Wełna mineralna w ochronie akustycznej

2007-05-28 19:08

Parametry akustyczne wełny mineralnej powodują, że może być ona wykorzystywana w budownictwie w różnorodny sposób. Dzięki włóknistej strukturze wełna mineralna pochłania dźwięki i ogranicza ich rozchodzenie się w przestrzeni. Właściwości te są z powodzeniem wykorzystywane zarówno w przypadku opisanego normami dobrego klimatu akustycznego w budynkach wolnostojących, budynkach wielorodzinnych, jak i w pomieszczeniach biurowych.

Iozlacja akustyczna: przepisy prawne

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynku są obligatoryjne. Przepisy określają minimalne wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej, jakie powinna osiągać przegroda - zależnie od przeznaczenia budynku i funkcji znajdujących się w nim pomieszczeń. Wymagania dotyczą izolacyjności całego układu przegród, który został zastosowany w konkretnym obiekcie, z uwzględnieniem przenoszenia dźwięku wszystkimi drogami bocznymi. Mają one na celu zagwarantowanie odpowiedniej jakości użytkowej budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń.

Znowelizowana norma PN-B-02151-3:1999, która obowiązuje od stycznia 2001 r., podaje dopuszczalne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej ścian i stropów zależnie od charakteru budynku i funkcji sąsiadujących ze sobą pomieszczeń (odrębne wymagania stawiane są przegrodom zewnętrznym w zależności od strefy uciążliwości akustycznej, w jakiej zlokalizowany jest rozpatrywany budynek i od przeznaczenia znajdujących się w nim pomieszczeń).

Zamieszczone w normie wymagane wartości wskaźnika R'A1 są zwykle (nie w każdym przypadku) o 2 dB niższe od obowiązujących poprzednio wartości wskaźnika R'w. Wartości te zostały ustalone na podstawie dotychczasowych doświadczeń ITB w zakresie jednoliczbowych wskaźników oceny izolacyjności akustycznej uzyskiwanych przez różnego typu przegrody budowlane. Wybrane wartości dopuszczalne odnoszące się do przegród wewnętrznych podano w tabeli, przy czym wartości wskaźników R'A nie powinny być mniejsze od podanych w tabeli, a wartości wskaźników L'n,w nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych (im mniejsze, tym lepiej).

Tabela. Wymagane wskaźniki izolacyjności akustycznej dla przegród wewnętrznych wg PN-B-02151-3:1999

Rodzaj pomieszczenia

Stropy
R'A1 [dB]

Stropy
L' n,w [dB]

Ściany

R'A1 [dB]

Mieszkania

51

58

50

Hotele > ***

50

58

50

Hotele < ***

50

63

45

Szkoły

50

63

45

Szpitale

50

63

40-45

Biura

45-50

63

35-45

 

Sufity podwieszane

W konstrukcjach dźwiękochłonnych, takich jak sufity podwieszane (płaskie i przestrzenne), płyty z wełny mineralnej (kamiennej i szklanej) z powodzeniem spełniają funkcję pochłaniacza dźwięków i są układane w wolnej przestrzeni pomiędzy stropem a elementami osłonowymi. W systemach suchej zabudowy wnętrz (lekkie ścianki działowe), stosowanych jako przegrody dźwiękoizolacyjne, wełna mineralna wypełnia przestrzeń miedzy płytami gipsowo-kartonowymi. Również w ustrojach dźwiękoizolacyjnych montowanych na ścianach masywnych stosuje się wełnę mineralną jako izolację. Warstwy tłumiące z wełny w podłogach pływających zwiększają izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych i powietrznych.

Wełna mineralna

Należy zaznaczyć, że wełna mineralna w przypadku układów dźwiękoizolacyjnych stanowi element przegrody, a parametry akustyczne podawane są dla całych, konkretnych układów konstrukcyjnych. Precyzyjny montaż elementów, zgodny z zaleceniami producentów systemów suchej zabudowy, stanowi podstawę skutecznej izolacji pomieszczeń od hałasu. Wełna mineralna używana jest również do wyciszania hałasów od instalacji wodnej i cieplnej - jako otuliny izolujące i tłumiące drgania przewodów oraz izolujące szumy przepływającej wody. Osłony z wełny sprawdzają się także w przypadku izolowania przewodów wentylacyjnych.
Materiały izolacyjne wykonane z wełny mineralnej są niezwykle skuteczne w wyciszaniu niepożądanych hałasów. Najlepsze z nich zapewniają skuteczność nieznaną w przypadku innych technologii (np. ściany z cegły + tynk). Według pomiarów zaledwie 6-centymetrowa warstwa wełny mineralnej może zapewnić ciszę, spokój i komfort otoczenia.

Receptą na cichy dom jest zastosowanie systemu tzw. renowacji akustycznej ścian i sufitów. W konsekwencji hałas powietrzny przechodzący przez ściany (głośna muzyka, rozmowy, itp.) zmniejszy się o 20 dB, a hałas uderzeniowy (odgłosy stąpania, przesuwania krzeseł itp. przenoszony przez sufity) o 24 dB.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej