Ekologiczny cement Lafarge. Ekologiczne technologie w fabryce cementu

2012-09-07 15:19
Lafarge cementownia Kujawy
Autor: Lafarge Cement SA Cementownia Kujawy - nowoczesne silosy klinkieru i popiołów lotnych

Firma Lafarge oferuje nowe ekologiczne cementy. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z założeń strategii producenta cementów.

Producent cementu proponuje ekologiczne cementy: „Ekspert”, „Standard” i „Popularny”. Nowe cementy Lafarge produkuje się z myślą o ochronie środowiska. W Janikowie koło Inowrocławia powstał bowiem nowoczesny Zakład Gospodarki Popiołami. To stałe źródło popiołów lotnych - dodatku do cementu - wpływających m.in. na zmniejszenie emisji CO2 towarzyszącej wytwarzaniu cementu. Zastosowana w Zakładzie Gospodarki Popiołami technologia pozwala separować popioły i uzyskiwać ich dwa rodzaje: o wysokiej (do 40%) oraz niskiej (poniżej 5%) zawartości węgla. Te ostatnie są wykorzystywane są przez producenta cementu jako dodatek mineralny. Dzięki temu zapobiega się składowaniu popiołów na hałdach, chroniąc środowisko naturalne. Popioły lotne ograniczają zawartość klinkieru portlandzku niezbędnego mieszance cementowej, dzięki czemu mniej CO2 trafia do atmosfery.

Odpowiednie dobrane popioły lotne dodane do cementu poprawiają urabialność mieszanek betonowych oraz zapraw. Zwiększają też dynamikę narastania wytrzymałości betonów i zapraw w trakcie dojrzewania oraz ich odporność na agresywne oddziaływanie środowiska chemicznego. Dodatek popiołów lotnych obniża ciepło hydratacji, a to powstawanie rys skurczowych na gotowych powierzchniach posadzek czy betonów klas: od C8/10 do C25/30.

Ekologiczne cementy

Nowy ekologiczny cement „Ekspert” jest cementem rodzaju CEM II/B-V, w którego skład wchodzi popiół lotny krzemionkowy(V) lub rodzaju CEM II/B-M (S-V), który poza tym popiołem zawiera żużel wielkopiecowy. Popioły lotne krzemionkowe (V) powstają w elektrowniach spalających węgiel kamienny, w elektrowniach wykorzystujących węgiel brunatny zaś powstają popioły lotne wapienne (W). Ze względu na szybki przyrost wytrzymałości czy wysoką wytrzymałość końcową cement „Ekspert” jest przeznaczony do przygotowania betonów klas C16/20-C35/45. Nadaje się na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów nadproży i fundamentów.

W produkcji kolejnego ekologicznego cementu Lafarge „Standard” wykorzystywany jest również popiół lotny krzemionkowy (V). To cement portlandzki wieloskładnikowy rodzaju CEM II/B-M (V-LL), który zawiera ponadto kamień wapienny. Cement „Standard” jest odpowiedni do różnych prac budowlanych: wytwarzania zwykłej mieszanki betonowej do klasy C30/37, a także przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich czy produkcji drobnych prefabrykatów. Służy do stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych.

Trzeci w ofercie cement Lafarge „Popularny” to cement pucolanowy z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego (V) oznaczony jako CEM IV/B (V) 32,5 R – LH/HSR. Cement „Popularny” służy do wytwarzania betonu zwykłego do klasy C25/30, zapraw murarskich i tynkarskich. Może być wykorzystywany w budowie obiektów narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie, na przykład obiektów rolniczych.

Lafarge prace posadzkarskie 1
Autor: Lafarge Cement SA Prace posadzkarskie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej