 r.: Naturalis (Łomianki), Verdis, Sakura (oba w Warszawie) oraz Impressio (pierwszy projekt we Wrocławiu. Dodatkowo niebawem do oferty zostanie włączone 182 mieszkań z Geminii II (warszawski Ursynów);

 • Znacząca rozbudowa oferty w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oraz odradzający się rynek nieruchomości po kryzysie;
 • Efekty sprzedaży oczekiwane są w kolejnych kwartałach;
 • Plany związane z uruchomieniem nowych projektów w tym roku zostaną zrealizowane po wprowadzeniu do oferty drugiego etapu Gemini;
 • Planowane uruchomienie kolejnych kilku inwestycji w 2011 r;

Dalszy spadek zadłużenia bankowego:

 • Spłata 69 mln zł kredytów w całym I półroczu 2010 r.
 • Spadek zadłużenie bankowego do 124,8 mln zł w I półroczu 2010 r. ze 188,7 mln zł na koniec 2009 r.

Znaczący wzrost wpłat z tytułu zaliczek od klientów na poczet kupowanych mieszkań:

 • W I półroczu 2010 r. wpływy wyniosły 113,1 mln tj. o 143% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku kiedy dokonano wpłat o łącznej wartości 46,5 mln zł.

Utrzymanie marży brutto na poziomie ponad 30% (bez uwzględnienia odpisu aktualizującego);

 • Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 16,1 mln zł, a po uwzględnieniu odpisu aktualizującego 14,2 mln zł. Przed rokiem spółka osiągnęła 15,4 mln zł zysku brutto na sprzedaży;
 • Wysoka marża na zrealizowanych i zakończonych projektach Nautica oraz Gemini, które rozpoczęte były już w trakcie kryzysu na rynku nieruchomości; marża brutto na poziomie odpowiednio 25% i 28%.

Zysk operacyjny w I półroczu 2010 r. wyniósł 2,6 mln zł. Rok wcześniej w tym samym okresie 8,1 mln zł. Spółka zanotowała w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku 2,6 mln zł zysku netto. W I półroczu 2010 r. było to 6,1 mln zł.

 • Niższe zyski spowodowane w głównej mierze koniecznością utworzenia odpisu aktualizującego wartość realizowanego projektu Gardenia jak również jednorazową stratą (2,5 mln zł) odnotowaną w pierwszym kwartale w związku z zaniechanym projektem Aurora.

Planowane zwiększenie banku ziemi poprzez kupno działek w Warszawie.

Stabilne zachowanie kursu akcji Ronsona na GPW zarówno w II kwartale 2010 r., jak i całym pierwszym półroczu 2010 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej