Profile StoDeco - zastosowanie w ekstremalnych warunkach

2007-05-16 19:13

Wysoki na 236 m Pałac Kultury i Nauki, tak charakterystyczny dla panoramy Warszawy, to symbol minionej epoki. Ale nowiutkie, widoczne z daleka zegary wieżowe zwiastują nowe czasy, charakteryzujące się innowacyjnością, która zmienia obraz codzienności. Tak właśnie jak te zegary.

W październiku 1999 biuro projektów APP z Bielska-Białej rozpisało konkurs na wykonanie czterech wielkich zegarów milenijnych i ośmiu pilastrów na wieży Pałacu Kultury i Nauki, na wysokości 180 m. Zadanie było trudne. Przy jego realizacji należało mieć na uwadze nie tylko zabytkowy charakter obiektu, ale także obciążenia wiatrem, odporność na różne warunki atmosferyczne, postawiony wymóg udzielenia pięcioletniej gwarancji a zwłaszcza termin realizacji, który wyznaczono na 30 listopada 2000 roku!

Do rywalizacji stanęło wiele firm. Musiały one rozwiązać trudne problemy konstrukcyjne - wieża konstrukcji stalowej o nieznanym rozkładzie belek nośnych, przestrzenie wymurowane cegłami dziurawkami, a całość pokryta płytkami ceramicznymi.
Najlepsza w tej rywalizacji okazała się firma Sto Sp. z o.o. i to ona przystąpiła do realizacji tego prestiżowego projektu, symbolu nowych czasów.

Nie była znana nośność powierzchni wieży; można było jedynie przypuszczać, że jest ona niewielka. Należało więc rozpocząć rozwiązywanie problemu od opracowania specjalnej techniki mocowania. We współpracy ze znaną na świecie firmą Hilti, wyspecjalizowaną w technice mocowania profili, opracowany został wariant, w którym kotwy są zamocowane w ścianach z cegieł dziurawek za pomocą dwukomponentowego kleju. Specjalne próby obciążeniowe umożliwiły w końcu obliczenie możliwej maksymalnej nośności całkowitej.

 

 

Po określeniu tego parametru można było już przystąpić do umieszczania odpowiednich części profili dookoła francuskich cyferblatów, a także przy każdym z pilastrów umieszczonych na narożach wieży.

Kolejny problem, który należało rozwiązać, to wybór materiału. Wyboru dokonano jednak szybko. Wszystkie stawiane wymagania spełniał Verofill, produkt firmy Verotec GmbH, należącej do grupy Sto, składający się z lekkiego granulatu na bazie krzemianu o ciężarze objętościowym 550 kg/m3.

 

 


Każdy z pierścieni zegara o łącznej długości 22,8 m został złożony z 24 elementów, każdy o wadze 32,8 kg. Promień wewnętrzny każdego elementu wyniósł przy tym 340 centymetrów przy szerokości 46 i wysokości 43 centymetrów. Była to maksymalna długość elementów, umożliwiająca dostęp do śrub osadzonych w podłożu. Łącznie z 8 pilastrami (każdy złożony z czterech części) zamontowano na wieży 31 m3 produktu Verofill o łącznym ciężarze 5 ton.

Pierwszy etap prac prowadzonych na miejscu montażu polegał na oczyszczeniu płytek pokrywających wieżę. Następnie za pomocą Sto-Faserputz wyrównano podłoże, które wykazywało około trzycentymetrową różnicę poziomów. Po wykonaniu tych prac zarówno ściany, jak i poszczególne elementy mogły zostać pokryte hydraulicznie wiążącą zaprawą klejową StoDeco Coll, nanoszoną cienkowarstwowo. Elementy konstrukcji zostały przyklejone do elewacji wieży jak również przytwierdzone za pomocą kotew mocujących.
Pomiędzy elementami została również użyta zaprawa klejowa StoDeco Coll.
Ponieważ dostęp do kotew mocujących przy montażu ostatnich elementów każdego kręgu nie byłby możliwy, w profilu musiały zostać nawiercone dwa otwory. Później zaklejono je specjalnie wyprodukowanymi czopami z Verofillu, a powierzchnia profili została wyszlifowana.
Aby zapewnić odporność na różne warunki atmosferyczne, zarówno pierścienie, jak i pilastry zostały pomalowane. Najpierw dokonano hydrofobizacji za pomocą środka głęboko gruntującego StoPrim Micro na bazie mikroemulsji silikonowej. Na końcu wszystkie profile i pilastry zostały pomalowane dwukrotnie farbą dyspersyjną StoLastic Reno, która zachowuje elastyczność również w niskich temperaturach. W pierwszej warstwie zatopiona została elastyczna siatka z włókna szklanego StoLastic Gewebe RF.
Praca na 12-metrowym rusztowaniu na wysokości 180 m wymagała od ośmiu wykonujących ją pracowników całkowitej koncentracji. Konieczne było nie tylko zachowanie największej ostrożności z powodu nagłych porywów wiatru, ważna była także dokładność wykonania. Dopuszczalne odchylenia od zadanych wymiarów były mierzone w milimetrach. Aby tak precyzyjnie określona tolerancja nie była przekroczona, zatrudniono specjalistę do pomiarów, który był obecny podczas wszystkich etapów montażu.
30 września 2000 roku zostały terminowo zakończone najcięższe prace. Symbol Warszawy rozbłysnął nowym blaskiem, gdy widoczne z daleka zegary milenijne oznajmiły nowe czasy i nowe tysiąclecie.

Natomiast Sto Sp. z o.o. po raz kolejny udowodniła swoje wysokie kompetencje w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów technicznych - oparte na rzetelnej wiedzy, produktach o najwyższej jakości a także na fachowości partnerskich firm wykonawczych.

Dane techniczne
Obiekt:
Pałac Kultury I Nauki w Warszawie
Projekt: Wbudowanie czterech "zegarów milenijnych" i ośmiu pilastrów na górnym odcinku wieży
Inwestor: Infotradex, Katowice
Projekt: APP, Bielsko-Biała, Janusz Kuter
Prace montażowe i malarskie: Mat-bud, Radom, inż. Kazimierz Mucha, Renoterm, Łódź, inż. Piotr Pluta
Produkty Sto: StoDeco Art., StoDeco Coll, Sto-Faserputz, StoPrim Micro, StoLastic Reno, StoLastic Gewebe RF

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej