Budowa domu: ocieplanie w okresie zimy

2008-01-03 10:59

Prowadzenie prac ociepleniowych w niskich temperaturach z zastosowaniem tradycyjnych rozwiązań materiałowo - technologicznych jest bardzo ryzykowne. Istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia struktury poszczególnych materiałów aplikowanych "na mokro" na skutek ich zamarznięcia.

System Ceresit VWS Zima, umożliwia prowadzenie prac ociepleniowych w okresie niskich temperatur. Jego zastosowanie pozwala na wydłużenie sezonu wykonawczego o wiele tygodni. Minimalna temperatura aplikacji w przypadku systemów tradycyjnych wynosi od +5 do +8oC. Prace ociepleniowe systemem VWS mogą być wykonywane już od temperatury 0oC, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Po upływie 8 godzin od aplikacji produkty wchodzące w skład systemu są odporne na spadki temperatury do -5oC.

Składniki systemu produkowane są na bazie żywic odpornych na niskie temperatury i wyposażone w dodatki przyśpieszające proces wysychania. W zestawieniu z istniejącą już na rynku zaprawą do mocowania płyt styropianowych, materiały te stanowią kompletny system ociepleń umożliwiający pracę w warunkach łagodnej zimy.
W skład systemu wchodzi:
- farba gruntująca Ceresit CT 16 Zima,
- tynki akrylowe Ceresit CT 60 Zima i Ceresit CT 64 Zima,
- zaprawa do mocowania płyt styropianowych Ceresit CT 85 Zima.


Okresy temperatur dodatnich, panujących podczas dnia, wykorzystywane są na szybko przebiegające wiązanie i wysychanie nałożonej warstwy.
Długości przerw technologicznych zostały skrócone do minimum tak, aby zakończenie realizacji możliwe było w jak najkrótszym czasie. System chroni ścianę przed porażeniami mikrobiologicznymi, jest odporny na uderzenia i wpływy atmosferyczne. Charakteryzuje się niską nasiąkliwością i wysoką paroprzepuszczalnością.  Jest bezpiecznym rozwiązaniem ocieplania nowowznoszonych i poddawanych termorenowacji obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego. Dostępny w standardowej palecie (ponad 160) barw tynków Ceresit (przygotowanie kolorów niestandardowych na indywidualne zamówienie).

 

parametry techniczneCeresit CT 16 Zima
rodzaj farba gruntująca
przeznaczenie na zewnątrz budynku
postać handlowa gotowa do użycia
baza wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi
gęstość ok.1,5 kg/dm3
temperatura stosowania od 0oC do +20oC
czas schnięcia ok. 12 godzin
zużycie od 0,2 do 0,5 l/m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża
przygotowanie podłoża nie mogą być pokryte szronem, lodem ani śniegiem, muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości, a także istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy usunąć.
nakładanie nie rozcieńczać farby! Nie stosować wałków malarskich. Farbę nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie.
zastosowanie do gruntowania warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą w systemach ociepleń oraz tradycyjnych tynków, wszelkich betonów i mocnych powłok malarskich.
aprobata techniczna AT-15-7153/2006
dodatkowe informacje w czasie prowadzenia robót trzeba bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. Jeśli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury poniżej -5oC, należy zaprzestać stosowania materiału.
opakowanie

wiadra plastikowe 5 i 10 litrów

 

 

parametry techniczneCeresit CT 60 Zima
rodzaj tynk akrylowy
przeznaczenie na zewnątrz budynku
postać handlowa gotowy do użycia
baza wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami
gęstość 1,75 kg/dm3
grubość ziarna 1,5 i 2,5 mm
temperatura stosowania od 0oC do +20oC
orientacyjne zużycie przy grubości ziarna 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
2,5 mm od 3,8 do 4,0 kg/m2
przygotowanie podłoża podłoża nie mogą być pokryte szronem, lodem ani śniegiem. Tynk może być stosowany na podłoża równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność. Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można w tym celu zastosować szpachlówkę. Na jednej płaszczyźnie, pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału.
nakładanie równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą!
zastosowanie do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych i tradycyjnych tynkach itp.
aprobata techniczna AT-15-7153/2006
dodatkowe informacje w czasie prowadzenia robót trzeba bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. Jeśli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury poniżej -5oC, należy zaprzestać stosowania materiału.
opakowanie plastikowe pojemniki 20 kg

 

 

parametry techniczneCeresit CT 64 Zima
rodzaj tynk akrylowy
przeznaczenie na zewnątrz budynku
postać handlowa gotowy do użycia
baza wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami
gęstość 1,7 kg/m3
grubość ziarna 2 mm
temperatura stosowania od 0oC do +20oC
orientacyjne zużycie ok. 2,7 kg/m2
przygotowanie podłoża podłoża nie mogą być pokryte szronem, lodem ani śniegiem. Tynk może być stosowany na podłoża równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność. Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można w tym celu zastosować szpachlówkę. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału.
zastosowanie do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach itp.
aprobata techniczna AT-15-7153/2006
dodatkowe informacje jeśli jest potrzeba, można dobrać konsystencję materiału do warunków stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilości czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi.
opakowanie plastikowe pojemniki 20 kg

 

 

parametry techniczneCeresit CT 85 Zima
rodzaj zaprawa do mocowania płyt styropianowych
przeznaczenie na zewnątrz budynku
postać handlowa sucha mieszanka bez zbryleń i obcych wtrąceń
proporcje mieszania 5,0÷5,5 litra wody na 25 kg
baza mieszanka cementowo-wapienna z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
gęstość ok.1,4 kg/dm3
temperatura stosowania od 0oC do +20oC
czas zużycia ok. 90 min.
orientacyjne zużycie - mocowanie płyt: ok. 5,0 kg/m2
- warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m2
przygotowanie podłoża nie mogą być pokryte szronem, lodem ani śniegiem. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. "Głuche" tynki trzeba odkuć. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy całkowicie usunąć. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem preparatu. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu.
przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy zbrojnej siatką po związaniu zaprawy mocującej (nie wcześniej niż po 6 dniach w przypadku łagodnych warunków zimowych), płyty należy szlifować papierem ściernym i koniecznie dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. Na powierzchni płyt nie może występować lód ani śnieg. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym.
wykonanie do odmierzonej ilości czystej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy wykonywaniu robót w obniżonych temperaturach (od 0°C do +5°C) zaleca się stosowanie ciepłej wody.
1. Mocowanie płyt styropianowych: gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3÷4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby o wielkości 10-12 mm).
2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką: gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2÷3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.
zastosowania służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych
aprobata techniczna AT-15-7153/2006
dodatkowe informacje zbrojna włóknami, odporna na rysy i pęknięcia
opakowanie worki 25 kg

 

Producentem systemu jest Henkel Polska.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej