Debiut: obligacje spółki Murapol na rynku Catalyst

2010-08-20 10:42

18 sierpnia 2010 r. zadebiutowały na Catalyst obligacje korporacyjne serii B firmy Murapol S.A - jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w południowej Polsce. Wartość nominalna obligacji wyniosła w sumie 8 mln zł, a celem emisji jest sfinansowanie nowych projektów mieszkaniowych spółki, realizowanych w nowoczesnej formie tzw. Programów Partnerskich.

Papiery dłużne Murapol S.A., w drodze niepublicznej emisji, trafiły do grupy 44 inwestorów. Dodatkowo w niedługim czasie, spółka planuje Ofertę Publiczną i debiut na rynku głównym GPW w Warszawie. Z kwoty 8 mln zł pozyskanej z emisji obligacji spółka jest w stanie, wykorzystując jednocześnie posiadane własne środki pieniężne, zrealizować inwestycje o powierzchni użytkowej ok. 30-50 tys. m2. Łączne nakłady na realizację projektów wyniosą 75 mln - 125 mln zł, a planowane przychody z tych inwestycji to 135 mln - 225 mln zł.

Murapol prowadzi obecnie zaawansowane negocjacje z kilkoma właścicielami odpowiednich gruntów, z których będzie wybierać projekty do realizacji oraz analizuje kilkanaście kolejnych projektów, które potencjalnie mogą stać się celem inwestycyjnym w formule Programu Partnerskiego.
Programy Partnerskie realizowane będą w specjalnie powołanych spółkach celowych. W każdej z nich Murapol S.A. będzie posiadać pakiet kontrolny obejmujący co najmniej 50% udziałów. Pakiety mniejszościowe posiadać będą dotychczasowi właściciele gruntów, na których realizowane będą nowe inwestycje. Cały proces przebiegać będzie szybciej niż standardowa formuła polegająca na kupowaniu gruntu na kredyt lub wyłącznie za własne środki. Pozwoli to spółce realizować więcej inwestycji, a to pozwoli na jeszcze szybszy jej rozwój.

- Emisja obligacji na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, daje możliwość pozyskania znacznych środków na sfinansowanie naszych planów inwestycyjnych. Dodatkowo, obowiązek spełniania wymogów informacyjnych jaki spoczywa na spółce, przyczynia się do zwiększenia jej transparentności oraz rozpoznawalności spółki na rynku. Strategia firmy Murapol S.A. zakłada dążenie do objęcia pozycji wiodącego dewelopera w skali kraju. Udana emisja obligacji, jest kolejnym krokiem do osiągnięcia tego celu - komentuje Jacek Cholewa, wiceprezes zarządu Murapol S.A.

W ciągu ostatnich lat, Murapol S.A. rozszerzył zasięg terytorialny swoich działań na takie miasta jak: Kraków, Wrocław, Katowice czy Gdańsk. W nadchodzącym czasie spółka zakłada kontynuację dynamicznego rozwoju i rozpoczęcie inwestycji w Poznaniu i Warszawie. Nowoczesna formuła Programów Partnerskich ma być jednym z motorów tego rozwoju.

Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju spółki są osiągane wyniki finansowe. W latach 2007-2009 Murapol zwiększył przychody ze sprzedaży z poziomu 34,2 mln zł w 2007 r. do 82,4 mln zł w roku 2009, co oznacza średnioroczny wzrost w opisywanym okresie w wysokości 55%. W tym samym okresie zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 14 mln zł z 7,9 mln zł w roku 2007 do 21,9 mln zł w roku 2009 (średnioroczny wzrost w wysokości 66%). Dzięki temu Murapol S.A. na tle konkurencyjnych deweloperów notowanych na GPW cechuje wysoka dynamika przychodów oraz pozycja lidera w zakresie uzyskiwanej rentowności.

Beskidzki Dom Maklerski jest organizatorem Emisji Obligacji oraz pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy Murapol S.A. Okres wykupu i zarazem okres odsetkowy obligacji serii B to 12-miesiecy. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 14%. Emisja trafiła zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i prywatnych. Papiery dłużne notowane są na rynku Catalyst GPW. Jednocześnie Zarząd spółki zapowiada plan wejścia Murapol S.A. na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin Oferty Publicznej wstępnie planowany jest na IV kwartał 2010 roku lub I kwartał 2011 roku. Szacowana wartość Oferty wyniesie kilkadziesiąt mln zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej