mgr inż. Maria Dreger

mgr inż. Maria Dreger
Prezes stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem. Jedna z założycieli Stowarzyszenia MIWO. Członkini zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego.Aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie.