Akustyka w budynku

2008-08-21 13:26
Charakterystyka akustyczna budynku
Autor: Fabryka Ciszy| mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski Charakterystyka akustyczna budynku

Zapowiadane przez rząd zmiany w przepisach budowlanych dotyczyć będą nie tylko kwestii energetycznych, ale również zmienią pojęcie jakim jest akustyka w architekturze.

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego obowiązkowej zawartości projektu budowlanego, w zestawie informacji, jakie należy zawrzeć w projekcie oddawanym do pozwolenia na budowę, będą musiały znaleźć się deklaracje parametrów akustycznych przegród i emisja hałasu wyposażenia technicznego budynku.

W procesie opracowywania charakterystyki akustycznej budynku określa się przedstawione poniżej parametry przegród budynku i oceny klimatu akustycznego:

1. Ochrona pomieszczeń w budynku przed hałasem powietrznym i uderzeniowym wywołanym przez użytkowników budynku - przegrody wewnętrzne:
a) ściany: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej,
b) stropy: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej i wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego wzorcowego,
c) drzwi: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej.

2. Ochrona przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku - przegrody zewnętrzne:
a) ściany (stropodachy) z oknami: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej,
b) ściany (stropodachy) bez okien w danym pomieszczeniu: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej.

3. Ochrona przed hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku - emisja hałasu:
a) hałas emitowany przez urządzenia wyposażenia technicznego: średni poziom dźwięku, równoważny poziom dźwięku lub maksymalny poziom dźwięku.

Proces opracowania wartości deklarowanych i ich weryfikowania z dopuszczalnymi oraz wszelkie postępowania w przypadkach szczególnych determinują i opisują następujące normy:

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka Budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.

PN-EN-ISO 717-1 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-EN-ISO 717-2 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

Do obowiązków projektanta budynku będzie należało pozyskanie informacji o hałasie otaczającym obiekt w celu określenia miarodajnego poziomu dźwięku będącego informacją wyjściową dla określenia wymagań izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych. Miarodajny poziom dźwięku można określić metodami analitycznymi lub poprzez pomiary hałasu w miejscu lokalizacji inwestycji. W przypadku projektów budynków dokonujących dużych zmian w organizacji ruchu, czego konsekwencją będzie wzrost hałasu, wartość miarodajnego poziomu dźwięku należy oszacować w oparciu o prognozy natężenia ruchu. Dla budynków projektowanych w obszarach obciążonych hałasem lotniczym kryterium parametru izolacyjności akustycznej nie będą zalecenia z Tablicy 5 normy PN-B-02151-3:1999, lecz wymaganie nie przekroczenia poziomu dźwięku w pomieszczeniu przy działaniu hałasu od urządzenia na zewnątrz budynku według kryteriów normy PN-87/B-02151/02.

W procesie realizacji inwestycji charakterystyka akustyczna budynku ułatwi zweryfikowanie, czy obiekt spełnia wymagania założone w projekcie czy nie. Zadaniem do rozwiązania przez projektantów będzie nadzór autorski nad realizacją, gdyż jak wiadomo, wielu inwestorów lubi zmieniać materiały i technologie nie informując o tym projektanta. Duża swoboda w zamianie materiałów budowlanych podczas realizacji inwestycji może powodować znaczącą różnicę pomiędzy wartościami deklarowanymi przez projektanta w projekcie a uzyskanymi w obiekcie.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej