Szkieletowa nadbudowa biurowca

2007-05-28 15:43

W Rzeszowie zmodernizowano trzykondygnacyjny biurowiec, dobudowując dwie kondygnacje w technologii szkieletu stalowego. Na podstawie projektów technicznych budynku, inwentaryzacji i badań geologicznych opracowano ekspertyzę, która wykazała, iż nie można do nadbudowy wykorzystać technologii tradycyjnej ze względu na zbyt duże obciążenie fundamentów.

Obiekt  

Wybrano technologię szkieletu stalowego w systemie Sunday z zimnogiętych, cienkościennych profili ze stali ocynkowanej. Montaż konstrukcji, z uwzględnieniem wykonania poszycia z płyty wiórowej, trwał trzy miesiące. Na nadbudowywanych kondygnacjach otrzymano około 900 m2 nowej powierzchni biurowej. Podczas trwania prac modernizacyjnych obiekt podstawowy funkcjonował zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Obciążenia

W projekcie założono, że należy odciążyć istniejący budynek poprzez zdjęcie płyt korytkowych, co zmniejszyło obciążenie na konstrukcję o 1,7 kN/m2. Ciężar nadbudowy wynosi 3,5 kN/m2. Po odjęciu ciężaru płyt korytkowych obciążenia istniejącej konstrukcji wyniosły 1,8 kN/m2. Ponieważ budynek przeznaczony do modernizacji wykonany został w układzie słupowo-ryglowym, obciążenia z nadbudowy trzeba było przenieść w postaci sił skupionych na słupy żelbetowe. W tym celu z dwuteownika I 300 PE w rozstawie co 4,8 m skonstruowano ruszt stalowy. Na dolnym pasie dwuteownika oparto co 60 cm zimnogięte ceowniki 2C254/2. Do istniejących słupów żelbetowych ruszt zamocowano za pomocą słupków z dwuteowników stalowych I 300 PE wysokości 40 cm. W ten sposób powstała konstrukcja, którą można było pokryć płytą wiórową OSB3. Stanowiła ona również podłoże dla lekkiego szkieletu stalowego. Pustą przestrzeń pomiędzy rusztem i stropem wykorzystano do przeprowadzenia instalacji. Szerokość rusztu jest o 60 cm większa od szerokości istniejącego budynku, co zwiększyło powierzchnię kondygnacji nadbudowy.

Stropy  

Belki stropowe na pierwszej kondygnacji nadbudowy opierają się na wewnętrznej ścianie nośnej (dzielącej kondygnację na dwa trakty 6 i 4,2 m) oraz na konstrukcyjnych ścianach zewnętrznych (pośrednie podparcie belek było konieczne ze względu na dużą rozpiętość budynku). Drugą kondygnację przekrywają, rozmieszczone co 1,2 m, dźwigary o rozpiętości 12 m. Dźwigary takie nie wymagają pośredniego podparcia.

Ściany  

Ściany wznoszono z paneli. Panele w technologii Sunday są wysokości pomieszczenia i mogą mieć długość od 0,6 m do maksimum 7 m ze względu na możliwości transportowe i ciężar panela. Składają się z pojedynczych elementów w zakładzie produkcyjnym lub na placu budowy. Następnie złożone panele podnosi się i ustawia w konkretne miejsce.
Montaż paneli ściennych oraz dźwigarów dachowych wykonywany był na placu budowy. W opisywanej nadbudowie największymi elementami były panele ścienne o ciężarze 150 kg i długości 4,8 m, które transportowano na poziom czwartej kondygnacji za pomocą dźwigu samojezdnego o długim wysięgniku. Ściana zewnętrzna składa się ze słupków ze stali zimnogiętej ocynkowanej C140/1,5 w rozstawie co 60 cm. Słupki połączone są ze sobą na górze i dole bieżnikami, a w połowie wysokości stężeniami poprzecznymi. Bieżnikami są poziome elementy, wykonane z ceowników cienkościennych. Między słupkami znajduje się wełna szklana Gullfiber (BD) o gęstości 12 kg/m3. Materiał ten ma dużą sprężystość, co zapobiega osuwaniu się izolacji. Panele ścienne pierwszej i drugiej kondygnacji nadbudowy połączono ze sobą pośrednio co 1,8 m przez belkę stropową śrubami D 16 długości 350 mm i głównie co 6 m za pomocą kotew stalowych. Elementy stali gorąco-walcowanej łączone są z budynkiem istniejącym za pomocą śrub rozporowych SLR M16/160. Dwupoziomową konstrukcję nadbudowy stężono wiórową, wodoodporną i grzyboodporną płytą OSB3. Do ścian użyto płyt grubości 12 mm, na stropy grubości 22 mm. Płyta wiórowa zapewnia sztywność konstrukcji. Płyty stropowe zamocowane są do belek stropowych wkrętami samogwintującymi, a dodatkowo przytwierdzone klejem silikonowym, co zapobiega skrzypieniu podłóg. Na pokryciu z płyty wiórowej dodatkowo ułożono ognioodporną płytę gipsowo-kartonową grubości 30 mm. W zależności od przeznaczenia pomieszczeń, na płycie ułożono wykładzinę PVC, dywanową lub płytki ceramiczne.

Dźwigary  

Na ścianach zewnętrznych opierają się dźwigary dachowe, połączone z nimi blachowkrętami samogwintującymi. Pokryto je blachą trapezową grubości 0,75 mm. Jest ona usztywnieniem dachu i jednocześnie stanowi podkład pod warstwę izolacyjną (styropian grubości 10 cm) oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej. Od dołu dźwigary zakryte są sufitem podwieszonym z płyt o wymiarach 60x60 cm umieszczonych w ruszcie zamocowanym do pasa dolnego dźwigarów za pomocą drucianych wieszaków. Konstrukcję nośną stropów międzykondygnacyjnych tworzą zimnogięte, cienkościenne profile stalowe ocynkowane 2C254/2 rozmieszczone co 60 cm. Stropy międzypiętrowe uzupełnione są warstwą wełny mineralnej grubości 5 cm, spełniającej funkcję izolacji akustycznej. Do podziału kondygnacji na pomieszczenia wykorzystano systemowe ściany nośne oraz gipsowo-kartonowe ścianki działowe na ruszcie stalowym, w którym zastosowano warstwę wełny szklanej grubości 10 cm, stanowiącej izolację akustyczną.

Instalacje i montaż  

W obiekcie zamontowano wentylację nawiewno-wywiewną z możliwością schładzania powietrza nadmuchowego. W starej części obiektu zlikwidowano kominy, gdyż nie można było ich przedłużyć. W związku z tym konieczna stała się zmiana wentylacji grawitacyjnej na wywiewną. Instalacja grawitacyjna została zamknięta i podłączona do wentylatora wyciągowego. Instalację c.o., elektryczną i wodno-kanalizacyjną podłączono do istniejącej wcześniej. Założono również instalację przeciwpożarową i sieć komputerową.
Obszar nadbudowy podzielono na trzy działki montażowe, na których kolejno montowano konstrukcję szkieletu. Wykonawcy montowali i pokrywali dachem kolejne fragmenty konstrukcji, co uniezależniało prowadzenie dalszych prac od wpływu czynników atmosferycznych.

 

Przekrój pionowy - rys.1

Oznaczenia: 1 - nadbudowa o konstrukcji stalowej, 2 - oparcie dźwigara na ścianie zewnętrznej, 3 - połączenie paneli ściany zewnętrznej, 4 - oparcie ściany zewnętrznej na ramie stalowej, 5 - oparcie elementów klatki schodowej, 6 - istniejący budynek o konstrukcji żelbetowej, 7 - stalowa konstrukcja schodów do nadbudowy


  

 

 

Oparcie dźwigara na ścianie zewnętrznej - rys.2  

Oznaczenia: 1 - panel ścienny Alucobond, 2 - zamocowanie panela elewacyjnego, 3 - wełna mineralna, 4 - płyta wiórowa OSB 3, 5 - dźwigar stalowy cienkościenny, 6 - wełna szklana, 7 - nadproże okienne, 8 - okno, 9 - sufit podwieszony, 10 - papa termozgrzewalna, 11 - styropian, 12 - blacha trapezowa

 

 

Połączenie paneli ściany zewnętrznej - rys.3

Oznaczenia: 1 - słupek ścienny panela górnego C254/1,5, 2 - zamocowanie elewacji, 3 - płyta wiórowa OSB 3, 4 - wiatroizolacja, 5 - bieżnik wieńczący, 6 - wełna mineralna, 7 - panel elewacyjny Alucobond, 8 - słupek ścienny, 9 - izolacja akustyczna, 10 - belka stropowa 2C254/2, 11 - płyta wiórowa OSB 3 22 mm, 12 - śruba śr. 16 mm długości 350 mm, 13 - paroizolacja, 14 - płyta gipsowo-kartonowa, 15 - podkładka ze sklejki 

 

Oparcie ściany zewnętrznej na ramie stalowej - rys.4

Oznaczenia: 1 - parapet zewnętrzny, 2 - folia, 3 - panel ścienny Alucobond, 4 - wełna mineralna, 5 - wiatroizolacja, 6 - płyta wiórowa OSB 3 12 mm, 7 - dwuteownik gorącowalcowany, 8 - zamocowanie panela ściennego, 9 - słup stalowy I300PE, 10 - dwuteownik I300PE, 11 - płyta wiórowa OSB 3 22 mm, 12 - warstwy wykończenia podłogi, 13 - żebro podłużne, 14 - bieżnik dolny, 15 - płyta gipsowo-kartonowa, 16 - paroizolacja, 17 - parapet wewnętrzny, 18 - pianka montażowa


 

 

Oparcie elementów klatki schodowej - rys.5

Oznaczenia: 1 - słupek 2C100, 2 - płyta wiórowa OSB 3 22 mm, 3 - belka stropowa 2C254/2, 4 - istniejąca konstrukcja budynku, 5 - 2C100, 6 - podnóżek żelbetowy, 7 - dwuteownik gorącowalcowany I 300PE, 8 - dwuteownik gorącowalcowany I 360PE

 

Zamocowanie ramy szczytowej do istniejącej kondygnacji - rys.6

Oznaczenia: 1 - płyta wiórowa OSB 3, 2 - wiatroizolacja, 3 - wełna mineralna, 4 - panel elewacyjny Alucobond, 5 - ceownik górny, 6 - rama stalowa szczytowa, 7 - ceownik dolny, 8 - śruby SLR M16/160, 9 - słup stalowy I300PE, 10 - belka stropowa 2C254/2, 11 - płyta wiórowa OSB 3, 12 - dwuteownik I300PE, 13 - warstwa wykończenia podłogi, 14 - śruba M16/100, 15 - kotwa stalowa, 16 - wkręty samogwintujące śr. 5,5 HWS

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej