Współczynnik przenikania ciepła okna. Jaki współczynnik Uw wymagany jest dla ciepłych okien?

2018-03-13 12:57
Ucieczka ciepła przez okna
Autor: ThinkstockPhotos Przez okna domu może uciekać nawet do 40 % ciepła. Współczynnik przenikania ciepła to najważniejszy parametr charakteryzujący okno

Współczynnik przenikania ciepła okna Uw to jeden z podstawowych parametrów okien, ponieważ charakteryzuje izolacyjność cieplną. Dokładnie, współczynnik przenikania ciepła okna określa ilość ciepła przepływającego przez metr kwadratowy okna, przy różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, wynoszącej 1 K. Im wartość współczynnika przenikania ciepła jest niższa, tym cieplejsze okno.

Spis treści

  1. Współczynnik przenikania ciepła okna - definicja
  2. Współczynnik przenikania ciepła okna - jak obliczyć
  3. Współczynnik U okna w warunkach technicznych

Współczynnik przenikania ciepła okna - definicja

Współczynnik przenikania ciepła okna Uw wskazuje ilość energii przenikającej w jednostce czasu przez okno o określonej powierzchni przy określonej różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m²·K). Definicję tę można zapisać wzorem:

W = Uw · h · m· ΔT,

gdzie: 

W - ilość ciepła przepływającego przez okno,

Uw - współczynnik przenikania ciepła,

h - czas badania,

m2 - powierzchnia okna, 

Δ T - różnica temperatur w ºC. 

Patrz też: Jaki współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi? - spór producentów

Współczynnik przenikania ciepła okna - jak obliczyć

Właściwe obliczenie współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi, zgodne z wymaganiami normy PN-EN 10077-1, należy do zadań jednostek notyfikowanych, realizowanych w ramach procedur badań. Dopuszcza się jednak (norma PN-EN 14351-1), aby obliczeń współczynnika przenikania ciepła dokonywali sami producenci okien i drzwi, pod warunkiem, że podstawy, na których oparto obliczenia były sprawdzone przez jednostkę notyfikowaną.

Aby prawidłowo ustalić współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe czynniki:

  • współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej
  • współczynnik przenikania ciepła profili ościeżnicy i skrzydła,
  • liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą.

Współczynnik przenikania ciepła okna można wyliczyć wg wzoru:

                  ∑Ag · Ug + ∑Af · Uf + ∑lg · Ψg    U w  =  ---------------------------------------                              ∑Ag + ∑Af

gdzie:

Ag - pole powierzchni szybyUg - Współczynnik przenikania ciepła oszkleniaUf - współczynnik przenikania ciepła ramyAf - pole powierzchni ramyΨg - liniowy współczynnik przenikanialg - długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramąA - całkowite pole powierzchni okna, (Ag + Af)

WażneWspółczynnik Uw jest wypadkowym współczynnikiem przenikania ciepła dla całego okna. Na jego wartość mają wpływ parametry poszczególnych elementów konstrukcji okna: pakietu szyb (Ug), profili (Uf), rodzaju ramki dystandowej między szybami. Parametry izolacyjne okien zależą od zastosowanych przez producenta rozwiązań: liczby i szerokości komór w profilu, rodzaju wzmocnień, liczby tafli szkła. Duży wpływ na izolacyjność cieplną ma również montaż - musi być przeprowadzony przez fachowców, zgodnie z wytycznymi - tzw. ciepły montaż okien. 
Profile okienne
Autor: ThinkstockPhotos Na wartość współczynnika przenikania ciepła okna składają się parametry cieplne poszczególnych elementów okna: profili (Uf), pakietu szybowego (Ug) oraz wartość tzw. mostka termicznego przy styku szyby z ramą (Ψ). W praktyce właściwości te zależne są od zastosowanych przez producenta rozwiązań i części składowych okna: m.in. rodzaju wzmocnień, liczby i szerokości komór w profilu, liczby tafli szkła, rodzaju ramki dystansowej

Współczynnik U okna w warunkach technicznych

Wymagania dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U dla okien i drzwi balkonowych, jak również drzwi zewnętrznych wynikają z treści pkt. 1.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien (także drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych) nie mogą być większe od wartości podanych w tabeli.  

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U maks. [W/m2·K]
 od 1 stycznia 2017  od 1 stycznia 2021

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe oraz powierzchnie przezroczyste nieotwieranlne

a) przy tj ≥16ºCb) przy tj <16ºC

 1,1 1,6

0,91,4

 Okna połaciowea) przy tj ≥16ºCb) przy tj <16ºC 1,31,6 1,11,4
Okna w ścianach wewnętrznych, oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego                           1,3 1,1 
 Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi o nieogrzewanymi   1,5  1,3
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej