Wymiana nawierzchni na istniejącej podbudowie betonowej

2009-05-07 15:54
Wymiana nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej
Autor: CRH KLINKIER Przekrój wymiany nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej z warstwą podsypki żwirowej z wykorzystaniem bruku klinkierowego

Materiał, którego użyjemy do budowy tarasu, schodów i ścieżek musi być odporny na czynniki atmosferyczne, mróz czy ścieranie. Jeśli jego parametry techniczne będą niewystarczające z biegiem czasu nawierzchnia zacznie pękać i konieczna będzie jej wymiana na nową.

Poniżej proponujemy dwa rozwiązania wymiany zniszczonej nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej na nawierzchnię z bruku klinkierowego.

Wymiana nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek z użyciem warstwy podsypki żwirowej

Najlepszym rozwiązaniem wymiany nawierzchni na istniejącej podbudowie betonowej jest wyłożenie 4–5 cm warstwy podsypki żwirowej bezpośrednio pod brukiem. Wariant ten możliwy jest do wykonania jedynie w sytuacji, kiedy dysponujemy wystarczająco dużą ilością miejsca - różnica między poziomem tarasu i progu drzwi tarasowych budynku jest na tyle duża (8–10 cm), że pozwala na wykonanie kilkucentymetrowej warstwy podsypki oraz ułożenie kostki brukowej o grubości 4,5 cm. Rozwiązanie to zapewnia pewny i bezpieczny sposób odprowadzania wody z tarasu, bez konieczności inwestowania w elastyczny klej.

  • Wykonanie

W najniższym miejscu tarasu (zwykle na jego końcu) należy wykonać wzdłuż całej jego krawędzi drenaż w płycie betonowej, pozwalający odprowadzić wodę poza taras lub pod taras jeśli pod płytą znajduje się podbudowa przepuszczalna dla wody (kruszywo, tłuczeń, itp.). Na powierzchni płyty wykonuje się izolację przeciwwilgociową w postaci, np. folii w płynie. Należy zaizolować również pionowe płaszczyzny płyty tworzące drenaż, po czym wypełnić go grubym kruszywem (o średnicy 16–32 mm), aby woda spływająca z powierzchni tarasu mogła swobodnie się przez niego przesączać.

Na tak przygotowanej powierzchni należy wysypać 4–5 cm warstwę drobnego kruszywa (średnica ziarna 2–5 mm), wyprowadzić płaszczyznę i ukłożyć bruk klinkierowy. W miejscach gdzie nie jest możliwe ułożenie bruku na podsypce (np. schody) należy wykonać izolację poziomą, a następnie “zatopić” kostki bruku w elastycznym kleju mrozoodpornym. Przestrzeń pomiędzy kostkami (szczelina o szer. 5–8 mm) trzeba wypełnić szczelnie zaprawą do spoinowania klinkieru.

Wymiana nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek bez użycia warstwy podsypki żwirowej

Jeśli między istniejącym poziomem tarasu, a krawędzią otworu drzwiowego nie jest możliwe wykonanie warstwy podsypki, ze względu na ograniczoną ilość miejsca, jedynym rozwiązaniem jest ułożenie bruku na warstwie kleju.

  • Wykonanie

Na betonowej płycie o wyprofilowanym spadku należy wykonać izolację przeciwwilgociową. Następnie rozprowadzić klej elastyczny mrozoodporny o rozpływowej konsystencji i “zatopić” w nim kostki brukowe, zachowując między nimi 5–8 mm odstępy, które po związaniu kleju trzeba wypełnić szczelnie zaprawą do spoinowania klinkieru.
Wariant ten wymaga dużej dokładności i czystości wykonania prac, w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w której woda przez nieszczelną spoinę dostanie się pod powierzchnię bruku, a po zamarznięciu odspoi kostkę brukową.

Wymiana nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej
Autor: CRH KLINKIER Przekrój wymiany nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej bez podsypki żwirowej z wykorzystaniem bruku klinkierowego
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej