Wykonanie posadzki na betonie

2007-05-28 13:19

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki (np. lastrico) należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kompatybilność materiałów; jest to ważne ze względu na odkształcenia, jakie powstały w starym podłożu. Bardzo istotna jest także zgodność właściwości chemicznych (w tym także pH) i fizycznych starego podłoża z właściwościami materiału przewidzianego do wykonania posadzki.

Pierwszą czynnością jest przygotowanie podłoża. Należy z niego usunąć wszelkie luźne lub "osłabione" fragmenty. Wierzchnią warstwę betonu trzeba usuwać tak głęboko, aż zostanie odsłonięty nienaruszony i nieskarbonizowany beton. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując tzw. bicze wodne (woda pod ciśnieniem kilkuset atmosfer), które nie tylko precyzyjnie usuwają luźne fragmenty starego betonu, ale także powodują głębokie nasycenie podłoża wodą. Na ogół nie jest zalecane stosowanie młotów pneumatycznych, chociaż często taka metoda jest konieczna. W takim przypadku młoty stosuje się tylko do zgrubnego usunięcia słabej warstwy, a ostateczne czyszczenie należy wykonać przez piaskowanie. Dobrze przygotowane podłoże musi stanowić "zdrowy" beton o odpowiedniej wytrzymałości na rozciąganie.
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy sczepnej i posadzki powierzchnię należy odpowiednio nawilżyć. Powierzchniowe zwilżenie starego betonu jest niewystarczające, ponieważ wilgoć w szybkim tempie jest zabierana z powierzchni w głąb betonu. W rezultacie przypowierzchniowa warstwa ulega przesuszeniu i po nałożeniu warstwy sczepnej odsysa z niej wodę. Aby do tego nie dopuścić, konieczne jest dwukrotne zwilżenie powierzchni starego betonu; pierwsze - na 12-14 godzin przed wykonaniem robót (wielokrotne spryskanie betonu wodą, aż do uzyskania trwałego głębokiego zwilżenia). Jeżeli przed rozpoczęciem prac podłoże nie jest wyraźnie wilgotne, należy je ponownie spryskać wodą, a jej nadmiar usunąć sprężonym powietrzem. Po 30 minutach można przystąpić do wykonania warstwy sczepnej. Nową posadzkę należy ułożyć maksymalnie w ciągu 40 minut od ułożenia warstwy sczepnej (zanim zwiąże).

Jest kilka przyczyn, które mogą powodować niekontrolowane spękania w posadzkach betonowych.

Do najczęściej występujących można zaliczyć:

  • Niewłaściwe rozmieszczenie dylatacji.
  • Nadmierna zawartość wody w mieszance betonowej
  • Niewłaściwy dobór grubości nawierzchni do przewidywanych obciążeń użytkowych.
  • Niewłaściwy dobór składu mieszanki, nie uwzględniający spękań skurczowych.
  • Niewłaściwe wykonanie dylatacji lub ich wykonanie w niewłaściwym czasie.
  • Niewłaściwie prowadzony proces zacierania.
  • Niewłaściwie prowadzony proces pielęgnacji posadzki.
  • Zbyt duże obciążenia użytkowe.

Spękania skurczowe w betonie są rzeczą trudną do uniknięcia. Kluczem do redukcji tzw. "spękań niekontrolowanych" jest eliminacja wszystkich wymienionych sytuacj.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej