Izolacja termiczna dla instalacji

2009-12-11 11:15
Izolacja instalacji
Autor: Armacell

System mocowań Armafix AF, rozwiązanie firmy Armacell, pozwala na wyeliminowanie problemów związanych ze stratami energii oraz gromadzeniem się wilgoci w miejscach zamocowania rury do ściany. Izolacja termiczna AF/Armaflex to łatwy sposób montażu i jednocześnie efektywne zapobieganie tworzeniu się mostków termicznych.

Przy projektowaniu instalacji chłodniczej, klimatyzacji czy instalacji z ciepłą i zimną wodą, często zapomina się, jak ważnym elementem jest zachowanie ciągłości izolacji w miejscu zamocowania (podwieszenia) rur do ściany lub stropu. Przerwana izolacja termiczna powoduje, że w miejscach tych istnieje ryzyko wystąpienia mostka termicznego, czyli bezpośredniego przepływu ciepła pomiędzy rurą, a zamontowaną na niej obejmą. Może to być powodem wystąpienia zjawiska kondensacji pary wodnej, która skraplając się, zwiększa ryzyko korozji rur i elementów instalacji oraz może powodować powstanie na ścianach zacieków sprzyjających rozwojowi grzybów i pleśni.

By zapobiec wyżej opisanym problemom, firma Armacell opracowała system profesjonalnych mocowań Armafix AF. Posiadają one wypełnienie z materiału izolacyjnego AF/Armaflex, którego zamkniętokomórkowa struktura tworzy barierę dyfuzyjną oraz zapobiega skraplaniu się wody i namakaniu izolacji termicznej. W wypełnieniu osadzono wkładki z twardego poliuretanu (PUR/PIR), które przenoszą obciążenia, dzięki czemu nie występuje ściśnięcie materiału izolacyjnego, który zachowuje swoje właściwości i zapewnia doskonałe odizolowanie termiczne rury. Warstwę zewnętrzną mocowania tworzą obejmy z blachy aluminiowej, które stanowią barierę ochronną przed zawilgoceniem oraz zapewniają możliwość pewnego i stabilnego zamocowania. Trzyetapowy sposób instalacji uchwytu na rurze jest prostoty i łatwy, nawet w trudnych warunkach. 

Mocowania Armafix AF są całkowicie kompatybilne z otulinami AF/Armaflex. Każdy z uchwytów posiada odpowiadającą mu pod względem grubości otulinę. Dzięki temu dla znanej grubości izolacji termicznej nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń w celu prawidłowego doboru mocowań.

Izolacja instalacji
Autor: Armacell
Izolacja instalacji
Autor: Armacell

Powierzchnie mocowań przeznaczone do łączenia z izolacją wykonane są również z materiału izolacyjnego AF/Armaflex, co pozwala na połączenie uchwytu  na instalacji bezpośrednio z izolacją, dzięki czemu uzyskuje się ciągłość izolacji w wyniku spojenia specjalnym klejem Armaflex Adhesive 520. Połączenie otuliny wraz z uchwytami zapewnia odizolowanie instalacji na całej długości rur, nawet w miejscach podwieszeń.

Materiał, z którego wykonana została zarówno izolacja termiczna, jak i wypełnienie uchwytów charakteryzuje się bardzo niską przewodnością cieplną i wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej. Dzięki temu nie skraplaja się woda oraz poprawia się wydajności energetyczna całej instalacji, co przekłada się bezpośrednio na oszczędność energii.

Struktura materiału termoizolacyjnego charakteryzuje się mniejszymi komórkami w porównaniu z tradycyjnymi materiałami elastomerowymi, dzięki czemu uzyskuje się większą stabilność kształtu.
Produkty poddawane są testom jakości przeprowadzanym przez niezależne instytuty i organizacje. Podlegają bieżącym badaniom kontrolnym wykonywanym przez instytut FIW z Monachium w ramach niezależnego nadzoru oraz  certyfikacji Din Certco GmbH VDI 2055.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej