Systemy szczelnych przepustów kablowych HSI 90 oraz HSI 150

2007-05-31 14:52

Konieczność stosowania uszczelnień przy wprowadzaniu do budynków kabli energetycznych lub rur wynika z wielu powodów. Najbardziej istotnym jest oczywiście zapobieganie (dzięki wodoszczelności przepustu) zawilgoceniu lub zalaniu wodą piwnic, budynków, piwnic rozdzielni elektroenergetycznych, gazowych, czy też studni kablowych w skutek podciekania wód gruntowych lub przedostawania się do gruntu wód opadowych .

Sposobem na uniknięcie powyższych problemów jest stosowanie nowoczesnych systemów uszczelnień. HSI 90 oraz HSI 150 to systemy szczelnych przepustów przeznaczone do uszczelniania kabli i przewodów. System HSI 90 przeznaczony jest do uszczelniania kabli i przewodów o małych średnicach (kabli niskiego napięcia, kabli telekomunikacyjnych itp.), natomiast system HSI 150 do uszczelniania kabli i przewodów o dużych średnicach (np. kabli średniego napięcia).

 

 • Nowe systemy przepustów kablowych HSI 90 oraz HSI 150 składają się wariantowo ze szczelnego przepustu, (jedno- lub dwustronnego), zabetonowywanego w ścianie oraz pokrywy systemowej dobieranej w zależności od liczby i średnic uszczelnianych kabli / przewodów. 
 • Pokrywa systemowa wyposażona jest w specjalne złącze bagnetowe, które zatrzaskuje się w przepuście. Towarzyszy temu charakterystyczny dźwięk klack".
 • Poprzez dokręcanie pierścienia dociskowego ściśnięciu ulega uszczelka gumowa znajdująca się pomiędzy przepustem i pokrywą systemową.
 • Wprowadzone kable uszczelniane są, w zależności od preferencji, za pomocą rur termokurczliwych lub zimnokurczliwych. Zamawiający może wybierać spośród kilku typów pokryw z różną liczbą kroćców o różnych średnicach. Systemy przepustów HSI 90 oraz HSI 150 dają się też w prosty sposób złączyć z systemem prowadzenia kabli KES 90 / KES 150.

Montaż systemów szczelnych przepustów dla kabli HSI 90 oraz HSI 150
KROK 1: Zabetonowanie przepustu

Przepust w stanie dostarczonym klientowi (grubości ściany = długości przepustu) jest montowany w szalunku w żądanym miejscu, a następnie zabetonowywany. Przy zabetonowywaniu należy zwrócić szczególną uwagę na staranność, z jaka wykonywane jest zagęszczanie betonu wokoło przepustu tak, aby nie doszło do tworzenia się gniazd niewypełnionych betonem, przyczyn potencjalnych nieszczelności. W przypadku przepustu pojedynczego w celu uniknięcia pomyłek należy przed zabetonowaniem sprawdzić poprawność ustawienia "przepustu" w ścianie. Wskazówka: Jeśli uszczelnienie wykonywane jest tylko jednostronnie (przepust pojedynczy), powinna być to zawsze strona zewnętrzna budynku. Zalecenie takie jest uwarunkowane specyfika oferowanych technik uszczelnienia (rury termokurczliwe lub zimnokurczliwe) i możliwością ewentualnego rozszczelnienia wskutek działania dużego ciśnienia od wewnątrz przepustu.

 

KROK 2: Montaż pokrywy systemowej

Zabetonowany przepust wraz z zainstalowaną pokrywą systemową i obkurczonymi na kablu rurami termo- lub zimnokurczliwymi zapewnia wodo i gazoszczelność na poziomie do 2 barów.

Systemy szczelnych przepustów kablowych HSI 90 i HSI 150 mogą być stosowane w następujących branżach:

 • Elektroenergetyka
 • Gazownictwo
 • Instalacje centralnego ogrzewania
 • Przemysł
 • Telekomunikacja
 • Instalacje sanitarne i wodociągowe
 • Budownictwo ogólne

Producentem przepustów jest firma Energetyka Sp. z o.o.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej