Balkonowy system renowacji betonu i żelbetu

2007-11-15 10:12

Balkony i tarasy wystawione są na działanie czynników zewnętrznych: wiatru, słońca, deszczu i śniegu. Są najbardziej narażonymi na zniszczenia elementami elewacji. Odpowiednie zabezpieczenie uchroni i zabezpieczy ich konstrukcje przed uszkodzeniem.

Pod wpływem obecnego w powietrzu dwutlenku węgla i wody zachodzi proces karbonatyzacji, którego skutkiem może być korozja stali zbrojeniowej. Rdzewiejąca stal powoduje dalsze uszkodzenie i niszczenie konstrukcji betonowej.
Firma Dryvit wprowadziła na rynek system produktów Vandex do zabezpieczenia i renowacji płyt balkonowych.

 

W celu wykonania naprawy balkonu należy odpowiednio przygotować podłoże:

 • usunąć stare powłoki i okładziny przez skucie lub mechaniczne usunięcie,
 • usunąć zerodowany beton i osłonić stal zbrojeniową w całym przekroju,
 • skuć brzegi uszkodzeń tworząc uskok o wysokości około 10 mm,
 • oczyścić stal zbrojeniową z rdzy,
 • oczyścić całą płytę z pyłu i kurzu.

 

Dalszym etapem jest ocena stanu nośności płyty żelbetowej, której powinien dokonać uprawniony inżynier budowlany. Po dopuszczeniu płyty do napraw należy przeprowadzić dalsze etapy renowacji:

   

 • zabezpieczyć antykorozyjnie stal, nakładając pędzlem odpowiedni środek na pręty zbrojeniowe,
 • wykonać warstwę szczepną za pomocą rozwodnionej zaprawy, nanoszonej na całą powierzchnie szczotką,
 • zrobić reprofilację betonu - uzupełnić ubytki zaprawą i miejsca napraw przykryć folią na czas dojrzewania zaprawy. W zależności od rodzaju zaprawy wykonać następną warstwę w czasie od 1 do 4 dni,
 • wykonać warstwę spadkową stosując odpowiednia zaprawę w zależności od grubości nakładanej warstwy. Powierzchnię spadkową należy pozostawić chropowatą - uformować na przykład za pomocą szczotki. Po wykonaniu tej warstwy powierzchnię przykryć folią do czasu dojrzewania zaprawy,
 • wykonać izolacje przeciwwilgociową, zabezpieczając odpowiednimi produktami połączenia np. ściany z płytą.

Schemat naprawy płyty balkonowej

   

1. Środek antykorozyjny do zbrojenia.
2. Warstwa szczepna.
3. Reprofilacja ubytków w betonie.
4. Warstwa spadkowa.
5a. Membrana izolująca połączenia.
5b. Membrana wodoszczelna.
6. Klej do płytek.
7. Płytki ceramiczne.

W oferowanym systemie do naprawy i ochrony betonu znajdują się następujące produkty:

 • VANDEX CORROSION PROTECTION M - mineralny środek do zabezpieczania antykorozyjnego stali, warstwa szczepna. Tworzy ochronę korozyjną na bazie mineralnej. Jest odporny na działanie soli, dyfuzji pary wodnej, redukuje wnikanie CO2. Dostępny w wiadrze 5 kg, zużycie ok. 2 kg/m2. VANDEX CRS REPAIR MORTAL 05 - cementowa zaprawa modyfikowana tworzywem sztucznym do reprofilacji betonu. Stosowana jako warstwa szczepna. Po zmieszaniu z wodą gotowa do użycia. Zaprawa o obniżonej tendencji do skurczu. Odporna na działanie mrozu, wysoka wytrzymałość na ścianie. Pozwala na budowanie warstwy o grubości od 10 do 50 mm. Dostępna w worku 25 kg, zużycie ok. 19,5 kg/m2 na warstwę o grubości 10 mm.
 • VANDEX RAPID XL - jednoskładnikowa cementowa, szybkowiążąca zaprawa do napraw i reprofilacji betonu. Odporna na obciążenia po 2 godzinach. Zaprawa o obniżonej tendencji do skurczu. Pozwala na budowanie warstwy o grubości od 10 do 100 mm. Dostępna w worku 25 kg, zużycie ok. 20 kg/m2 na warstwę o grubości 10 mm.
 • VANDEX BB75 - mikrozaprawa uszczelniająca do tworzenia powierzchniowej izolacji przeciwwilgociowej. Nie powoduje wykwitów, ma działanie hydrofobowe. Minimalna grubość warstwy do stworzenia membrany wodochronnej to 2 mm.
 • Wymienione wyżej produkty są gotowe do użycia po zmieszaniu z wodą.
 • VANDEX CEMELAST - dwuskładnikowa, zmodyfikowana polimerem zaprawa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej. Stosowana do betonu, muru, zaprawy. Dzięki elastycznym właściwościom używana w strefach narażonych na pęknięcia lub problemy deformacyjne. Odporna na wodę i wilgoć, otrzymywana po zmieszaniu jednego worka VANDEX BB75 (suchy składnik) z jednym pojemnikiem (9 l) płynu VANDEX CEMELAST LIQUID. Opakowanie i zużycie: BB75 - worek 25 kg, ok. 3 kg/m2 na warstwę 2 mm; CEMELAST LIQUID- pojemnik 9 l, ok. 1l/m2 na warstwę 2 mm.
 • VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE - taśma uszczelniająca z syntetycznego kauczuku, pokryta sprężystą włókniną odporna na związki alkaliczne. Dostępna w wymiarze o szerokości 180 mm, w rolce 30 m. Zużycie ok.1/1.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej