Fundamenty na palach cz. II - Prefabrykowane pale wbijane

2008-10-07 13:12

Prefabrykaty palowe długości do 15 m betonowane są w zakładzie prefabrykacji i przywożone na budowę. Mogą też być betonowane na budowie w specjalnych formach. Przy większej długości można je też wykonywać z odcinków łączonych długości do 10 m. Najczęściej stosuje się prefabrykowane pale żelbetowe o przekroju 30x30 cm (długości 6-18 m) i 40x40 cm (długości 6 m). Podstawy pali mogą być zaostrzone lub tępe. Osadza się je przy pomocy kafarów spalinowych (np. Delmag), hydraulicznych lub wolno spadowych.

Zastosowanie pali prefabrykowanych:

 • budownictwo mieszkaniowe, obiekty biurowe;
 • budownictwo przemysłowe, konstrukcje hal i centrów handlowych, posadowień posadzek, stacje paliw;
 • posadowienie podpór mostów, wiaduktów, estakad drogowych;
 • fundamentowanie nabrzeży, pirsów, torów poddźwigowych żurawi, stacji prób dźwigów,
 • suwnic;
 • budowa nasypów drogowych i kolejowych na słabym podłożu gruntowym;
 • posadowienia wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych, słupów energetycznych,
 • słupów sieci trakcji na kolei, ekrany osłonowe i dźwiękoszczelne, stacje transformatorowe;
 • podpory tymczasowe wszelkiego rodzaju rusztowań gdzie wymagane są małe osiadania.

Prefabrykowane pale wbijane zaliczane są do grupy przemieszczeniowych.


Pale przemieszczeniowe

Są wykonywane w gruncie bez wiercenia i wydobywania ziemi. Są to pale prefabrykowane lub formowane w gruncie, zagłębiane w grunt przez wbijanie, wibrowanie, wciskanie, wkręcanie lub kombinację tych metod. Materiały pali to stal, żeliwo, beton, drewno, różne iniekcje: zagęszczające, rozrywające, nieprzemieszczające ośrodka filtracyjnego oraz wypełniające szczeliny. Materiały iniekcyjne to roztwory i zaprawy, cement, spoiwa hydrauliczne, materiały iłowe, piasek, wypełniacze, chemikalia.

Rodzaje pali prefabrykowanych:

 • pale pełne o wymiarach przekroju poprzecznego od 25×25 do 40×40 cm, najczęściej do długości 18 m,
 • pale w postaci rur z dnem zamkniętym i otwartym.

Zalety pali prefabrykowanych:

 • szybkość wykonania, 200-350 m pali (długość ogółem) dziennie przy zastosowaniu jednej palownicy;
 • znaczna długość pali, przy zastosowaniu pali łączonych do 40 m;
 • łatwość dostosowania aktualnej długości do lokalnych warunków gruntowych (np. soczewki słabego gruntu, miejscowe przegłębienia);
 • zastosowanie wysokiej klasy betonu (C40/50) zapewnia dobrą sprężystość pala, wysoką skuteczność wbijania, trwałość i odporność na zarysowania;
 • wysokiej klasy beton zapewnia odpowiednią szczelność i mrozoodporność oraz odporność na agresywne działanie wody, gruntu, gazów oraz składowanych materiałów na składowiskach odpadów;
 • możliwość wykonania pali nachylonych pod dużym kątem;
 • możliwość bieżącej kontroli poprzez pomiar wpędu i lokalną weryfikację zagłębienia w podłoże nośne;
 • możliwość bieżącej kontroli za pomocą wzorów dynamicznych i badań dynamicznych (PDA),
 • wykonanie wstępnych badań nośności w celu optymalizacji liczby i długości pali z zastosowaniem korelacji wyników badań z wzorów dynamicznych, badań dynamicznych oraz próbnych obciążeń statycznych pali;
 • dobra praca pali na siły wyciągające;
 • możliwość kontroli przez nadzór budowlany - długość pala, przekrój, klasy betonu, weryfikacji profilu geotechnicznego;
 • stosowane obecnie płaskie obustronne zakończenie pala, z symetrycznym zbrojeniem, pozwala na dowolność w manewrowaniu i ustawiania pala pod kafarem;
 • wykorzystanie młotów hydraulicznych z osłoną dźwiękoszczelną w znacznym stopniu ogranicza hałas oraz drgania w czasie wbijania, stwarzając możliwość wykonawstwa w terenie zabudowanym;
 • "czysty" plac budowy bez wydobywania ziemi;
 • stosunkowo niewiele sprzętu na budowie;
 • duża niezależność od warunków pogodowych;
 • można kontynuować roboty i obciążać pale bezpośrednio po ich wbiciu w podłoże.

Fundamenty na palach - cz. I (wstęp)

Fundamenty na palach cz. III - Pale stalowe

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej