Dom bez hałasu: Pływająca podłoga (wykonanie)

2008-06-26 15:58

Radość z nowego mieszkania może bardzo szybko zamienić się w koszmar, kiedy od rana słychać odgłosy śpiewającego przy goleniu sąsiada, tupania po schodach dziecka piętro wyżej lub też głośnej muzyki. Właściwie wykonana izolacja akustyczna to cenna wizytówka dla projektanta i wykonawcy.

Dlaczego tak jest i czy tak być musi?

Odpowiadając na pytanie: "dlaczego tak jest?" musimy skupić się nad konstrukcją budynku. Obciążenia hałasem liczone są dla każdego obiektu indywidualnie w zależności od funkcji, sposobu jego użytkowania oraz od znajdujących się w nim urządzeń. Należy określić rodzaj stropu, na którym ma być zastosowana podłoga, oraz określić stopień przenoszenia drgań bocznych, które zależą od układu ścian nośnych i ścian działowych. Znając częstotliwość oraz miejsce powstawania hałasu możemy mu skutecznie przeciwdziałać. W ten sposób odpowiedzieliśmy sobie na drugie pytanie "czy tak musi być?". Nie musi.

Powstający hałas wywołany jest dwoma typami dźwięków

Pierwszy to:

  • dźwięk powietrzny przenikający między pomieszczeniami, wywołany np. podczas rozmowy lub przez różne urządzenia foniczne. Tłumienie tego typu dźwięków uzyskuje się poprzez zastosowanie stropów o masywnym ciężarze lub zastosowaniu układów wielowarstwowych.
  • dźwięk uderzeniowy zwany inaczej materiałowym. Powstaje on na skutek chodzenia po stropie, przesuwania przedmiotów różnego rodzaju (np. mebli). Są to szczególnie dokuczliwe dźwięki w pomieszczeniach położonych piętro niżej. Podobnie jak przy dźwiękach powietrznych tak i przy materiałowych izolacyjność przegrody można zwiększyć poprzez zwiększenie jej masy powierzchniowej. Tego typu rozwiązanie dla dźwięków uderzeniowych jest nieekonomiczne, bowiem najlepszą skuteczność osiąga się przy zastosowaniu warstwowej podłogi pływającej, w której istotną rolę odgrywa elastyczny materiał izolacji akustycznej, położony bezpośrednio na płycie stropowej. Najlepszą izolację akustyczną stanowią płyty styropianowe.

Akustyczny styropian podłogowy

Należy szczególnie podkreślić, że w przypadku izolacji akustycznej nie wolno używać zwykłych płyt styropianowych stosowanych do ocieplania budynków. Jedynym spełniającym wymagania materiałem dźwiękoizolacyjnym jest akustyczny styropian podłogowy. Podczas jego produkcji płyta styropianu jest poddawana specjalnej obróbce mechanicznej polegającej na poddaniu styropianu przemiennym cyklom dociążania i odciążania materiału na prasach mechanicznych. Wytworzony w ten sposób materiał ma wystarczającą wytrzymałość na ściskanie, a jednocześnie obniżoną sztywność dynamiczną.

Izolacja akustyczna: właściwości płyt

Do głównych cech fizycznych decydujących o właściwościach płyt przeznaczonych do izolacji akustycznej należą: ciężar objętościowy, sprężystość, sztywność, dynamiczne warstwy materiału, porowatość, oporność przepływu powietrza, tłumienie wewnętrzne w materiale. Ich podstawowym zastosowaniem jest izolacja akustyczna stropów poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą. W takim układzie podłoga oddzielona jest od warstwy konstrukcji nośnej warstwą styropianu. Dzięki temu uzyskujemy bardzo wysokie parametry ochrony akustycznej, a jednocześnie stosujemy materiał izolacyjny o dużej wytrzymałości na ściskanie przy długotrwałym obciążeniu.

Ze względu na wymagania ochrony akustycznej budowli określone w Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999, podłogi pływające wykonane z użyciem płyt styropianowych, powinny być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego) ogólnego oraz użyteczności publicznej, zarówno nowowznoszonych jak i modernizowanych. Zastosowanie elastycznych płyt styropianowych zapewnia nie tylko skuteczniejsze o 10 dB w stosunku do wymagań normy tłumienie dźwięków uderzeniowych, ale również spełnia funkcję izolacji cieplnej.

Pływająca podłoga: sposób wykonania

Sposób wykonania podłóg pływających z zastosowaniem płyt do izolacji akustycznej powinien być zgodny z instrukcją techniczną producenta, przy uwzględnieniu następujących warunków:

  • nierówności podłoża pod warstwą izolacji akustycznej nie powinny przekraczać 5 mm, w przeciwnym razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych,
  • płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie ich krawędzi do siebie,
  • przy ścianach i innych elementach pionowych należy ułożyć pionowo pasy płyt elastycznych (tzw. pasy brzegowe) o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie podłogi pływającej od przegród pionowych pomieszczenia, 
  • ułożone płyty należy przykryć szczelną, wodoodporną i ciągłą warstwą rozdzielczą, wykonaną np. z folii polietylenowej o grubości co najmniej 0,1 mm (gdy jest zgrzewana to 0,2 mm) lub z papy bitumicznej na osnowie papierowej, o gramaturze min. 100 g/m2, z wywinięciem na pasy brzegowe,
  • grubość podkładu podłogowego z zaprawy cementowej nie powinna być mniejsza niż 40 mm.

Wykonywanie podłóg pływających z zastosowaniem styropianowych płyt elastycznych powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej dla określonego obiektu z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów budowlanych.

Wykonywanie podłóg pływających z zastosowaniem izolacji akustycznej

1. Wyrównujemy podłoże za pomocą wodoodpornej masy szpachlowej:
- podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej
(np. asfaltowa papa zgrzewna).
- w podłogach międzystropowych na czystym i gładkim podłożu rozkładamy warstwę rozdzielczą (np. folię polietylenową).
- pasy folii układamy z 10 cm zakładam i wywijamy na ściany na wysokość 12 cm

2. Wokół pomieszczenia ustawiamy pionowo obwodowe paski izolacji odcinającej strop od ścian (np. paski styropianu lub specjalne taśmy)

3. Układanie płyt izolacyjnych rozpoczynamy w narożniku. Pierwszy rząd płyt dociskamy do pasków izolacji obwodowej. Kolejne rzędy płyt układamy z przesuniętymi spoinami (unikając krzyżowania się styków płyt w sąsiadujących rzędach). Końcowe kawałki płyt przycinamy z niewielkim nadmiarem i wciskamy

4. Po ułożeniu izolacji cieplnej osłaniamy ją warstwą folii rozdzielczej (wywiniętą na ściany i paski obwodowe)

5. Na warstwę folii nanosimy wylewkę i rozprowadzamy ją równomiernie po podłożu

6. Paski izolacji obwodowej i folii obcinamy równo z wylewką

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej