AEL: wzrosty i straty

2009-08-17 12:01
Capital Art Apartments
Autor: materiały od: Lighthouse Consultants

Atlas Estates Limited, spółka deweloperska i inwestycyjna działająca na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, 14 sierpnia 2009 r. opublikowała śródroczne wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2009 r.

Wybrane dane finansowe

 • Wzrost przychodów do 24,7 mln euro (na 30 czerwca 2008 r.: 21,1 mln euro);
 • Strata z działalności operacyjnej: 17,9 mln euro (na 30 czerwca 2008 r.: 5,5 mln euro); 
 • Zysk z działalności operacyjnej, bez uwzględnienia zmian wartości nieruchomości inwestycyjnych i wysokości rezerw na zapasy: 3,1 mln euro (na 30 czerwca 2008 r.: 0,7 mln euro);
 • Skutkiem dalszego osłabienia walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej niezrealizowane straty z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku zysków i strat (RZiS) wyniosły 9,8 mln euro (w 2008 r. dodatnie różnice kursowe wykazane w RZiS przyniosły zysk 6,3 mln euro). Taką samą wartość (9,8 mln euro) miały straty z tytuły różnic kursowych wykazane w rezerwach (w 2008 r.: dodatnie różnice kursowe zapewniły zysk 9,9 mln euro) za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca – niezrealizowane różnice kursowe są związane z aktywami i zobowiązaniami pieniężnymi denominowanymi w walutach obcych, np. kredytami bankowymi, które przeliczane są wg kursów obowiązujących w dniu bilansowym; 
 • Wartość Aktywów Netto na akcję: 2,60 euro (31 grudnia 2008 r.: 3,68 euro);
 • Skorygowana Wartość Aktywów Netto na akcję: 3,35 euro (31 grudnia 2008 r.: 4,42 euro); 
 • Wartość kredytów bankowych na 30 czerwca 2009 r.: 252 mln euro (na 30 czerwca 2008 r.: 221 mln euro); 
 • Trwające renegocjacje warunków finansowania dłużnego w okresie trudnej sytuacji na rynkach kredytowych.

Wybrane informacje operacyjne

 • Prace budowlane związane z obiektami Platinum Towers i Capital Art Apartments w Warszawie przebiegają zgodnie z harmonogramem i w ramach przyjętych budżetów – przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2009 r.; 
 • W 2009 r. w ramach przedsprzedaży nabywców znalazło łącznie 51 mieszkań w Warszawie; 
 • W ramach realizacji pierwszego etapu zespołu apartamentowców Capital Art Apartments sfinalizowano transakcje sprzedaży 182 lokali (spośród wszystkich 219). Przychody z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2009 r. 9,2 mln euro; 
 • Spadek poziomu wykorzystania pokoi hotelowych w wyniku ograniczenia podróży służbowych – ścisła kontrola kosztów zapewnia jednak spółce utrzymanie marż operacyjnych na niezmienionym poziomie; 
 • Ograniczenia na rynku kredytowym w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz pomoc finansowa udzielona Węgrom i Rumunii przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 
 • W Polsce nadal przewiduje się wzrost PKB w 2009 r., świadczący o dużej odporności polskiej gospodarki na kryzys na tle innych państw europejskich.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej