Przystawka pomiarowa

2007-05-31 14:19

Urządzenie służy do zasilania odbiorników wymagających pomiaru energii, na placach budowy, w obiektach gospodarskich, turystycznych, komunalnych itp. oraz tam, gdzie potrzebne jest częste przemieszczanie punktu zasilania.

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW producent przemysłowych urządzeń rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, oferuje przystawkę pomiarową typu PP/Iż-200(100)/B, która umożliwia pomiar energii elektrycznej czynnej i biernej oraz zasilanie odbiorników o prądzie znamionowym do 200A. Służy do zasilania odbiorników wymagających pomiaru energii, na placach budowy, w obiektach gospodarskich, turystycznych, komunalnych itp. oraz tam, gdzie potrzebne jest częste przemieszczanie punktu zasilania. Przystawka tego typu nadaje się do zasilania urządzeń powodujących przepływ prądów niesinusoidalnych (np. prostowniki sterowane).
Przystawka pomiarowa zbudowana jest z obudowy izolacyjnej służącej do montażu aparatury. Obudowa zamocowana jest na metalowej podstawie (rys1),wykonanej z profili stalowych.

rys. 1 - widok i rozmieszczenie aparatury

Konstrukcja przystawki umożliwia rozmieszczenie aparatury w sposób przejrzysty, w odseparowanych od siebie przedziałach. Przedział, w którym umieszczone są przekładniki i przyłącze zasilania przystosowany jest do plombowania. Kable: zasilający i odpływowy łączone są bezpośrednio na zaciski rozłącznika (wejście) i wyłącznika (wyjście). Wewnątrz skrzynki znajduje się szyna PE, którą należy uziemiać prowadząc przewód ochronny poprzez dławicę gumową w dnie obudowy.
Przystawka pomiarowa PP/Iz-200/B(100/B) wyposażona jest w półpośredni układ pomiarowy do pomiaru energii czynnej i biernej. W skład układu wchodzą:

 • przekładniki pomiarowe
 • listwa Ska
 • zabezpieczenie obwodów napięciowych
 • zegar sterujący (programator Pcm/a)
 • układ kontroli ciągłości obwodów napięciowych.


Szybkie wyłączenie, zapewniające właściwą ochronę od porażeń, uzyskano dzięki zastosowaniu ręcznego wyłącznika typu Record. Wyłącznik wyposażony jest w zabezpieczenie prądowe oraz wyzwalacz napięciowy współpracujący z zespołem przekaźnika różnicowoprądowego PRP i transformatora Ferrantiego TR250.
Tak skonstruowany układ skutecznie zabezpiecza odbiory przed przeciążeniem lub zwarciem i zapewnia szybkie wyłączenie obwodu w razie niebezpieczeństwa porażenia. Dzięki możliwości skokowego ustawiania wartości prądu przekaźnika oraz opóźnienia zadziałania, możliwe jest takie ustawienie, które zapewnia selektywne działanie przystawki i wyłączników w dołączonych do niej urządzeniach rozdzielczych.

Parametry techniczne

 • Znamionowe napięcie izolacji - 690 V
 • Napięcie znamionowe - 220/380 V (230/400V)
 • Częstotliwość znamionowa - 50/60 Hz
 • Znamionowy prąd ciągły - do 200 A (100A)
 • Stopień ochrony - IP43, po otwarciu drzwi IP20
 • Maksymalny przekrój przewodów zasilających - 120 (95) mm2
 • Klasa ochronności - II

 

Schemat ideowy przystawki

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej