Budownictwo zrównoważone. Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego YTONG

2011-04-29 15:24
Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego YTONG
Autor: Barbara Kawecka-Zygadło

Dzięki wyrobom z autoklawizowanego betonu komórkowego YTONG można osiągnąć znacznie więcej, niż wynika to z obecnych wymagań w zakresie energooszczędności budynków.

Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego YTONG
Autor: XELLA Expo Center w Szanghaju (widoczny z przodu przed pawilonem Chin)

Każda Wystawa Światowa jest miejscem, gdzie promuje się i przedstawia najbardziej zaawansowane technologicznie obiekty, technologie i produkty budowlane.

Przeczytaj także: SILKA

Podczas ostatniej spektakularnej Wystawy Światowej w Szanghaju bloczki YTONG wykorzystano w obiektach najważniejszych części Expo 2010, w tym w budynkach: World Expo Center, Performance Center, Expo Theme, w pawilonie regionu Rhône-Alpes, we wspólnym pawilonie SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) i GM, w pawilonie rządu chińskiego Grid Pavilion oraz w pawilonach Maroka i Szwecji.

Każdy z tych obiektów łączył wyjątkową architekturę z zaawansowanymi rozwiązaniami z dziedziny oszczędzania energii i zgodności z programem zrównoważonego rozwoju (Sustainable Design). Budynek Expo Center był oceniany w wielokryterialnym systemie oceny ekologicznej i otrzymał złoty certyfikat LEED (LEED GOLD). Ściany wewnętrzne wykonano w nim z bloczków YTONG. Podobnie jak Performance Center oraz Expo Theme pozostał także na stałe – po zakończeniu wystawy pełni funkcję jednego z budynków reprezentacyjnych Szanghaju.

Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego YTONG
Autor: XELLA Budynek Expo Center w Szanghaju - wizualizacja  

Oprócz zalet, wynikających z niskiej wagi, precyzji wymiarowej oraz wysokiej wytrzymałości materiału, beton komórkowy YTONG oferuje również wiele korzyści długofalowych. Lepsza sprawność termiczna, wysoka izolacyjność akustyczna, duża odporność na ogień oraz właściwy mikroklimat pomieszczeń zapewniają użytkownikom końcowym, w tym mieszkańcom budynków wiele dodatkowych korzyści. Stosowanie produktów YTONG pomaga również w identyfikowaniu inwestycji, jako przyjaznej środowisku, sprzyjającej równowadze ekologicznej, energooszczędnej i inteligentnej.

Korzyści środowiskowe, zdrowotne i ekonomiczne wynikłe ze stosowania wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego:

środowiskowe: 

 • naturalne pochodzenie surowców;
 • brak odpadów podczas produkcji;
 • wyrób neutralny wobec środowiska;
 • możliwość długotrwałego składowania bez utraty właściwości;
 • przydatność przy renowacji obiektów zabytkowych. 

zdrowotne:

 • brak szkodliwych substancji w tym lotnych emitowanych podczas uzytkowania;
 • wysoka paroprzepuszczalność – udział w regulacji wilgotności powietrza wewnętrznego;
 • bezpieczeństwo pożarowe – wysoka odporność ogniowa przegród, materiał niepalny. 

ekonomiczne:

 • relatywnie niski koszt produkcji;
 • ograniczenie kosztów robocizny (krótki czas murowania lub montażu);
 • ograniczanie strat ciepła (bloczki YTONG) i znaczne zwiększenie izolacyjności termicznej przegród (YTONG MULTIPOR). 

 

Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego
  Opis właściwości  Dane techniczne
Kryterium oceny Bloczki YTONG z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR  Bloczki YTONG z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR 
skład materiał mineralny, nie zawiera szkodliwych substancji;
składniki: piasek kwarcowy, cement, wapno, woda, środek porotwórczy (pasta aluminiowa); składniki do produkcji to surowce ogólnodostępne, pochodzą z pobliskich źródeł zaopatrzenia;
środek porotwórczy w procesie produkcji zostaje w pełni „zużyty” – gotowy wyrób składa się w 85÷90% z porów zawierających powietrze oraz mineralnego (cementowo-wapienno-piaskowego) szkieletu
   
wpływ na jakość powietrza wewnętrznego

ze względu na mineralny skład, wyroby YTONG nie wydzielają żadnych substancji lotnych mających wpływ na środowisko zewnętrzne;
materiał paroprzepuszczalny – korzystnie wpływa na zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym;

przepuszczalność pary wodnej:
δ = 0,2÷0,4 ∙ 10-10 kg/(m•s•Pa)
przepuszczalność pary wodnej:
δ = 0,67 ∙ 10-10 kg/(m•s•Pa)
ilość energii koniecznej w procesie produkcji

proces produkcji wyrobów z betonu komórkowego wymaga zużycia energii głównie do hartowania bloków w autoklawach (działanie gorącej pary wodnej pod dużym ciśnieniem)

   
ilość energii zużywanej podczas użytkowania budynku wysoka izolacyjność termiczna przyczynia się do zmniejszenia strat ciepła budynku przez przenikanie; przegrody z bloczków YTONG charakteryzują się także dużą bezwładnością termiczną (długi czas oddawania ciepła), przez co łagodzą gwałtowne zmiany temperatury zewnętrznej; duża bezwładność termiczna pomaga zachować niższą temperaturę pomieszczeń latem (w upalne dni) przyczyniając się do oszczędności energii zużywanej do chłodzenia (klimatyzacji)    
ilość energii zużywanej podczas montażu elementów

murowanie:
murowanie ścian z bloków YTONG nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu, ani wykorzystania dużych ilości energii;
bloki YTONG produkowane są z myślą o jak najskuteczniejszym usprawnieniu procesu budowy (uchwyty montażowe, profilowana powierzchnia czołowa, duża dokładność wymiarowa) oraz skrócenia czasu murowania (stosowanie zapraw do cienkich spoin); bloczki YTONG są lekkie oraz łatwe w obróbce, przez co ich docinanie, szlifowanie, itd., nie wymaga dużych nakładów pracy i energii oraz ogranicza powstawanie odpadów na budowie;

montaż płyt odbywa się według prostych zasad przy uzyciu prostych narzędzi

istnieje możliwość wykonania izolacji termicznej od zewnątrz i od wewnątrz ścian zewnętrznych budynków nowych i odnawianych (zabytki)

 

współczynnik przenikania ciepła:
U = 0,19÷0,30 W/(m2•K)

współczynnik przewodzenia ciepła
λ = 0,095÷0,16 W/(m•K)
gęstość: ρ = 350÷600 kg/m3
ciepło właściwe: c = 1 kJ/(kg•K)
czas oddawania ciepła: tA = 40÷235 h

ognioodporność ściany z bloków YTONG stanowią doskonałe przegrody przeciwogniowe bez konieczności wykonywania dodatkowych okładzin (oszczędność materiału, pracochłonności);
ściany z bloczków YTONG odmiany ENERGO PP2/0,35 oraz PP2/0,4 mogą stanowić przegrody zewnętrzne bez izolacji termicznej (brak konieczności korzystania z materiałów sztucznych, np. styropianu, oszczędność pracochłonności);
materiał niepalny, w razie pożaru nie wydziela trujących gazów, płonących kropel odporność ogniowa: REI 240 minut
reakcja na ogień: klasa A1
reakcja na ogień: klasa A1
brak odpadów w procesie produkcji oraz w czasie budowy produkcja:
elementy nie spełniające wymagań jakości poddawane są mieleniu i ponownie wykorzystywane jako wypełniacz w procesie produkcji nowych elementów
budowa:
niewielka ilość odpadów (głównie powstałe przy docinaniu bloczków); odpady mają charakter neutralny dla środowiska (materiał mineralny, nie wydzielający oparów)
   
poziom izolacyjności termicznej mury z bloczków YTONG wykazują się wysoką izolacyjnością termiczną - mogą stanowić samodzielne przegrody zewnętrzne (bez warstw ocieplenia); płyty YTONG MULTIPOR stanowią warstwę izolacyjną w przegrodach pionowych (ścianach) i poziomych (dachy, stropy); warstwę YTONG MULTIPOR można montować od zewnątrz, jak i wewnątrz (bez paroizolacji) współczynnik przewodzenia ciepła
λ = 0,095÷0,16 W/(m•K)
współczynnik przenikania ciepła:
U = 0,19÷0,30 W/(m2•K)
współczynnik przewodzenia ciepła
λ = 0,045 W/(m•K)
dostępność w najbliższej okolicy w Polsce znajdują się 4 zakłady produkujące elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego YTONG płyty YTONG MULTIPOR importowane są z Niemiec;  
   
utylizacja/recykling:
YTONG jako materiał mineralny może być utylizowany w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu – produkt nie wydziela żadnych szkodliwych substancji
wyroby YTONG mogą zostać poddane mieleniu i ponownie wykorzystane jako wypełniacz w procesie produkcji nowych elementów
     
sposób pakowania/utylizacja opakowań bloczki YTONG pakowane są w folię termozgrzewalną; w ramach akcji „folia znika z budowy”darmowy wywóz folii z placu budowy zapewnia partner firmy Xella Polska;     

Dlaczego recykling?

Wiele odpadów z tworzyw sztucznych trafia na wysypiska śmieci lub jest porzucanych w lasach i na poboczach dróg. Najgorzej, gdy tworzywa sztuczne są palone (w piecach lub w ogniskach), gdyż uwalniane są wtedy do atmosfery bardzo szkodliwe – trujące i rakotwórcze substancje. Wiekszość tworzyw sztucznych można jednak wykorzystywać powtórnie, na przykład po odpowiedniej przeróbce – zuzyć jako surowiec na opakowanie.

Przeczytaj koniecznie: Materiały budowlane w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Recykling jest przyjazną środowisku oraz pożyteczną metodą pozbywania się odpadów. Ze zużytej folii można wyprodukować granulat, inne małe elementy plastikowe, paliwa alternatywne, a nawet energię. Dzięki ponownemu wykorzystaniu odpadów z tworzyw sztucznych oszczędza się zasoby naturalne Ziemi, m.in. ropy naftowej i gazu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej