Beton. Konsystencja mieszanki betonowej i jej urabialność a trwałość betonu

2012-12-28 16:31
Beto,.konsystencja a urabialność betonu
Autor: Mariusz Bykowski/Murator S.A. Betonowanie stropu

Konsystencja mieszanki betonowej, a jej urabialność to dwa często mylone ze sobą terminy. Oba dotyczą świeżego betonu. Czym jest konsystencja, a co wpływa na urabialność? Mówi specjalista z Centrum Badania Betonów Lafarge.

Co to jest konsystencja mieszanki betonowej i czym różni się od urabialności? Terminy te wyjaśnia Paweł Madej z Centrum Badania Betonów Lafarge.

Przeczytaj także: Wytrzymałość betonu a pucolany

Konsystencja

Konsystencja jest powszechnie stosowanym terminem używanym do opisania stanu świeżej mieszanki betonowej. Wyraża ona zdolność mieszanki do płynięcia. Konsystencja mieszanki powinna być odpowiednio dobrana w zależności od czynników takich jak: sposób transportu, kształt betonowanego elementu, rozmieszczenie zbrojenia czy sposób zagęszczania mieszanki. Konsystencja często jest rozumiana jako ocena zawartości wody w betonie, należy jednak pamiętać, że niedopuszczalne jest regulowanie ciekłości mieszanki betonowej poprzez dodawanie wody podczas betonowania. Ilość poszczególnych składników na 1 m3 betonu, w tym również wody, jest tak dobierana, aby beton posiadał zadane parametry. Wzrost ilości wody w stosunku do tej założonej w recepcie powodowałby zwiększenie stosunku wodno-cementowego (W/C), przyczyniając się tym samym do pogorszenia szeregu właściwości stwardniałego betonu. Może to w efekcie skutkować obniżeniem wytrzymałości oraz trwałości betonu.
W praktyce jedynym sposobem zwiększającym ciekłość mieszanki już na budowie, bez jednoczesnego pogarszania pozostałych jej właściwości, jest wprowadzenie domieszki uplastyczniającej i/lub upłynniającej, i to w takiej ilości, aby jej całkowita zawartość w betonie nie przekroczyła wartości zalecanych przez producenta.

Urabialność betonu

Pojęcie urabialności związane jest z ilością pracy koniecznej do uzyskania pełnego zagęszczenia betonu. Jest to właściwość, która określa łatwość z jaką mieszanka betonowa może być zmieszana, ułożona, zagęszczona i wykończona przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności. Na urabialność wpływają:

  • objętość zaprawy wprowadzonej do mieszanki betonowej. Zależy ona od kształtu i wymiarów elementu oraz intensywności zbrojenia, a także od sposobu efektywnego zagęszczania: im bardziej masywny, prosty w kształcie element i skuteczne zagęszczanie, tym mniej zaprawy należy wprowadzić do mieszanki;
  • zawartość drobnych frakcji (< 0,125 mm), do której zalicza się również cement. Wpływają one m.in. na spoistość mieszanki, wygląd betonu po rozformowaniu oraz utrzymanie wody przez mieszankę;
  • zawartość domieszek chemicznych, takich jak plastyfikatory i superplastyfikatory, które ograniczają znacznie ilość wody wprowadzanej do betonu.

Pożądana urabialność mieszanki betonowej jest bezpośrednio związana ze sposobem jej zagęszczania, dlatego też mieszanka, która cechuje się odpowiednią urabialnością w przypadku dużych mas betonu, niekoniecznie musi mieć wystarczającą urabialność dla cienkich, trudno dostępnych lub silnie zbrojonych przekrojów żelbetowych. Generalnie można powiedzieć, że betony o większej ciekłości cechują się wyższą urabialnością, niż betony suche. Jednak betony o tej samej konsystencji mogą różnić się między sobą urabialnością. Parametry świeżej mieszanki powinny być tak dobrane, aby umożliwiły łatwą pracę w całym okresie robót z betonem - od momentu wytworzenia mieszanki w betoniarni, aż do jej wbudowania.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej