Klasyfikacja ogniowa. Reakcja materiałów budowlanych na ogień

2019-04-23 13:41
Reakcja materiałów budowlanych na ogień
Autor: Getty Images Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych określana jest na podstawie badań i oceny wyników wg norm wspólnych dla wszystkich krajów unijnych. Klasyfikacja ogniowa materiału powinna być odpowiednio oznaczona na etykiecie.

Euroklasa wyrobu, czyli klasyfikacja reakcji na ogień określa czy i jak szybko pali się materiał budowlany lub element konstrukcji budowlanej i ile energii przy tym wytwarza. Badania reakcji na ogień przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 13501-1:2019-02.

Norma PN-EN 13501-1 jest polską wersją normy europejskiej o tym samym numerze i została przygotowana na potrzeby dyrektywy 93/68/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych wraz z rozporządzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014. Norma podaje zasady klasyfikacji wspólne dla krajów Unii Europejskiej w zakresie reakcji na ogień dla wszystkich wyrobów budowlanych, łącznie z wyrobami wbudowanymi w elementy i konstrukcje budowlane.

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych

Klasy ogniowe wyrobów budowlanych określane są na podstawie badań i oceny wyników wg norm wspólnych dla wszystkich krajów unijnych. Klasyfikacja ogniowa materiału powinna być odpowiednio oznaczona na etykiecie.

Zgodnie z normą dla wyrobów budowlanych przewidziano 7 podstawowych klas : A1, A2, B, C, D, E, F z tym, że dla posadzek klasy oznaczane są jako: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl. Euroklasa jest kombinacją 3 oznaczeń: klasy podstawowej i dwóch uzupełniających. Najważniejsza jest podstawowa Euroklasa wyrobu, która wskazuje, jak wyrób przyczynia się do rozwoju ognia, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do ognia.

Najbardziej bezpieczne są materiały budowlane oznaczone klasą A1, kolejne to klasy A2 i B. Wyroby znajdujące się w klasach C, D, E i F mogą doprowadzać do rozgorzenia, czyli gwałtownego wybuchowego rozprzestrzeniania się ognia, za którym idzie skokowy wzrost temperatury. Dlatego zastosowanie wyrobów klasy C, D, E czy F powinno być ograniczone.

Jeśli chodzi o klasy uzupełniające oznaczane one są literami: s i d. Symbol s charakteryzuje jak dużo dymu wytwarza materiał budowlany. Najbardziej niebezpieczne są wyroby oznaczone jako s2 lub s3, ponieważ wytwarzają intensywny dym. Oznaczenie D mówi o powstawaniu płonących kropli lub odpadów podczas palenia się wyrobu. Powstawanie płonących kropli czy też odpadów może prowadzić do przenoszenia pożaru w miejsca odległe od jego źródła.

Euroklasa Właściwości Rozgorzenie podczas badania w teście referencyjnym RCT Przykładowe wyroby
A1 niepalne brak rozgorzenia, min. wartość ciepła spalania beton, stal, wełna skalna, wełna szklana
A2 niepalne brak rozgorzenia, niska wartość ciepła spalania płyta g-k, wełna mineralna o dużej gęstości, dużej zawartości lepiszcza
B zapalność małym płomieniem przez 60s Fs < 150 mm, ograniczony udział w pożarze brak rozgorzenia PVC twarde
C zapalność małym płomieniem przez 60s Fs < 150 mm, ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze rozgorzenie nie wcześniej niż po 10 min przy strumieniu cieplnym 300 kW niektóre pianki PU (PIR), płyta g-k z tapetą papierową/td>
D zapalność małym płomieniem przez 60s Fs < 150 mm, istotny udział w pożarze rozgorzenie nie wcześniej niż po 2 min przy strumieniu cieplnym 100 kW większość pianek PU (PIR), drewno bez zabezpieczeń
E zapalność małym płomieniem przez 20 s Fs <150 mm, bardzo duży udział w pożarze rozgorzenie przed upływem 2 min przy strumieniu cieplnym 100 kW spienione tworzywa sztuczne o zmniejszonej palności, styropian, PU (PIR) z dodatkiem retardantów
F bardzo duży udział w pożarze lub brak wymagań nie badany lub nie spełnia żadnych kryteriów spienione tworzywa sztuczne

Klasy emisji dymu - reakcja na ogień materiałów budowlanych

Dwie trzecie śmiertelnych ofiar pożarów spowodowane są nie ogniem, tylko dymem. Dym przeszkadza również w prowadzeniu akcji ratunkowych.

Euroklasa określa ilość i szybkość wytwarzania dymu w warunkach pożaru.

Euroklasa Właściwości Przykładowe wyroby
s1 prawie bez dymu płyty g-k
s2 średnia emisja dymu drewno ze środkami ognioochronnymi
s3 intensywna emisja dymu guma, spienione tworzywa poliuretanowe

Poprzez oznaczenie intensywności emisji dymu na etykiecie wyrobu, zarówno projektant jak i użytkownik ma możliwość unikania wyrobów z klasy s2 i s3 stwarzających zagrożenie.

Norma PN-EN 13501-1 podaje także drugi rodzaj podklasy, który charakteryzuje możliwość wytwarzania płonących kropli i/lub odpadów przez palący się wyrób.

Euroklasa Właściwości Przykłady wyrobów
d0 brak płonących kropel wełna mineralna, stal, beton
d1 niewiele płonących kropli/cząsteczek (podobne do iskier z płonącego drewna) sklejki
d2 wiele płonących kropel/cząsteczek, które mogą powodować poparzenia skóry lub rozprzestrzenianie się pożaru polistyren spieniony

Wszystkie możliwe oznaczenia klasy ogniowej wyrobów budowlanych z wyjątkiem wyrobów posadzkowych

A1 A2-s1, d0  A2-s1, d1 A2-s1, d2 A2-s2, d0  A2-s2, d1 A2-s2, d2 A2-s3, d0  A2-s3, d1 A2-s3, d2 B-s1, d0    B-s1, d1   B-s1, d2 B-s2, d0    B-s2, d1   B-s2, d2 B-s3, d0    B-s3, d1   B-s3, d2 C-s1, d0   C-s1, d1   C-s1, d2 C-s2, d0   C-s2, d1   C-s2, d2C-s3, d0   C-s3, d1   C-s3, d2 D-s1, d0   D-s1, d1   D-s1, d2 D-s2, d0   D-s2, d1   D-s2, d2 D-s3, d0   D-s3, d1   D-s3, d2 E E-d2 F

Zestawienie wszystkich klas dla wyrobów budowlanych posadzkowych wg PN-EN 13501-1

A1fl A2fl - s1 A2fl – s2 Bfl - s1 Bfl - s2 Cfl - s1 Cfl - s2 Dfl - s1 Dfl - s2EflFfl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej