Nowa technologia drogowa z mieszanek mineralno-asfaltowych

2017-06-30 14:08
Budimex testuje nowe technologie drogowe
Autor: Budimex SA Budimex testuje nowe technologie drogowe

Czy będziemy mieć kolejną rewolucję w budowie dróg w Polsce? Na drodze gminnej w ciągu ulicy Kieleckiej w Jędrzejowie została ułożona po raz pierwszy unikalna nawierzchnia drogowa z użyciem mieszanki mineralno-asfaltowej. Eksperymentalną drogę w nowej technologii wykona Budimex.

Nowe technologie w budowie dróg w Polsce

Jest to projekt konsorcjum, które tworzą Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska oraz firma budowlana Budimex SA. Prace nad tą innowacyjną technologią są współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Innowacyjna Gospodarka. To przedsięwzięcie z użyciem mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) ma udowodnić, że produkcja mma z udziałem granulatu asfaltowego w ilości większej niż dopuszczona obecnymi przepisami, jest technologicznie uzasadniona.

Unikalna nawierzchnia asfaltowa

Projekt przewiduje także dostosowanie wytwórni mma by było możliwe dozowanie przetworzonego destruktu asfaltowego zgodnie z nową technologią. Technologia jest obecnie na etapie projektu badawczego, w ramach którego Budimex wykona dwa prototypowe odcinki nawierzchni. Pierwszy odcinek powstał (prace w dniach 29 i 30 czerwca 2017) na drodze gminnej we wspomnianym już Jędrzejowie na długości ok. 450 m, szerokość jezdni w tym miejscu wynosi 7 m. Warstwa podbudowy bitumicznej będzie tu miała grubość 7 cm (potrzeba będzie ok. 550 ton), warstwy wiążąca 5 cm (390 ton), warstwa ścieralna dla remontu nawierzchni będzie miała grubość 4 cm (320 ton).

Dla monitoringu zastosowanych rozwiązań wykonano oddzielne sekcje drogowe, gdzie zastosowano mieszanki mineralno-asfaltowe do warstw wiążącej i podbudowy z 50-procentowym udziałem granulatu asfaltowego oraz odcinki z 30-procentowym udziałem granulatu asfaltowego pochodzącego ze starej warstwy ścieralnej wykonanej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) do nowej warstwy ścieralnej również wykonanej w technologii SMA.

Drugi prototypowy odcinek długości ok. 1 km  Budimex wykona (prace zaplanowano na 13 i 14 lipca 2017) w ciągu drogi krajowej nr 78, między Nagłowicami a stacją Orlenu. Mieszanka wykorzystywana w tym eksperymencie będzie produkowana w należącej do Budimeksu, unikalnej na skalę krajową, dwu-bębnowej wytwórni mas bitumicznych, która znajduje się w miejscowości Potok Mały (w pobliżu Jędrzejowa).

Dalszy rozwój tej technologii zależy teraz od wyników monitoringu eksperymentalnych odcinków. Trzeba też dodać, że to przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiałów z recyklingu nawierzchni asfaltowej”.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej