Hałas w halach przemysłowych

2016-06-24 15:17
Hala przemysłowa
Autor: gettyimages W przemyśle ciężkim można wyróżnić kilka podstawowych kategorii źródeł hałasu o charakterystycznych poziomach dźwięku A

Głównymi źródłami hałasu występującego w halach przemysłowych są maszyny lub urządzenia, instalacje techniczne oraz procesy technologiczne.

Poziom emitowanego dźwięku w halach przemysłowych zależy od wielkości maszyn i urządzeń i konstrukcji hali, a także rodzaju działalności, do której maszyny są wykorzystywane. W przemyśle ciężkim można wyróżnić kilka podstawowych kategorii źródeł hałasu o charakterystycznych poziomach dźwięku A:

  • źródła energii, np. silniki spalinowe (do 125 dB), sprężarki i turbiny (do 113 dB),
  • maszyny i silniki pneumatyczne, np. młoty, przecinarki (do 135 dB),
  • urządzenia do rozdrabniania, kruszenia, przesiewania, oczyszczania, np. młyny kulowe i sita wibracyjne (do 120 dB), kraty i piły tarczowe (do 115 dB),
  • maszyny do obróbki plastycznej, np. młoty mechaniczne i prasy (do 120 dB),
  • obrabiarki do metalu: skrawarki, szlifierki, automaty tokarskie (do 104 dB),
  • obrabiarki do drewna: dłutownice (do 108 dB), strugarki i frezarki (do 101 dB), pilarki (do 99 dB),
  • urządzenia przepływowe, np. wentylatory (do 114 dB) i zawory (do 120 dB),
  • urządzenia transportu wewnątrzzakładowego, np. suwnice, przenośniki, przesypy (do 112 dB).

W przemyśle lekkim poziom hałasu emitowanego przez urządzenia lub instalacje techniczne na ogół jest znacznie mniejszy i kształtuje się w granicach 60–90 dB(A). Jeżeli osiągnie ponad 80 dB(A), wówczas może powodować tymczasowe lub stałe podwyższenie progów słyszenia, a nawet głuchotę.

W przedziale 55–75 dB(A) wywołuje rozproszenie uwagi pracowników, może obniżyć ich wydajność, znacznie utrudnia komunikację słowną, a w skrajnych przypadkach maskuje dźwiękowe sygnały ostrzegawcze, zmniejszając w ten sposób bezpieczeństwo warunków pracy. Oznacza to, że w halach przemysłowych kontrola hałasu powinna być przeprowadzana dla wszystkich stanowisk pracy, gdyż pozwoliłoby to obniżyć jego poziom, a tym samym zwiększyć wydajność pracowników oraz ich bezpieczeństwo.

Artykuł ukazał się w publikacji „Hale Przemysłowe”
Zobacz e-wydanie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej