Geosiatki GEOWEB®

2007-05-28 11:38

Komórkowy System Ograniczający GEOWEB® jest przeznaczony do wzmacniania i stabilizacji gruntu. Podstawowymi elementami systemu są geosiatki komórkowe o strukturze zbliżonej do plastra miodu.

 
Komórkowa struktura geosiatki
Oferta GEOWEB®  
Na rynku pojawiła się technologia przeznaczona do wzmacniania i stabilizacji gruntu o nazwie Komórkowy System Ograniczający GEOWEB®. Podstawowymi elementami systemu są geosiatki komórkowe o strukturze zbliżonej do plastra miodu. System tworzy podbudowę, która, działając jak półsztywna płyta, rozkłada pionowe obciążenia na boczne naprężenia i redukuje ciśnienia kontaktowe w podłożu gruntowym. Uniemożliwia tym samym boczne przesunięcia, redukuje ugięcia pionowe oraz ogranicza osiadanie na miękkich i słabych gruntach. System pozwala na znaczną redukcję grubości konstrukcji w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

 
Ściana oporowa w trakcie budowy

Budowa siatki   
Pojedyncza sekcja geosiatki zbudowana jest z kilkudziesięciu taśm polietylenowych (PEHD) połączonych seriami głębokich zgrzewów ultradźwiękowych, rozmieszczonych prostopadle do wzdłużnych osi taśmy. Sekcje w pozycji rozłożonej mają wymiary 6,10 i 2,44 m i różne wysokości 76, 102, 152, 203 mm. Wysokość geosiatki należy dobierać do przewidywanych obciążeń, wytrzymałości podłoża oraz do miejsca zastosowania systemu. Kompletny system składa się z geosiatek komórkowych, materiałów wypełniających, linek kotwiących, kotew, zszywek, geotekstylii, biowłóknin, materiałów drenażowych, geosiatek wzmacniających oraz geomembran.

 
Zabezpieczenie skarpy nasypu

System GEOWEB® może być stosowany: 
- przy budowie autostrad i dróg dla wzmocnienia podbudowy jezdni i torowisk, tymczasowych dróg dojazdowych i objazdów awaryjnych, parkingów, placów magazynowych, ramp,
- przy zabezpieczaniu przed erozją skarp i zboczy oraz stożków
nasypowych, obudowie pryzmowych wysypisk śmieci i odpadów, umacnianiu przydrożnych rowów odwadniających i nasypów,
- do budowy ścian oporowych i barier ochronnych przy poszerzaniu istniejących linii komunikacyjnych,
- do umacniania koryt rzek i budowli wodnych oraz ochrony przepustów przed erozją.
System pozwala na wykonanie nawierzchni placów i dróg przeznaczonych do ruchu ciężkich pojazdów kołowych na słabych gruntach. Po wypełnieniu geosiatek ziarnistym materiałem wypełniającym i jego zagęszczeniu droga jest gotowa do natychmiastowego użytku.

Odporność materiału   
Wysoka odporność materiału wypełniającego wynika z wytrzymałości obwodowej komórek, biernej odporności sąsiednich komórek oraz tarcia wytwarzanego pomiędzy ściankami komórek i materiałem wypełniającym, które powstało w wyniku zagęszczania. Producent oferuje również geosiatki z dużymi komórkami typu GWLC o wymiarach komórek 488x406 mm i powierzchni jednej sekcji około 30 m2. Dla systemu GEOWEB® firmy PRESTO PRODUCTS COMPANY Dom Handlowy Nauki - PAN z Krakowa uzyskał Aprobaty Techniczne ITB nr AT-15-2311/96, IBDiM nr AT/96-03-0045 oraz Atest Higieniczny PZH nr B-1187/96. Wyrób otrzymał również Ocenę Techniczną Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa nr 001/GP-3/99 dopuszczającą stosowanie przy budowie rurociągów ropy i gazu, stacji paliw i obiektów towarzyszących, jako osłony przeciwerozyjne oraz do stabilizacji gruntu w wykopach.

Jedynym dystrybutorem geosiatek GEOWEB w Polsce jest Dom Handlowy Nauki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej