Posadzka z żywicy. Na co trzeba uważać przy układaniu posadzki z żywicy?

2019-01-25 15:05
posadzka z żywicy
Autor: Getty Images Wykonawcy posadzki z żywicy powinni większą wagę przywiązywać do przygotowania podłoża pod taką posadzkę

Posadzka z żywicy jest trwała i efektowna. Ale pod jednym warunkiem - posadzkę z żywicy trzeba fachowo wykonać. Wśród najczęstszych przyczyn powstawania uszkodzeń posadzki z żywicy wymienia się niewłaściwe podłoże i właśnie błędy wykonawcze.

Spis treści

  1. Posadzka z żywicy i nadmierna wilgotność betonu  
  2. Niewłaściwe podłoże pod posadzkę z żywicy
  3. Posadzka z żywicy - niewłaściwe oczyszczenie nawierzchni betonowej
  4. Układanie posadzki z żywicy na niedojrzałym betonie (mniej niż 28-dniowym)
  5. Brak lub źle wykonane dylatacje konstrukcyjne i przeciwskurczowe
  6. Błędy w samym układaniu posadzki z żywicy

Posadzka z żywicy i nadmierna wilgotność betonu  

Wilgotność nawierzchni betonowej nie powinna przekraczać 4%. Warunek ten dotyczy wszystkich posadzek, a już szczególnie powinien być przestrzegany przy układaniu posadzek żywicznych poliuretanowych. W reakcji poliuretanu z wilgocią wydziela się dwutlenek węgla, który powoduje powstawanie na powierzchni posadzki pęcherzy i pofałdowań. Zbyt duża wilgotność może także wywołać zjawisko osmozy, a w efekcie emisję wilgoci z porów betonu. Wilgoć przenika przez warstwę gruntującą posadzki, kumulując się pod jej powierzchnią. Charakterystyczne dla tego procesu pęcherze mają średnicę około 0,5÷4 cm i występują pojedynczo lub w grupach, mogą być popękane i wydzielać nieprzyjemny zapach. Bardzo ważne jest również ścisłe przestrzeganie terminu nakładania kolejnej warstwy posadzki. Niektóre firmy ostrzegają, że w przypadku przesunięcia w czasie tego etapu pracy może nastąpić zawilgocenie i zanieczyszczenie nawierzchni. Wówczas konieczne jest powtórne jej przygotowanie.

Niewłaściwe podłoże pod posadzkę z żywicy

Posadzki układane są najczęściej na betonie. W przypadku innych podłoży należy upewnić się u producenta, czy składniki masy żywicznej nie będą wchodziły w reakcje z podkładem. Na przykład rozpuszczalniki zawarte w niektórych masach mogą rozpuszczać asfalt. Z kolei podłoża stalowe wymagają dodatkowego zabezpieczenia środkiem antykorozyjnym bądź zastosowania systemu powłok do takiego właśnie podłoża.

Posadzka z żywicy - niewłaściwe oczyszczenie nawierzchni betonowej

Substancje oleiste i kurz powodują słabe połączenie masy z posadzką z żywicy, a nawet niewielkie obciążenia mogą spowodować odpryski. Błędem jest zmywanie zanieczyszczonej nawierzchni rozpuszczalnikami, gdyż zwiększają one tylko przenikanie tłuszczu w podłoże. Podciąganie kapilarne tłuszczu przedostającego się pod warstwę żywicy powoduje jej odspajanie. Jeśli zatłuszczenie podłoża występuje poniżej zasięgu śrutownicy czy frezarki i jest niewielkie lub średnie, można zastosować żywicę impregnującą, która blokuje podciąganie kapilarne. Przy dużym zatłuszczeniu należy wymienić podłoże na nowe. Mleczko cementowe - jeśli nie zostanie usunięte, to po zastosowaniu preparatu gruntującego nasycona będzie tylko jego górna część, natomiast w niższej warstwie wytrzymałość zbliży się do zera i w trakcie eksploatacji posadzki ulegnie zgnieceniu.

Układanie posadzki z żywicy na niedojrzałym betonie (mniej niż 28-dniowym)

W procesie dojrzewania betonu zanika około 50–70% rys skurczowych, które, jeśli ten czas zostanie skrócony, mogą zostać przeniesione na żywicę.

posadzka z żywicy
Autor: Flowcrete Posadzka z żywicy jest właściwie niezniszczalna, ale uwaga, trzeba ją odpowiednio ułożyć

Brak lub źle wykonane dylatacje konstrukcyjne i przeciwskurczowe

Brak ich zabezpieczenia na etapie wykonywania posadzki z żywicy może spowodować ich częściowe lub całkowite wypełnienie. Jeśli nie nastąpi ich ponowne nacięcie, dylatacje nie spełnią swojej funkcji. Ważne jest również zfazowanie obrzeży szczeliny i odpowiednie dobranie jej głębokości.

Błędy w samym układaniu posadzki z żywicy

  • zbyt długotrwałe układanie posadzki może spowodować gwałtowny wzrost temperatury w zbiorniku z żywicą (szybkie wiązanie), natychmiastowe wylanie gorącej masy na chłodne podłoże spowolni proces utwardzania,
  • dodawanie rozcieńczalników (aceton, ksylen, toluen) w celu poprawienia jej rozlewności obniża twardość posadzki,
  • zbyt krótkie i niedokładne odpowietrzanie jest przyczyną występowania w masie żywicy kraterów po pęcherzach.
Źródło: Posadzka z żywicy - na co trzeba uważać przy układaniu posadzki z żywicy?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej