Posadzka polimerowo-cementowa

2007-05-24 16:39
Posadzka polimerowo-cementowa
Autor: BAUTECH

Dzięki zastosowaniu dwóch spoiw posadzki polimerowo-cementowe wykazują zarówno zalety nawierzchni cementowych, jak i żywicznych. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia i obciążenia od transportu kołowego.

Rozwiązania tego typu były znane już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jednak na ich rozwój wpłynęły pojawiające się obecnie na rynku nowe emulsje i dyspersje tworzyw sztucznych przeznaczonych do mieszania ze spoiwem cementowym.
Wykorzystując nowoczesne technologie firma BAUTECH wprowadziła na rynek cienkowarstwowy system posadzki polimerowo-cementowej pod nazwą BAUFLOOR.
Jest to mieszanina wysokosprawnych cementów modyfikowanych polimerami, twardych kruszyw i pigmentów. Integralną częścią systemu jest preparat BAUBOND do wykonywania warstwy sczepnej, mostkującej naprężenia pomiędzy istniejącym podłożem betonowym i cienkowarstwową wylewką.
BAUFLOOR służy do wykonywania warstwy wierzchniej nowej posadzki betonowej. Może być także stosowany do odnawiania starych, zniszczonych nawierzchni, na których tworzy wytrzymałą powłokę.
Oryginalna receptura sprawia, że nawierzchnia może być wykańczana różnymi technikami, które pozwalają na dopasowanie nawierzchni do indywidualnego charakteru wnętrza czy też do wymagań inwestora.
Niezależnie od sposobu wykończenia, najważniejszym etapem prac jest prawidłowe przygotowanie betonowego podłoża.

Baufloor
Autor: brak danych

Odpowiednio przygotowane podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

  • wytrzymałość na odrywanie - przynajmniej 1,5 MPa;
  • w mieszance betonowej nie mogą znajdować się kruszywa porowate;
  • beton powinien być zawibrowany;
  • powierzchnia betonu musi być wolna od mleczka cementowego oraz zanieczyszczeń;
  • powierzchnia betonu musi być wyrównana i wyczyszczona, a jej chropowatość powinna wynosić co najmniej 2 mm (ale nie więcej niż 1/3 grubości warstwy BAUFLOOR).

Przed przystąpieniem do prac powierzchnię betonu należy sprawdzić pod kątem możliwych zanieczyszczeń i pęknięć. Właściwie przygotowane podłoże betonowe powinno być szorstkie; ten efekt można osiągnąć stosując śrutowanie lub frezowanie. Po oczyszczeniu całej powierzchni (również wzdłuż ścian i słupów) należy ocenić, czy konieczne jest wyrównanie zagłębień, naprawa spękań i zniszczonych krawędzi. Po niezbędnych naprawach nawierzchnia powinna być ponownie poddana śrutowaniu (lub frezowaniu) i dokładnie wyczyszczona. Najlepszym sposobem jest zamiecenie, a następnie zmycie ciśnieniowe.
Bardzo ważne w procesie przygotowywania podłoża jest także jego nawilżenie.
Beton należy nawilżyć w czasie lub po przeprowadzeniu czyszczenia. W zależności od temperatury i porowatości nawierzchni, nawilżanie należy rozpocząć co najmniej na 24 godziny przed układaniem systemu i przeprowadzać je kilkakrotnie.
Przy układaniu posadzek BAUFLOOR nie obowiązują żadne szczególne wymagania odnośnie szczelin; regułą jest, że szczeliny dylatacyjne podłoża betonowego powinny być w nich odwzorowane. W związku z tym muszą być rozplanowane przed wykonaniem wylewki. Na tak przygotowanym podłożu można już zastosować system BAUFLOOR.
BAUFLOOR należy przed użyciem wymieszać w betoniarce, w przypadku warstwy sczepnej BAUBOND wystarczy wolnoobrotowe mieszadło.
Czas mieszania preparatu oraz dodanie odpowiedniej ilości wody mają decydujący wpływ nie tylko na urabialność składników, ale też na efektywność działania systemu posadzki.
Wymieszaną z wodą warstwę sczepną BAUBOND nanosi się za pomocą twardej szczotki w ilości 1,5-2,5 kg/m2 powierzchni.
Świeżo wymieszaną wylewkę BAUFLOOR należy wylać na mokrą warstwę sczepną BAUBOND (nie można dopuścić do wyschnięcia tej warstwy) i rozprowadzić zgarniakiem dystansowym. Przy wykończeniu zacieranym zgarniak można zastąpić listwą ustawioną na szalunku z kątowników.
Ważne jest utrzymywanie zalecanej grubości warstwy; przekroczenie maksymalnej może spowodować nierówności i pęknięcia wylewki.


Tak przygotowaną wylewkę można poddać dalszej obróbce, w zależności od przyjętej techniki wykończenia:

BAUFLOOR wałkowany

  • powierzchnię należy obrobić wałkiem kolczastym, aż będzie wystarczająco odpowietrzona i równa. Po przeschnięciu posadzkę należy przykryć folią lub nanieść na suchą powierzchnię preparat pielęgnacyjny BAUSEAL.

BAUFLOOR PRESSBETON

  • po uprzednim naniesieniu specjalnego rozdzielacza, który zapobiega przywieraniu form do nawierzchni, w odpowiednim momencie na wylewce należy odcisnąć wybrany wzór (przy użyciu form PRESSBETON). Po związaniu wylewki należy zmyć rozdzielacz, a suchą nawierzchnię zaimpregnować preparatem BAUSEAL.

BAUFLOOR zacierany

  • wylewkę można zagęścić pływającą listwą wibracyjną, następnie należy ją dokładnie wygładzić przy pomocy dużej pacy stalowej. Po stwardnieniu nawierzchni do tego stopnia, że będzie można na nią wejść bez zostawiania zbyt głębokiego śladu, można rozpocząć mechaniczne zacieranie. Natychmiast po zakończeniu pracy całość należy zaimpregnować preparatem BAUSEAL.

System BAUFLOOR jest uniwersalny; różnorodność technik wykończeniowych i duże możliwości komponowania faktury z szeroką gamą kolorystyczną powodują, że znajduje on zastosowanie nie tylko w halach magazynowych czy produkcyjnych, w garażach i na parkingach, ale też w restauracjach i pubach, na tarasach, a nawet obiektach sakralnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej