Konstrukcje: podłogi i wełna mineralna

2007-05-24 16:36
Konstrukcje podłóg z wełną mineralną
Autor: brak danych

Trudno wyobrazić sobie przegrodę poziomą w budynku, w której nie zastosowano materiału izolacyjnego. Spełnia on wiele funkcji. Może mieć własności akustyczne, akustyczne i termiczne lub termiczne i przeciwwilgociowe. Wełna mineralna łączy w sobie funkcje izolatora akustycznego i termicznego, jest materiałem o niskim oporze dyfuzyjnym (nie stanowi bariery dla dyfundującej pary wodnej). Ponieważ jest niepalna, może być stosowana na każdym poziomie budynku.

W zależności od rodzaju konstrukcji budynku można wyróżnić następujące rodzaje konstrukcji podłóg:

 • podłogi na stropie masywnym - żelbetowym, gęstożebrowym, Kleina, i in.- podłogi pływające (PP) - rys. 1,
 • podłogi na stropie masywnym - lekkie konstrukcje podłogowe (PL) - rys. 2,
 • podłogi na lekkim stropie drewnianym - rys. 3,
 • podłogi w drewnianym budownictwie szkieletowym - rys. 4,

rys. 1

Podłoga tego typu wymaga stosowania płyt z wełny mineralnej skalnej lub szklanej, które mają takie cechy, jak:

 • sztywność dynamiczna 20 MN/m3,
 • ściśliwość dla obciążenia użytkowego na warstwie wyrównawczej 2,0 kPa 5 mm,
 •  tolerancja wymiarowa T5.


Są to oczywiście dane przykładowe, każdy z producentów podaje swoje wytyczne dla płyt z wełny mineralnej dla podłóg pływających.
Zaletą tego rodzaju rozwiązania jest możliwość idealnego "wygłuszenia" podłogi - dźwięk uderzeniowy nie przeniesie się przez elementy konstrukcyjne na inne kondygnacje.
Ważne jest, aby wylewka betonowa na materiale izolacyjnym nie stykała się bezpośrednio ze ścianami. W tym celu do odpowiedniej wysokości ściany należy wykonać opaskę z wełny mineralnej (o szerokości np. 2 cm).

rys. 2

Podłoże tego typu jest rodzajem podłogi podniesionej - dzięki niej zyskujemy wolną przestrzeń, w której można poprowadzić przewody czy instalacje.
Pozostając przy przykładzie z rysunku 2 - do takiego rozwiązania można zastosować lekką wełnę, która idealnie wypełnia przestrzeń między legarami i dobrze tłumi dźwięki. Nie ma także problemu styku płyt, gdzie poprzez niedokładne łączenia może obniżać się akustyka przegrody. Warto podkreślić, że wełna mineralna - dzięki budowie włóknistej - "zazębia się" na łączeniach, co nie jest możliwe w przypadku sztywnych materiałów. W celu uniknięcia mostków akustycznych (rys. obok) należy stosować izolację obwodową i taśmy akustyczne pod legarami. 

 

 

rys. 3

rys. 4

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono rozwiązania stropów dla drewnianego budownictwa szkieletowego i drewnianych stropów w budownictwie jednorodzinnym. Przed montażem izolacji termicznej z wełny mineralnej - skalnej i szklanej uprawniony projektant lub inspektor powinien ocenić, czy i ewentualnie jak zastosować paroizolację. Może ona w istotny sposób wpłynąć na parametry cieplno-wilgotnościowe przegrody.

W każdym z tych rodzajów stropów (w zależności od wymagań) można użyć innego rodzaju wełny - w formie rolki lub
płyty, sprężystej lub sztywnej. Wymagania, którym muszą sprostać przegrody poziome (stropy + podłogi), można
uszeregować w następujący sposób:

 •  wymagania ochrony ogniowej,
 •  wymagania ochrony akustycznej,
 • wymagania ochrony cieplnej.

Unikalne właściwości wełny mineralnej - szklanej i skalnej powodują, że takie wymagania mogą być spełnione przy zastosowaniu tylko jednego typu produktu.


1. Wymagania ochrony ogniowej
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ("Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie") - w zależności od klasy odporności pożarowej budynku, stropy muszą spełnić okreśłone wymagania:

Klasa odporności ogniowej budynku Klasa odporności ogniowej elementu budynku - stropu


Jednocześnie zgodnie z normatywami europejskimi wprowadzono podział wyrobów pod względem reakcji na ogień:

 • wyroby budowlane z wyłączeniem posadzek (klasy A1-F),
 • posadzki (klasy A1 fl-F fl ).

Wełna mineralna szklana i skalna klasyfikowana jest zasadniczo w klasie A1 (najwyższej).

2. Wymagania ochrony akustycznej - zgodnie z obowiązującymi przepisami stropy w budynkach muszą być wykonane tak, aby zabezpieczały przed przenikaniem dźwięków powietrznych i uderzeniowych z sąsiednich pomieszczeń.

Wymagania normowe dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych to:

 • dla dźwięków powietrznych R"A1 = min 51 dB,
 • dla dźwięków uderzeniowych L"n,w = maks. 58 dB.

Aby spełnić takie wymagania, należy zastosować izolację akustyczną, która podnosi izolacyjność akustyczną samej płyty stropowej. Odpowiednim materiałem jest wełna mineralna.
Producenci oferują także systemy z wełną mineralną, które podnoszą izolacyjność akustyczną już istniejących stropów.

3. Wymagania ochrony cieplnej - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MI (jak w pkt. 1) -"Wymagania izolacyjności cieplnej"- stropy muszą także spełniać wymagania izolacyjności cieplnej:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej