Cement do budowy dróg i mostów

2009-10-29 7:00
Cement do budowy dróg i mostów
Autor: CEMEX Polska Sp. z o.o.

Niski skurcz, umiarkowane ciepło hydratacji, bardzo wysoka odporność na korozję chemiczną sprawiają, że cement specjalny nadaje się do realizacji wszelkich obiektów budownictwa infrastrukturalnego.

Cement CHEŁM CEM I 42,5 N - HSR/NA charakteryzuje się wysoką odpornością na siarczany (HSR), niską zawartością alkaliów (NA) w klasie wytrzymałości 42,5N, C3A < 3% oraz C4AF+2∙C3A < 20%. Niska zawartość alkaliów w cemencie sprawia, że jego zastosowanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia betonu w przypadku stosowania reaktywnych kruszyw.
Zastosowanie cementu specjalnego firmy CEMEX Polska pozwala na produkcję betonu przeznaczonego do budownictwa drogowo-mostowego (konstrukcji mostów, tuneli, wiaduktów, budowy dróg, lotnisk i placów manewrowych), produkcji prefabrykatów stosowanych w inżynierii komunikacyjnej (płyt drogowych, kostki brukowej) oraz budowy obiektów szczególnie narażonych na chemiczne, szkodliwe czynniki środowiska (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, prefabrykowane elementy infrastruktury komunalnej).

Cement spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.nr 63, poz. 735) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej