System zarządzania energią C-Bus

2007-05-31 14:38

Instalacje elektryczne w budownictwie komercyjnym, przemysłowym i mieszkaniowym uległy radykalnemu uproszczeniu. Koszty zużycia kabla zostały zredukowane, a komputer osobisty stał się integralnym narzędziem instalatora. Światła mogą być tak zaprogramowane, aby gasły gdy nikt nie znajduje się w pomieszczeniu lub gdy natężenie światła dziennego jest wystarczające.

Zestaw świateł może być monitorowany przez komputer, można stymulować ich ściemnianie przy użyciu tylko jednego przycisku uprzednio zaprogramowanego. Późniejsze zmiany w systemie instalacyjnym są bardzo łatwe do przeprowadzenia bez kosztownej zmiany okablowania. System jest w pełni programowalny w zakresie zarządzania światłem w pomieszczeniach. Został tak zaprojektowany, aby można było uzyskać przy jego użyciu efektywne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii, co pozwala nam obniżyć koszty rachunków za energię elektryczną. Oprogramowanie stworzone specjalnie dla systemu C-Bus komunikuje się z mikroprocesorami które są wbudowane w każde urządzenie wejścia, oraz poszczególne moduły, co pozwala stworzyś wiele efektywnych scen świetlnych. Raz zaprogramowany system może pracować bez użycia komputera jako samoistny system, jednakże możliwości systemu są znacznie większe, gdy jest zarządzany z poziomu komputera.
System C-Bus jest ekonomiczny w instalacji ze względu na spore oszczędności okablowania. Do instalacji używany jest tani i łatwy w montażu kabel UTP.

W konwencjonalnym okablowaniu prąd dochodzi do przełączników poprzez zajmującą dużo miejsca sieć zasilającą w której poszczególne kable dochodzą do przełączników piowowo w ścianach. Gdy zainstalujemy dwubiegunowe przełączniki musimy również zastosowac odpowiednią ilość kabli sieciowych łączących przełącznik z obwodem zasilającym. W większych kompleksach, a w szczególności tam, gdzie konieczne jest zainstalowanie wielopunktowych przełączników, jesteśmy zmuszeni do stworzenia bardzo obszernej sieci okablowania co znacznie podraża projekt. System oferuje rozwiązanie polegające na zastąpieniu tradycyjnych kabli - kablem UTP (lub telefonicznym) i wykorzystuje go do kontroli i monitoringu danej aplikacji przy użyciu niskiego napięcia 36V. Kabel UTP łączy różne punkty kontrolne, takie jak urządzenia wejścia gwarantując ten sam stopień elastyczności.
W efekcie redukując wymogi dotyczące okablowania oszczędzamy czas i pieniądze.
Czterokanałowy adapter daje możliwość podłączenia do systemu różnych urządzeń. Mogą to być różnego rodzaju wyłączniki, czujniki ruchu, czujniki natężenia światła, itd. Daje to projektantowi czy inwestorowi duże możliwości w zakresie doboru urządzeń i nie zmusza go do stosowania osprzętu jednego producenta. Do każdego adaptera można standardowo podłączyć niezależne urządzenia. Podłączenie urządzeń poprzez adapter umożliwia nadanie im konkretnych adresów w systemie.
Unikalność systemu polega na wykluczeniu potrzeby łączenia punktu kontrolnego bezpośrednio z zasilaniem. Mikroprocesor odbiera dane kontrolujące zasilanie przesyłane przez system. W rezultacie, punkty kontrolne i monitorujące można łańcuchowo połączyć tym samym kablem UTP. Ponieważ cały system pracuje w niskim napięciu, poszczególne jednostki mogą być dołączane do całości systemu bez konieczności odłączania zasilania.
Oczywiście, system nie eliminuje w całości podstawowego okablowania. Klasyczne okablowanie jest wciąż wykorzystywane do połączenia jednostki kontrolującej zasilanie takiej jak czterokanałowy przekaźnik z zasilaniem, jednakże przy poprawnym zaplanowaniu instalacji, ilość klasycznych kabli sieciowych jest znacząco zredukowana na rzecz kabli UTP.
Programowanie systemu jest możliwe przy użyciu specjalistycznego pakietu oprogramowania firmy Clipsal, który ze względu na przyjazny interfejs użytkownika, jest łatwy i przyjemnt w obsłudze. Pakiet oprogramowania przeznaczony jest w szczególności dla instalatorów i administratorów budynków, którzy zmieniają dane przy użyciu komputera osobistego. Każdy moduł w systemie jest programowany poprzez oprogramowanie instalatora w powiązaniu z innymi ustanowionymi modułami. Unikatowy kod identyfikacyjny bedący adresem grupowym ustala wzajemne relacje pomiędzy modułami. Ustanowione w ten sposób wzajemne zależności mogą być przeprogramowane gdy tylko zajdzie stosowna potrzeba. Po zaprogramowaniu i odłączeniu komputara system pracuje samodzielnie w sposób ciągły, a nadane parametry pozostają w pamięci każdego modułu. (nawet w przypadku przerwy w zasilaniu).
W dodatkowym "twardym oprogramowaniu" trwa ciągła kontrola stanu sieci, zapewniająca nas o jej poprawnym funkcjonowaniu. Błędy systemu są automatycznie wykrywane i raportowane administratorowi budynku.

Zalety systemu

Wyrafinowany system oświetleń.
System dostarcza projektantom oświetlenia pełną swobodę w realizowaniu wymyślnych systemów oświetleń, które w przypadku klasycznej instalacji byłyby trudne do osiągnięcia i niezmiernie kosztowne. Proces planowania ulega znacznemy skróceniu, a projektant jest w stanie szybko zareagować na wiecznie zmieniające się i wzrastające potrzeby nowoczesnych budynków.

Uproszczona instalacja.
Dla elektroinstalatorów czas instalacji okablowania zmniejsza się znacząco wraz z redukcją robocizny i ilości materiału potrzebnego do wykonania poprawnej instalacji. Wraz ze zmniejszeniem ilości kabli, elektroinstalator szybciej odszuka właściwy kabel, szybciej przypisze mu określone funkcje. Instalator przy użyciu komputera osobistego może programować i przekazać do eksploatacji gotowy system. Każda zmiana jest łatwa do przeprowadzenia z wykorzystaniem tego samego oprogramowania, w zależności od potrzeb instalatora.

Minimalizacja kosztów
Inwestor w równym stopniu zainteresowany jest minimalizacją kosztów początkowych inwestycji, ograniczeniem kosztów stałych, i szybkim zwrotem inwestycji jak i możliwożcią elastycznych zmian systemowych budynku w sposób satysfakcjonujący użytkownika. Gdy tylko zajdzie potrzeba adaptacji istniejących powierzchni biurowych pod potrzeby przyszłego użytkownika, nowy system oświetlenia może być w szybki i sprawny sposób przeprogramowany dla potrzeb klienta. Inwestor zyskuje czas i nakłady finansowe które musiałby ponieść w przypadku konieczności zmiany okablowania.

Niższe rachunki za energię
Korzyści związane z redukcją kosztów obsługi, kosztów adaptacji poszczególnych zmian strukturalnych budynku uzyskujemy dzięki interfejsowi oprogramowania, który jest użytkowany przez personel wewnątrzzakładowy. Użytkownik może zaprogramować z wydzielonego systemu zarządzania budynkiem specyficzne oświetlenie i sekwencje kontroli klimatyzacji tak, aby światła i klizatyzacja funkcjonowały w określony sposób, przy ściśle określonych warunkach. System może być również zaprogramowany w ten sposób aby uwzględniał pozaszczytową elektryfikację.

System C-Bus został zaprojektowany i stworzony przez australijską firmę CLIPSAL.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej