Montaż warstwowej deski podłogowej: podłoga drewniana

2011-03-08 11:42
Montaż warstwowej deski podłogowej: podłoga drewniana
Autor: Barlinek rys. 8

Podłogi warstwowe (jej wszystkie warstwy są wykonane z drewna, wierzchnia ma grubość ok. 3 mm) mają gotową, wykończoną warstwę licową, która jest polakierowana lub zaolejowana. Dzięki czemu podłogi nie trzeba dodatkowo szlifować i lakierować, a jej montaż trwa bardzo krótko. Podłoga warstwowa zaraz po ułożeniu jest gotowa do użytkowania.

Do montażu podłogi warstwowej w sposób pływający (w sposób kiedy ułożona podłoga nie jest na stałe związana z podłożem) wystarczy: pilarka mechaniczna lub ręczna do przycinania desek, młotek, miara, kliny dystansowe oraz dobijak (rys 1).

Zobacz także: Podłogi drewniane

Od momentu przywiezienia desek do domu do czasu rozpoczęcia prac monterskich musi upłynąć minimum 48 godzin. W tym czasie deski podlegają aklimatyzacji i ich parametry cieplno-wilgotnościowe stabilizują się do parametrów otoczenia, w którym mają być montowane (rys 2).

Przed rozpoczęciem montażu należy otworzyć paczki, dokładnie obejrzeć deski i rozplanować wzór według którego będziemy montowali deski. Zaleca się aby te czynności wykonywać w świetle dziennym.  Przed i w trakcie układania należy kontrolować stan desek. Ułożenie podłogi z desek z widocznymi usterkami spowoduje nieuwzględnienie roszczeń gwarancyjnych. Uszkodzone panele należy zwrócić do punktu sprzedaży w celu wymiany na nowe.
Podłoże, na którym będzie montowana podłoga powinno być suche, równe i czyste. Maksymalne nierówności podłoża mogą wynosić do 2 mm mierzonych łatą o długości 2 m (rys 3).

Desek podłogowych nie należy montować na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. pralnia, łazienka).

Układanie podłogi i jej eksploatacja powinna odbywać się przy wilgotności względnej powietrza w przedziale od 45 do 60% i temperaturze otoczenia od +18 do 24 oC. Niezależnie od sposobu montażu podłogi wilgotność podłoża powinna wynosić:

  • dla podłoża cementowego do 2%,
  • dla podłoża anhydrytowego (wylewki gipsowe) do 0,5%,
  • dla podłoża drewnianego do 8%.

Do wykonania pomiarów wilgotności podłoża dobrze jest skorzystać z usług firm parkieciarskich, dysponujących odpowiednimi narzędziami do ich wykonywania. Dodatkowo zaleca się, aby na wszystkie podłoża, na których montowana będzie drewniana podłoga pływająca położyć izolacje przeciwwilgociową z folii polietylenowej o grubości min. 0,2 mm. Złącza pasów folii powinny być łączone na zakładkę min. 20 cm i sklejone taśmą klejącą (rys. 4).
Podczas montażu całkowite wymiary kładzionej podłogi nie powinny przekroczyć 8 metrów szerokości i 20 metrów długości. W przeciwnym
razie należy pomiędzy poszczególnymi powierzchniami pozostawić szczeliny dylatacyjne. Kładąc podłogę należy również oddzielić poszczególne pomieszczenia i/lub asymetryczne powierzchnie w jednym pomieszczeniu.

Montaż podłogi: system pływający

W przypadku montażu podłogi w systemie pływającym na folii polietylenowej musimy ułożyć warstwę podkładową. Do tego celu możemy użyć specjalnych płyt z włókna drzewnego, korka (mata korkowa) lub tektury falistej krawędziami na styk. Zadaniem warstwy podkładowej jest wyrównanie drobnych nierówności podłoża, poprawa parametrów cieplnych i akustycznych użytkowanej podłogi. W przypadku naturalnego korka lub płyt z włókna drzewnego należy zostawić pomiędzy nimi 2 mm odstępu oraz pomiędzy płytami a ścianą 10 mm (rys. 5). Należy pamiętać o zachowaniu przesunięcia min. 500 mm pomiędzy końcami desek w sąsiadujących pasach podłogi przy montażu desek o długości 2,2 m oraz przesunięcia min. 300 mm przy montażu desek o długości 1,1 m. Przy montażu deski nie stosować pasów ściągających.

 

W celu uzyskania estetycznego wyglądu podłogi należy zadbać o jej symetrię tzn. pierwszy i ostatni pas montowanych desek podłogowych musi być tej samej szerokości. W tym celu wykonujemy kilka obliczeń. Po ustaleniu kierunku układania podłogi mierzymy szerokość pomieszczenia. Od zmierzonej wartości odejmujemy szerokość szczelin dylatacyjnych 2 x 15 mm jakie musimy zostawić przy ścianach. Obliczoną wartość dzielimy przez szerokość deski (dla naszych obliczeń przyjmijmy że jest to standardowa szerokość deski barlineckiej wynosząca 207 mm dla podłogi 3 lamelowej oraz 130 lub 180 mm dla podłogi 1 lamelowej). Uzyskany wynik określi, ile rzędów desek mamy do zamontowania  w podłodze i do jakiej szerokości trzeba dociąć ostatni rząd desek w podłodze. Jeżeli z wyliczeń wynika, że ostatni rząd desek nie będzie miał pełnej szerokości, wówczas należy do pełnej szerokości deski dodać szerokość ostatniego pasa (tego, który zostaje jako niepełna szerokość, wynikająca z obliczeń) a wynik dzielimy przez dwa. Uzyskany wynik to szerokość dwóch skrajnych desek, tej od której rozpoczynamy i kończymy montaż podłogi. Koniecznie jest odcięcie w pierwszym pasie podłogi występu z piórem wzdłużnym, ponieważ szerokość pióra pomniejsza zdolność krycia szczeliny przez listwę przypodłogową (rys. 6).

Przykłady obliczeń:

Szerokość pomieszczenia 4860 mm, szerokość deski 207 mm, dylatacje przy ścianach 15 mm.
Ilość pełnych pasów w podłodze:
4860 mm – (2 x 15 mm) = 4830 mm
4830 mm : 207 mm = 23,33 pełne pasy
Pomniejszamy ilość pasów o 1,33 ponieważ chcemy uzyskać symetryczny układ podłogi i wyliczamy szerokość skrajnych desek:
1,33 x 207 mm = 275,31 mm
275,31 : 2 = 138 mm
Całkowita ilość pasów pełnej deski wynosi 22 szt. Dwie skrajne deski powinny mieć szerokość równą 138 mm.

Montaż podłogi rozpoczynamy od lewej strony pomieszczenia. Przy ścianie zostawiamy kliny dystansowe, pomocne w uzyskaniu 15 mm szczeliny dylatacyjnej (rys.7). Pojedyncze deski dosuwamy krótszymi krawędziami do siebie i za pomocą dobijaka i młotka dobijamy je do siebie. Przy montażu kolejnych pasów deski należy pamiętać o zachowaniu przesunięcia pomiędzy łączeniami na krótszych bokach, które muszą wynosić: dla deski o długości 220 cm minimum 50 cm dla deski o długości 110 cm minimum 30 cm (rys. 8). W praktyce polega to na przycięciu ostatniej skrajnej deski do wymaganego wymiaru a pozostała odcięta część rozpoczyna kolejny pas montowanej podłogi (rys. 9). Po ułożeniu podłogi usuwamy kliny dystansowe  a powstałą szczelinę maskujemy listwami przyściennymi. Listwy mocuje się do ściany przy pomocy uchwytów montażowych uprzednio zamontowanych na kołki rozporowe (rys. 10). Bezpośrednio po montażu listew przypodłogowych, podłoga nadaje się do użytkowania. 

Montaż warstwowej deski podłogowej: podłoga drewniana
Autor: Barlinek rys. 9
Montaż warstwowej deski podłogowej: podłoga drewniana
Autor: Barlinek rys. 10

Montaż podłogi: klejenie do podłoża

Drugim sposobem montażu warstwowych desek podłogowych jest ich klejenie do podłoża. Przy klejeniu desek obowiązują te same zasady doboru kierunku montażu, klimatyzowania desek oraz wykonywania obliczeń jak przy montażu w systemie pływającym. Podłoże musi być suche, spójne i odkurzone. Musi też spełniać odpowiednie parametry wytrzymałościowe: wytrzymałość na odrywanie minimum 1 MPa, wytrzymałość na ściskanie minimum 25 MPa. Takiego pomiaru może dokonać specjalistyczna firma parkieciarska lub w przypadku kiedy wylewka wykonywana jest z workowanej sypkiej zaprawy, możemy na opakowaniu odczytać jej parametry wytrzymałościowe.
Na wcześniej zagruntowane podłoże rozprowadzamy klej za pomocą pacy trapezowej. Klej musi pokrywać równomiernie ok. 60% powierzchni deski. Do klejenia dopuszcza się wyłącznie kleje jedno- lub dwuskładnikowe. Nie wolno stosować klejów dyspersyjnych gdzie rozpuszczalnikiem jest woda (pod wpływem wody drewno zmieni wymiary). Najlepiej jest stosować kleje elastyczne, jednoskładnikowe. Podczas przyklejania desek może dojść do ich zabrudzenia klejem. Klej jednoskładnikowy można bardzo łatwo zmyć, za pomocą zmywacza Barlinek. Gdy do klejenia użyty zostanie klej dwuskładnikowy, po zaschnięciu, nie uda się go usunąć z deski.
Warstwowe drewniane deski podłogowe produkowane przez firmę Barlinek mogą być montowane i użytkowane na systemach ogrzewania podłogowego.

Listwy

Szczeliny dylatacyjne (przyścienne) należy pokryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocuje się do ściany (nie do podłogi!) za pomocą uchwytów mocujących.

Pielęgnacja i regeneracja

Deska fabrycznie wykończona jest lakierem UV lub olejem UV. Do renowacji i regeneracji deski lakierowanej zalecane jest stosowanie lakierów poliuretanowych, zgodnie z instrukcją producenta lakieru.
Uwaga: Prace należy powierzyć profesjonalistom. Intensywna eksploatacja powłoki powinna nastąpić po ok. 7 dniach. Do nakładania lakieru należy użyć narzędzi przeznaczonych do wyrobów poliuretanowych.
Po ułożeniu podłogi, jak i w trakcie jej użytkowania zaleca się stosowanie środków czyszcząco – pielęgnujących Protektor (podłogi lakierowane) i Protektor Natura (podłogi olejowane). Zaleca się po zamontowaniu podłogi z desek olejowanych zabezpieczyć powierzchnię desek poprzez nałożenie dodatkowej warstwy oleju zbliżonego do kolorystyki deski. Prowadzenie okresowej i regularnej pielęgnacji podłóg olejowanych, niweluje drobne oznaki codziennego użytkowania. Największym wrogiem drewnianych podłóg jest woda i piasek. W przypadku ich naniesienia na podłogę należy je delikatnie usunąć. Punktowe miejsca nacisku należy podkleić podkładkami filcowymi.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej