Akustyka podłóg

2007-05-24 16:09

Podłogi pływające izolują płyty stropowe od dźwięków powietrznych o natężeniu od 2 do 5 dB. Rozwiązanie konstrukcyjne podłogi powoduje znaczny wzrost tłumienia dźwięków uderzeniowych. Najczęściej warstwę tłumiącą wykonuje się z: elastycznego styropianu (nie należy stosować styropianu do ocieplania budynków), płyt z wełny skalnej lub szklanej oraz mat polietylenowych.

O właściwościach akustycznych podłóg (z wyłączeniem podłóg podniesionych) decyduje układ warstw, z których są zbudowane. Układy zwiększają izolacyjność akustyczną płyty stropowej, w szczególności od dźwięków uderzeniowych. Ze względu na ich właściwości akustyczne dzieli się je na trzy podstawowe grupy obciążenia:

  • podłogi pływające (PP) - izolują strop od dźwięków powietrznych i uderzeniowych;
  • lekkie konstrukcje podłogowe (PL) - powodują zwiększenie izolacyjności stropu od dźwięków uderzeniowych;
  • wykładziny podłogowe z warstwą izolacyjną oraz wykładziny dywanowe (PW) - zwiększają izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych.

 

 

Podłogi pływające izolują płyty stropowe od dźwięków powietrznych o natężeniu od 2 do 5 dB. Rozwiązanie konstrukcyjne podłogi powoduje znaczny wzrost tłumienia dźwięków uderzeniowych. Najczęściej warstwę tłumiącą wykonuje się z: elastycznego styropianu (nie należy stosować styropianu do ocieplania budynków), płyt z wełny mineralnej lub szklanej oraz mat polietylenowych. Materiał, z którego wykonana jest płyta dociążająca, ma stosunkowo niewielki wpływ na parametry akustyczne podłogi i powinien powodować obciążenie statyczne warstwy izolacyjnej nie mniejsze niż 400 N/m2. Przy "wylewaniu na mokro" płyty dociążającej bezpośrednio na budowie należy zwrócić uwagę na wyprowadzenie izolacji na ściany. Niewłaściwe wykonanie (lub jego brak) powoduje zmniejszenie skuteczności tłumienia dźwięków do 10 dB, gdyż płyta dociskowa zostaje trwale połączona ze ścianami i następuje przenoszenie dźwięku do pomieszczenia chronionego drogami bocznymi, po konstrukcji. Lekkie konstrukcje podłogowe poprawiają tłumienie dźwięków uderzeniowych, nie powodują jednak poprawy izolacyjności stropu od dźwięków powietrznych. Charakteryzują się dobrymi parametrami akustycznymi, głównie w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Konstrukcja składa się z wierzchniej warstwy podłogowej oraz płyty podkładowej, która wpływa na właściwości akustyczne (przeciwdrganiowe) podłogi i może być wykonana z płyt drewnopochodnych (na przykład EKOPOR-KOLOR) lub mat na bazie tworzyw sztucznych (na przykład mata TU-PLEX). Wierzchnią warstwę podłogową mogą stanowić: deski drewniane, parkiet, panele podłogowe lub wykładzina dywanowa.
Pokrycia podłogowe z warstwą izolacyjną oraz wykładziny dywanowe charakteryzują się dobrymi parametrami akustycznymi głównie w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Nie powodują poprawy izolacyjności stropu od dźwięków powietrznych, a w niektórych przypadkach, w wąskim paśmie częstotliwości, mogą wpłynąć na jej pogorszenie. Można je stosować na stropach, które wykazują "zapas" izolacyjności od dźwięków powietrznych w stosunku do wymagań normowych wynoszący co najmniej 2 dB. Dźwięki uderzeniowe tłumią tylko wykładziny z tworzyw sztucznych na spodzie z miękkiego tworzywa i wykładziny dywanowe. 

1. Schemat podłogi pływającej.
Oznaczenia:
1 - listwa maskująca; 2 - izolacja przyścienna; 3 - ptyta stropowa; 4 - izolacja akustyczna; 5 - izolacja wodochronna; 6 - ptyta dociążająca; 7 - nawierzchnia podłogi

2. Schemat konstrukcji lekkiej podłogi. Oznaczenia:
1 - listwa maskująca; 2 - płyta stropowa; 3 - izolacja akustyczna; 4 - płyta podkładowa; 5- wykładzina podłogowa

3. Wykładzina podłogowa z warstwą izolacyjną - schemat.
Oznaczenia: 
1 - listwa maskująca; 2 - ptyta stropowa; 3 - wykładzina z warstwą izolacyjną

Klasyfikacja akustyczna podłóg


Zasada klasyfikacji przyjęta w Instytucie Techniki Budowlanej i stosowana w aprobatach technicznych jest oparta na wartościach jednoliczbowe-go ważonego wskaźnika aLw, wyznaczonego na podstawie pomiarów zmniejszenia poziomu uderzeniowego przez strop wzorcowy w wyniku zastosowania podtogi. Pomiary akustyczne przeprowadza się w laboratorium w przedziale częstotliwości 100-3150 Hz zgodnie z normą PN EN ISO 140-8:1999, a według PN EN ISO 717-2:1999 oblicza się wartości wskaźników.
Tablica 1. Zasady klasyfikacji akustycznej podłóg dostosowane do normy PN-B-02151-3:1999

 

Symbol klasy akustycznej 1)

 

 

Wartości projektowe wskaźników ΔLwR

Wartości laboratoryjne wskaźników ΔLw

Pływających podłóg

Lekkich konstrukcji podłogowych

Wykładzin podłogowych

[dB] objęte daną klasą akustyczną

[dB] będące podstawą do zaliczenia wyrobu do klasy akustycznej

-

-

PWn - 5

5 -7

7 - 9

-

-

PWn - 8

8 - 10

10 - 12

-

PLn - 11

PWn - 11

11 - 13

13 - 15

PPn - 14

PLn - 14

PWn- 14

14 - 16

16 - 18

PPn -17

PLn - 17

PWn- 17

17 - 19

19 - 21

PPn - 20

PLn - 20

PWn - 20

20 - 22

22 - 24

PPn - 23

PLn - 23

PWn - 23

23 - 25

25 - 27

PPn - 26

-

PWn - 26

26 - 28

28 - 30

PPn - 29

-

PWn - 29

29 - 31

31 - 33

PPn - 32

-

PWn - 32

32 - 34

34 - 36

-

-

PWn - 35

>/= 35

>/= 37

Przypisy do danych zawartych w tablicy 1:
1) w celu odróżnienia od symboli stosowanych przed ustanowieniem normy PN-B-02151-3:1999 - Parametry akustyczne podłóg wprowadzono w indeksie literę "n". Poniżej podano wykaz podłóg, które uzyskały aprobatę techniczną (stan na 31 stycznia 2001 roku)

Tablica 2. Podłogi pływające

 

Nazwa warstwy izolacji akustycznej, numer aprobaty technicznej

Grubość warstwy izolacji akustycznej [mm]

Obciążenie użytkowe podłogi [kN/m2]

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego [dB]

Klasa akustyczna

PN-B-02151-3:1999

wartość laboratoryjna  
ΔLw

wartość projektowa ΔLwR

1

Płyty styropianowe elastyczne do podłóg pływających AWAPOR; nr AT-15-2542/97

33/30 1)

2

29

27

PPn - 26

2

Maty z pianki polietylenowej NATURFLEX MA; nr AT-15-3216/2000

10

2

22

20

PPn - 20

15

2

24

22

PPn-20

3

Maty z ekstrudowanej pianki polietylenowej ETAFOAM 222 E; nr AT-15-3491/99

1x5

2

19

17

PPn-17

2x5

2

22

20

PPn - 20

4
5

Płyty styropianowe elastyczne do podłóg pływających STYROFLEX; nr AT-15-3744/99

33/30 2)

2

30

28

PPn - 26

Wyroby z pianki polietylenowej GOLDFLEX; nr AT-15-4289/2000

15

2)

20

18

PPn- 17

10

2)

17

15

PPn-14

6

Płyty styropianowe do pływających podłóg AUSTROTHERM STK; nr AT-15-4664/2000

36/32 1)

2)

26

24

PPn-23

7

Płyty styropianowe elastyczne do podłóg pływających TERMO-D; nr AT-15-4776/2001

33/30

2,5

32

30

PPn - 29


Przypisy do danych zawartych w tablicy 2:
1) stosunek grubości warstwy w stanie nieobciążonym i pod obciążeniem użytkowym
2) nie podano w aprobacie technicznej; (parametry odnoszą się do podłóg wykonanych zgodnie z warunkami aprobaty technicznej, w których podkład podłogowy wykonany jest na spoiwie cementowym grubości nie mniejszej niż 40 mm z twardą nawierzchnią podłogową - oprócz nawierzchni z płytek ceramicznych, granitowych itp.; wskaźniki DLwR oraz klasę akustyczną PPn można stosować przy projektowaniu)

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej