Materiał budowlany, który jednocześnie izoluje termicznie i akustycznie

2017-08-29 10:06
 Złota 44
Autor: Grupa SILIKATY Warszawa, Złota 44

Od materiałów budowlanych, zwłaszcza tych, z których wznosi się ściany wymaga się wysokich parametrów izolacyjności termicznej i akustycznej. Niestety, jednoczesne zapewnienie tych parametrów na wysokim poziomie często nie jest możliwe. Materiał budowlany o optymalnym współczynniku przenikania ciepła na ogół traci na izolacyjności akustycznej. Inżynierowie z Grupy SILIKATY opracowali materiał do budowy ścian, który spełnia oba te wymagania.

Albo akustyka albo ciepło

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ściany pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi (mieszkaniami), a klatkami schodowymi i korytarzami muszą spełniać parametr izolacyjności cieplnej na poziomie Uc ≤ 1,0 W/m²K. Jednocześnie wszystkie ściany wewnętrzne oddzielające poszczególne mieszkania od klatek schodowych muszą zapewnić, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015-10, izolacyjność akustyczną R’A1 ≥ 50 dB. Na rynku jest wiele materiałów budowlanych spełniających te wytyczne, ale, co ważne, odrębnie. Połączenie tych parametrów w jednej przegrodzie budowanej bez dodatkowych materiałów izolacyjnych jest już pewnym wyzwaniem. Materiał budowlany o dobrym współczynniku izolacyjności cieplnej zwykle będzie gorzej izolował akustycznie. I odwrotnie. Dobrze wyciszające przegrody o dużej masie powierzchniowej, nie będą optymalnie izolować cieplnie.

Materiał budowlany zapewniający komfort cieplny i akustyczny

Takim nowym materiałem do budowy ścian, który zarówno odpowiednio izoluje termicznie, jak i chroni przed hałasem jest SILIKAT NT25 grubości 25 cm. Bloczek silikatowy został zaprojektowany z myślą o budownictwie wielorodzinnym - głównie budowie ścian oddzielających klatkę schodową od części mieszkalnej budynku, które muszą spełniać ww. wymagania.
Jak udało się połączyć wysokie parametry termiczne i akustyczne w jednym materiale? To zasługa specjalnego układu drążeń, odpowiedniej gęstości materiału, procesu technologicznego na etapie dojrzewania mieszanki w reaktorze, sposobu prasowania i autoklawizacji.

Ściana jednowarstwowa bez ocieplenia

Bloczki silikatowe NT25 przeznaczone są do budowy ścian jednowarstwowych grubości 25 cm, bez konieczności stosowania warstwy ocieplenia lub dodatkowej warstwy tynku. Współczynnik przenikania ciepła takiej ściany (na zaprawie tradycyjnej oraz cienkowarstwowej) został zbadany przez Instytut Techniki Budowlanej. Wynik badania potwierdził, że wartość współczynnika przenikania ciepła muru z bloczka NT25 wynosi U=1,00 W/m²K, przy założeniu stosowania przegrody jako wewnętrzna, wówczas opory przejmowania ciepła po obu stronach są takie same i wynoszą 0,13 m²K/W.

Parametry izolacyjności  termicznej ściany z SILIKATu NT25

Rodzaj przegrody
 Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła ściany

λ [W/mK]
 Współczynnik przenikania ciepła

U [W/m²K]
Ściana z NT25 bez tynku
0,33
1,00


Ściany wybudowane z SILIKATu NT25, otynkowane obustronnie tynkiem gipsowym lub cementowo wapiennym gr. 10-12 mm charakteryzują bardzo dobre parametry akustyczne, co również potwierdziły badania ITB. Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA1 wynosi 55 dB, a to umożliwia przyjęcie rozwiązań projektowych dla ścian oddzielających mieszkanie od przestrzeni wspólnej, uwzględniających wpływ bocznego przenoszenia dźwięku Ka nawet do 3 dB.

Łatwe murowanie

Wykonanie ściany z tego silikatu jest łatwe i praktycznie pozbawione ryzyka błędu. Nie wymaga dodatkowych nakładów pracy, np. związanych z wypełnianiem wnęk, czy ”kieszeni” zaprawą. Powierzchnie czołowe bloczków profilowane są na P+W, co umożliwia murowanie ścian na zaprawie tradycyjnej lub cienkowarstwowej bez konieczności wypełniania spoiny pionowej.

Dane techniczne SILIKATu NT25

wymiary lxbxh [mm]
250x250x220
klasa gęstości
1,4
klasa wytrzymałości [MPa]
15
ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mk)]
0,33
wartości projektowe wskaźnika izolacyjności akustycznej [dB]
R A1R = 53, R A2R = 50
klasyfikacja ogniowa
REI 240
klasyfikacja ogniowa
A1
ciężar elementu [kg]  
18,4
liczba elementów na palecie [szt.]  
64
znormalizowana wytrzymałość na ściskanie [N/mm²]  
15
nasiąkliwość
< 16
mrozoodporność (cykle)
50

Artykuł powstał w ramach akcji "Nowoczesne technologie i materiały budowlane"

Partnerzy akcji:

partnerzy akcji
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Czytaj więcej