Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C jako element systemu aparatury modułowej Legrand

2007-05-31 5:17
Nowe ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C jako element systemu aparatury modułowej Legrand
Autor: Legrand Polska sp. z o.o.

Potrzeba stopniowania ochronników przeciwprzepięciowych w instalacji elektrycznej wymusza stosowanie ochronników klasy B oraz klasy C. W przypadku rozdzielnicy w budownictwie jednorodzinnym staje się to kłopotliwe, ponieważ stosowanie klas B i C blisko siebie wymaga także dodatkowych dławików odprzęgających.

Wszystkie urządzenia zainstalowane łącznie zajmują w rozdzielnicy dużo miejsca, a ponadto są dość kosztowne. Z tego względu bardzo dobrym rozwiązaniem jest ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C.
Oferta Legrand Polska sp. z o.o. została powiększona o 3 nowe produkty: jednobiegunowy ochronnik przeciwprzepięciowy (nr referencyjny 603950), czterobiegunowy ochronnik przeciwprzepięciowy (nr referencyjny 603953)


Fot. 1. Czterobiegunowy ochronnik przeciwprzepięciowy B+C

oraz wkład wymienny do ww. ochronników (nr referencyjny 603954). Parametry techniczne ochronników to:

  • I imp = 8 kA,
  • I max = 60 kA,
  • poziom ochrony Up = 1,2 kV (przy prądzie znamionowym In = 5 kA),
  • napięcie stałej pracy Uc = 320 V.

Urządzenia mogą pracować we wszystkich rodzajach sieci TT oraz TN. Odpowiednio dobrane parametry techniczne ochronników sprawiają, że są one bardzo dobre do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Fundamentalne pytanie pozostaje jednak bez odpowiedzi - kiedy zastosować klasę B+C? Nie zawsze bowiem jest ona potrzebna i wymagana. Klasę B+C należy stosować tam, gdzie istnieje ryzyko narażenia na skutki bezpośredniego uderzenia pioruna w instalację elektryczną i odbiorniki do niej przyłączone. Takie instalacje znajdują się budynkach:
a) z zewnętrzną instalacją piorunochronną,
b) zasilanych z linii napowietrznych,
c) zasilanych linią kablową o krótkich odcinkach,
d) obiektach bez instalacji odgromowej, ale znajdujących się w pobliżu wysokich budynków i połączonych z nimi wspólnym uziomem

W pozostałych przypadkach stosowanie klasy B lub B+C nie jest wymagane i w domu jednorodzinnym zasilanym z linii kablowej w rozdzielnicy głównej można od razu jako pierwszy stopień zastosować klasę C. W takim przypadku nie występuje prawdopodobieństwo przepięcia w instalacji na skutek bezpośredniego uderzenia pioruna. Zaletą stosowania ochronników klasy B+C jest kompaktowa budowa i łatwość montażu. W rozdzielnicy zajmują niewielką ilość miejsca, co w przypadku domów jednorodzinnych, gdzie z reguły stosuje się rozdzielnice o pojemności około 48-72 modułów ma istotne znaczenie. Ważny jest również fakt, że stosowanie takiego produktu nie ma ograniczeń, co do zachowania odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi stopniami. Wszystkie zalety oraz parametry techniczne powodują, że nowy ochronnik klasy B+C Legrand jest bardzo dobrym urządzeniem przeznaczonym do budownictwa jedno- i wielorodzinnego.
Nowa oferta uzupełnia istniejący już wcześnie asortyment produktów Legrand z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej. W dotychczasowej ofercie znajdują się ochronniki klasy B, o poziomie ochrony Up = 2 kV oraz ochronniki klasy C (fot. 2.) o poziomie ochrony Up od 1,2 kV do 1,8 kV. Oprócz tego oferowane są dławiki odprzęgające umożliwiające koordynację ochronników w jednej instalacji (fot. 3), a także ochronniki do zabezpieczania linii telefonicznych i komputerowych.

 
Fot. 2. Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy C


Fot. 3. Dławik odsprzęgający

Wprowadzenie nowych ochronników klasy B+C do asortymentu Legrand sprawia, że oferta przeznaczona dla budownictwa mieszkaniowego zaspokoi potrzeby każdego instalatora. Można w niej znaleźć wszystkie wyłączniki nadprądowe S 300, przeznaczone do różnego typu instalacji. Produkowane są one w wersjach jedno- i dwubiegunowych - instalacje jednofazowe oraz trzy- i czterobiegunowh dla instalacji trójfazowych. Charakterystyki czasowo-prądowe jakie można znaleźć w ofercie Legrand to B, C i D w wykonaniach na prądy znamionowe od 0,5 do 125 A i zdolności zwarciowe od 6 kA do 25 kA (wg EN 60898). Dostępne są również wyłączniki różnicowoprądowe do sieci jednofazowych P 302 oraz P 304 do sieci trójfazowych. Wykonano je na prądy znamionowe od 16 A do 80 A oraz prądy różnicowe znamionowe od 10 mA do 500 mA. Aby uzmysłowić kompleksowość oferty należy wspomnieć, że najczęściej stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym zabezpieczenia różnicowoprądowe wykonywane są na prądy różnicowe znamionowe równe 30 mA. W ofercie znajdują się także rozłączniki izolacyjne FR 300 stosowane głównie na wejściu instalacji. Służą do rozłączania obwodów elektrycznych i stworzenia w nich przerwy izolacyjnej. Jest to bardzo przydatne przy różnego rodzaju pracach modernizacyjnych czy remontowych w domu (np. bezpieczna wymiana gniazdka). Firma Legrand oferuje aparaty jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowe o prądach znamionowych od 16 A do 125 A. Z innych aparatów elektrycznych modułowych stosowanych  w instalacjach naszych mieszkań i domów należy wymienić:

  • lampki sygnalizacyjne do sygnalizacji działania aparatów i informujące o obecności lub braku napięcia,
  • wyłączniki silnikowe zabezpieczające urządzenia wyposażone w silniki trójfazowe (układy wentylacji, bramy garażowe, urządzenia budowlane, hydrofory, itp.),
  • programatory umożliwiające zaprogramowanie pracy poszczególnych odbiorników (ogrzewanie, automatyka, rolety antywłamaniowe),
  • wyłączniki schodowe do sterowania oświetleniem na klatkach schodowych,
  • wyłączniki zmierzchowe do zapalania i wyłączania obwodów oświetleniowych (parkingi, ogrody),
  • styczniki przeznaczone do załączania odbiorników energii elektrycznej, sterowane np. za pomocą programatorów.

Wszystkie wymienione aparaty elektryczne można zamontować w jednym wygodnym dla użytkownika miejscu. Do tego celu przeznaczone są rozdzielnice modułowe. W ofercie Legrand znajduje się wiele rodzajów rozdzielnic. Najbardziej typowe są rozdzielnice montowane we wnęce wykonanej w ścianie. Dzięki temu nie zajmują one dodatkowej przestrzeni w pomieszczeniu. Wykonywane są jako urządzenie, w którym w jednym rzędzie mieści 12 modułów (RWN) o wielkości od 12 do 48 modułów. Dla użytkowników, którzy chcą zamontować większą ilość aparatów Legrand oferuje rozdzielnice na 18 modułów w jednym rzędzie (Ekinoxe TX) o pojemności od 36 do 72 modułów. W przypadku zastosowania rozdzielnic naściennych można skorzystać z rozdzielnic Nedbox (od 8 do 48 modułów), albo też większych rozdzielnic Ekinoxe TX (od 18 do 72 modułów). Przód rozdzielnicy można zamknąć estetycznymi drzwiczkami. Firma Legrand oferuje drzwiczki w wielu rodzajch, od transparentnych (przezroczystych), poprzez izolacyjne białe aż do metalowych (białych).


Fot. 4. Rozdzielnica Nedbox

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej