mgr inż. Paulina Rolka

specjalista w Zakładzie Wymiany Ciepła w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

główne obszary zainteresowań naukowych to magazynowanie energii (w szczególności magazynowanie energii z wykorzystaniem ciepła przemian fazowych) oraz technologie odnawialnych źródeł energii