Ruszyły dotacje na przydomowe wiatraki. Dofinansowanie to nawet 47 tys. zł

2024-06-18 12:24
przydomowy wiatrak energetyczny
Autor: gettyimages Jak skorzystać z dotacji na przydomową mikroelektrownię wiatrową? 17 czerwca ruszył nabór wniosków w nowym programie

17 czerwca 2024 ruszył nabór wniosków w programie Moja elektrownia wiatrowa, w ramach którego można dostać dotację na przydomowy wiatrak energetyczny. NFOŚiGW przeznaczył na program 400 mln zł. Jakie są warunki programu? Dla kogo dotacje na przydomowe wiatraki? Jak dostać nawet 47 tys. zł na zakup i montaż wiatraka?

Spis treści

  1. Dla kogo dotacja na wiatrak?
  2. Ile można dostać na przydomowy wiatrak?
  3. Na jaki wiatrak można dostać dopłatę?
  4. Wiatrak musi pracować
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
  • Pierwszy nabór wniosków potrwa od 17 czerwca 2024 do 16 czerwca 2025 roku (lub do wyczerpania alokacji środków).
  • Osoby indywidualne mogą uzyskać do 47 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii.
  • Dopłaty dotyczą inwestycji w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej realizowane od dnia 30.06.2023 roku.
  • W pierwszym naborze budżet wynosi 50 mln zł. Na lata 2024-29 na dopłaty do przydomowych wiatraków przewidziano 400 mln zł. Środki na dofinansowanie wiatraków pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego.

Dla kogo dotacja na wiatrak?

Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego. Elektrownia powinna znajdować się na budynku mieszkalnym lub na terenie działki przy budynku mieszkalnym. O dofinansowanie takiej inwestycji nie mogą się ubiegać właściciele budynków letniskowych, rekreacyjnych, gospodarczych, wykorzystywanych sezonowo.

Dotacja dotyczy zarówno domów nowych, jak i już użytkowanych. Dofinansowanie wiatraka nie przysługuje, jeśli inwestor skorzystał z pomocy finansowej na ten cel z innego źródła (z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej).

Celem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego beneficjenta. Mikroinstalacja wiatrowa może być typu on-grid lub off-grid (podłączona albo niepodłączona do sieci elektroenergetycznej).

Ile można dostać na przydomowy wiatrak?

W programie przewidziano wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji dla beneficjentów, którzy zbudowali własną mikroelektrownię wiatrową, czyli na zakup i montaż turbiny wiatrowej wraz z osprzętem, np. falownikiem, magazynem energii itp.  Wielkość dofinansowania może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.

Przewidziano dwa warianty inwestycji i wielkości dotacji:

  • instalacja wiatrowa – nie więcej niż 30 tys. zł (do 5 tys. zł/1 kW),
  • magazyn energii elektrycznej - nie więcej niż 17 tys. zł (do 6 tys. zł/1 kWh).

Na jaki wiatrak można dostać dopłatę?

W ramach programu Moja elektrownia wiatrowa wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej nie może przekroczyć 30 m. To ograniczenie wysokości wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z tym rozporządzeniem, instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości do 30 m nie należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Moc dotowanej mikroelektrowni nie może być większa niż 20 kW (łączna moc mikroinstalacji z magazynem energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej nie może przekraczać 50 kW).

Wiatrak musi pracować

Beneficjent programu powinien korzystać z pracy mikroelektrowni wiatrowej przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. W tym czasie nie można zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inne. Instalacja nie może zostać zdemontowana ani przeniesiona na inne miejsce. Niewywiązanie się z umowy spowoduje konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej