Zostało kilka dni na złożenie sprawozdania przez właścicieli małych instalacji OZE. Za przekroczenie terminu grozi kara

2024-01-26 13:24
OZE
Autor: Getty Images Właściciele małych instalacji OZE mają kilka dni na złożenie sprawozdania

Właściciele małych instalacji OZE wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki mają obowiązek co pół roku składać sprawozdanie na temat ilości wytworzonej i sprzedanej energii elektrycznej. To jeden z obowiązków właścicieli małych instalacji OZE.

Spis treści

  1. Co to jest mała instalacja OZE?
  2. Sprawozdanie małej instalacji OZE
  3. Do kiedy sprawozdanie małej instalacji OZE?

Co to jest mała instalacja OZE?

Za małą instalację OZE uważa się instalację wytwarzającą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych – słońca, wiatru, wody, geotermii, biogazu lub biomasy. Łączna moc zainstalowana małej instalacji wynosi nie mniej niż 50 kW i nie więcej niż 1 MW. Jest ona przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kW albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW. Takie instalacje - zgodnie z art. 11 ustawy o odnawialnych źródłach energii - muszą być wpisane do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, a także prowadzić odpowiednią dokumentację i sprawozdawczość. W Polsce dominują małe instalacje fotowoltaiczne. Na drugim miejscu w rejestrze URE pod względem liczebności są elektrownie wiatrowe.

Sprawozdanie małej instalacji OZE

Właściciele małych instalacji OZE mają obowiązek systematycznie – co pół roku - składać w Urzędzie Regulacji Energetyki sprawozdania dotyczące produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji. Sprawozdanie zawiera informacje o:

  • wytworzonej energii elektrycznej,
  • energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
  • energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym,
  • zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej oraz rodzaju tych paliw.

Właściciel małej instalacji OZE ma obowiązek prowadzić odpowiednią dokumentację produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz gospodarki paliwami, na podstawie której przygotowuje sprawozdanie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o OZE prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów oraz żądania przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny wykonania wyżej wymienionych obowiązków.

Do kiedy sprawozdanie małej instalacji OZE?

Sprawozdanie należy złożyć do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, czyli obecne należy złożyć do 31 stycznia. Termin złożenia kolejnego przypada na 30 lipca. Można to zrobić osobiście, listownie lub drogą elektroniczną. Sprawozdanie składa się bezpośrednio w Urzędzie Regulacji Energetyki lub jego oddziałach terenowych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara finansowa w wysokości 1000 zł.

Dom energooszczędny z pompą ciepła i fotowoltaiką

Zobacz też: Rozbudowa domu kostki z lat 60. w Łaziskach Górnych na Śląsku. Teraz to dom energooszczędny!

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej