Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa

2015-12-01 11:56
Andrzej Adamczyk
Autor: brak danych

W rządzie Beaty Szydło szefem nowego z nazwy (o zakresie kompetencji jeszcze niewiele wiadomo) Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (budownictwo znowu pojawiło się w tytule urzędu) został Andrzej Adamczyk. Kim jest nowy minister odpowiedzialny za budownictwo?       

Uważni obserwatorzy prac Sejmu znają Andrzeja Adamczyka przede wszystkim jako posła Ziemi Krakowskiej V, VI, VII i VIII kadencji, był wielokrotnie wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Nowy minister infrastruktury i budownictwa (ur. w 1959 w Krzeszowicach) ma wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym w specjalności rachunkowość i finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ale jak wynika z jego ścieżki zawodowej, ma bogate doświadczenia związane z budownictwem. Kolejno pracował w: Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów „Prefabet – Krzeszowice”, Biurze Głównego Mechanika Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, Dziale Inwestycyjnym Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach, Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Spółdzielni w Sance. Andrzej Adamczyk ma uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzorowania, kierowania i kontrolowania budowy i robót oraz projektowania i badania stanu technicznego budynków i budowli, pracował na budowie jako mistrz i kierownik budowy, był kierownikiem zakładu remontowo-budowlanego. Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nowe Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie ma jeszcze swojej strony internetowej, a zatem niewiele wiadomo o jego kompetencjach, strukturze organizacyjnej i zadaniach do realizacji. Niewiele też powiedziała na ten temat premier Beata Szydło w swoim exposé: „W sferze inwestycji infrastrukturalnych rolę zarządzającego pełnić będzie w dalszym ciągu Ministerstwo Infrastruktury oddzielone od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale z poważnym uzupełnieniem o dział budownictwa. Przeprowadzenie wskazanego wyżej programu mieszkaniowego będzie, obok budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu i modernizacji kolei, głównym programem realizowanym przez to ministerstwo”.

Andrzej Adamczyk
Autor: brak danych Andrzej Adamczyk, od 16 listopada 2015 minister infrastruktury i budownictwa
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej