Montaż sufitu podwieszanego. 5 wytycznych, których nie można pominąć przy montażu sufitu

2018-04-20 8:43
Montaż sufitu podwieszanego
Autor: Armstrong Sufit podwieszany ARMSTRONG® TECH ZONE - sposób na estetyczne wykończenie wnętrza

Niewłaściwy sposób montażu jest najczęstszą przyczyną zawalenia się sufitów podwieszanych. Dlatego przed przystąpieniem do montażu sufitu należy zapoznać się z systemem, który będzie montowany, poznać warunki montażowe, w tym wytrzymałość elementów nośnych, do których będzie montowany sufit oraz planowane obciążenia dodatkowe.

Fachowy montaż sufitu podwieszanego - od czego zależy?

Prawidłowy montaż sufitu podwieszanego, a także bezpieczeństwo jego późniejszego użytkowania zależy od wielu czynników. Eksperci firmy Armstrong podpowiadają, jak powinny wyglądać planowanie i instalacja sufitu.

Sprawą najważniejszą wg szkoleniowców jednego z największych producentów akustycznych sufitów podwieszanych - firmy Armstrong, jest unikanie rutyny. Nie ma bowiem jednego, uniwersalnego sposobu montażu sufitu podwieszanego. Montażysta sufitu każdorazowo przed podjęciem pracy powinien dokonać szczegółowej analizy:

 • systemu sufitowego, który będzie montowany. Na rynku dostępne są bardzo różne systemy sufitów podwieszanych. Co więcej, poszczególne systemy sufitów podwieszanych różnią się u tego samego producenta. Zmienne dotyczyć mogą zarówno zasad montażu, dopuszczalnych obciążeń, a także rozstawu zawiesi i profili. Każdy z systemów ma własne ograniczenia i możliwości zastosowania;
 • warunków montażowych. Aby określić rodzaj mocowań sufitu, należy wiedzieć z jakiego materiału wykonane są elementy konstrukcyjne, do kórych mocowany będzie sufit, rodzaj podłoża i jego grubość;
 • planowanych obciążeń dodatkowych, czyli układ urządzeń zintegrowanych w suficie, które nie mają samodzielnego podwieszenia.
Montaż sufitu
Autor: Armstrong Odpowiednia liczba i rozstaw zawiesi konstrukcji nośnej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo użytkowania sufitu podwieszanego

5 wytycznych, które trzeba uwzględnić przy montażu sufitu

Z czym trzeba się zapoznać przede wszystkim:

 1. z zestawieniem wymaganych elementów systemu (kształtowniki rusztu, rodzaj płyty sufitowej, dopuszczalne zawiesia systemowe, konieczne lub pożądane akcesoria – sprężyny dociskowe, profile dystansowe oraz inne),
 2. z wytycznymi co do sposobu przechowywania i transportu opakowanych elementów sufitu,
 3. z ciężarem jednostkowym rozwiązania w celu dobrania mocowania (ciężar rusztu wraz z wypełnieniami),
 4. ze sposobami łączenia elementów systemu ze sobą,
 5. ze sposobem montażu płyt sufitowych (wycinanie otworów do wbudowania opraw oświetlenia itp., maksymalne obciążenia, jakie mogą być przez nie przenoszone).
montaż sufitu podwieszanego armstorng
Autor: Armstrong Planowanie przed montażem sufitu podwieszanego. 1 - płyta sufitu; 2 - profil główny; 3, 4 - profile poprzeczne; 5 - zawiesie; 6 - klips uniwersalny; 7 - profil przyścienny

Montaż sufitu podwieszanego. Dobór mocowania ze względu na elementy nośne

Dobór mocowania górnego zawiesi systemowych oraz mocowania do ścian systemowych kątowników przyściennych leży każdorazowo po stronie projektanta i/lub wykonawcy sufitu (a nie producenta – gdyż nie zna on elementów nośnych, do których mocowany będzie system).

Aby określić, który rodzaj mocowań będzie najodpowiedniejszy, wykonawca powinien uwzględnić:

 • podstawowy materiał konstrukcji przenoszącej obciążenia - rodzaj podłoża (np. beton, beton lekki, cegła pustakowa), jego cechy i grubość,
 • wytrzymałość projektową,
 • rodzaj elementów zawiesi systemowych,
 • ciężar jednostkowy systemu sufitowego oraz wszelkich urządzeń z nim integrowanych (urządzeń bez podwieszenia własnego).

Eksperci podkreślają, iż warto oprzeć się na zaleceniach producenta mocowań górnych i mocowań kształtowników przyściennych odnośnie sposobu przygotowania otworów, ich długości, grubości, wytrzymałości i techniki montażu.

Rodzaj i ilość górnych elementów mocujących zawiesi lub kształtowników przyściennych należy dobraz tak, aby nośność elementów mocujących nie została przekroczona. Zbyt mała liczba zawiesi i mocowań przyściennych jest jedną z głównych przyczyn odrywania się sufitów. To najczęściej powtarzający się błąd montażowy.

Montaż sufitu a planowane obciążenia dodatkowe

Znajomość planowanych obciążeń dodatkowych oraz ich rozmieszczenia, a mowa tu m.in. o zintegrowanych w suficie podwieszanym urządzeniach, kóre nie generują drgań czy równomiernie rozłożonych warstwach izolacyjnych, pozwala na określenie zasad bezpiecznego montażu i uwzględnienie:

 • dopuszczalnej odległości (rozstawu) pomiędzy zawiesiami na profilach głównych rusztu sufitowego i jeśli konieczne na profilach poprzecznych,
 • dopuszczalnej odległości (rozstawu) pomiędzy profilami głównymi rusztu sufitowego,
 • dopuszczalnego rozstawu mocowania kształtownika przyściennego do ścian.

Montaż sufitu zgodnie z dokumentacją projektową i normą

Montaż sufitu powinien być wykonywany zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli element zawiesia lub kształtownik przyścienny jest mocowany do materiału litego, zazwyczaj powinno stosować się odpowiedni ETAG. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie mocowania elementów zgodnych z ETA (np. w przypadku muru z cegły pustakowej, betonu komórkowego lub konstrukcji starego budynku), stosuje się krajowe przepisy budowlane. W przypadku mocowania górnych zawiesi i kształtowników przyściennych do stali lub drewna będą to wymagania określone w ENV 1993 -1-1 lub ENV 1995-1-1.

Armstrong podaje dopuszczalne obciążenia równomiernie rozłożone m.in. w kartach technicznych. Są one pomocne dla ekip wykonawczych w planowaniu układu zawiesi i profili, zawierają bowiem łączny ciężar stosowanej płyty i dodatkowych obciążeń. Wartości w tabelach zazwyczaj podawane są w odniesieniu do najbardziej wymagającej klasy 1 ugięcia, definiowanej w normie PN-EN 13964, a wartości obciążeń zostały określone podczas badań laboratoryjnych przeprowadzonych w oparciu właśnie o tę normę.

Wytyczne montażu sufitu podwieszanego zawarte są także w załączniku A do normy PN-EN 13964:2014. Podane są w nim między innymi:

 • dopuszczalne odchyłki w płaskości sufitu - < 2 mm na długości 1 m, maksymalnie 5 mm na długości 5 m (mierzona w każdym kierunku, dopuszczana jest liniowa interpolacja na krótszych długościach);
 • dopuszczalne odchyłki prostokątności – wskazując jako praktyczną metodę kontroli, regularną kontrolę przekątnych podczas montażu;
 • wytyczne dotyczące kontroli liniowości listew ze szczególnym uwzględnieniem liniowości w punktach połączeń z kształtownikami nośnymi.

Norma PN-EN 13964:2014 określa ponadto minimalną szerokość płyt docinanych jako równą lub większą połowie szerokości/długości płyty, przy czym jako nadrzędne traktuje uzgodnienia z projektantem uwzględniające rozmieszczenia kolumn, mocowanie opraw itp.

Montaż sufitu zgodnie z normą powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy. Podkreślono w niej, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości przed montażem uzyskać od dostawcy odpowiednie instrukcje pozwalające na poprawne wykonanie robót.

Armstrong_ESP-RECICLADHOR
Autor: Szymon Polański, Armstrong Najczęściej wybierane sufity podwieszane to płyty modułowe, które w całości pokrywają przestrzeń pod stropem
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej