Wznoszenie ścian z betonu komórkowego. Prawidłowa izolacja fundamentów i ścian

2010-08-02 11:59
Wilgoć opanowana na poziomie komórkowym
Autor: Bruk-Bet

Wina za wysoki poziom wilgotności we wnętrzu domu zrzucana jest zazwyczaj na zbyt szczelną stolarkę okienną lub niedostatek systemu ogrzewania i wentylacji. Zapominamy jednak, jak wiele w tej kwestii zależy od odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej budynku i właściwości materiałów, z których będą wzniesione mury.

Rozwojowi roztoczy, pleśni czy grzybów sprzyja wysoki poziom wilgoci powietrza w domu. Te groźne dla zdrowia organizmy to nie jedyna przykra konsekwencja nadmiernej kondensacji pary wodnej we wnętrzu domu. Nieprzyjemny dla domowników zawilgoconego budynku jest również m.in. charakterystyczny, gnilny zapach unoszący się w powietrzu, czy też szybko niszczejące elementy wyposażenia. Pytanie, jak skutecznie walczyć z wilgocią, staje się szczególnie aktualne w kontekście ostatnich powodzi i pojawiających się coraz częściej anomalii pogodowych.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

Bez odpowiedniej izolacji fundamentów budynek będzie stale narażony na wysoki poziom zawilgocenia. Przenikająca z gruntu woda może spowodować poważne uszkodzenia budynku, dlatego też wielką wagę należy przywiązać do wykonania solidnej poziomej i pionowej izolacji ścian fundamentowych. Izolacja pozioma powinna być wykonana z folii polietylenowej lub papy izolacyjnej i ułożona na ławie oraz ścianie fundamentowej, co zabezpieczy mury budynku przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Należy też zadbać o odpowiednią osłonę przeciwwilgociową warstw podłogowych. Izolacja pionowa służy ochronie zarówno ścian fundamentowych i piwnicznych w gruncie jak i części ścian znajdujących się powyżej poziomu terenu ze względu na rozbryzgi i zawilgocenia od wody opadowej. Najpopularniejszym sposobem jej wykonania jest naniesienie na ściany kilku warstw gotowych roztworów i emulsji asfaltowo-kauczukowych.

Po wybudowaniu fundamentów i wzniesieniu murów należy pamiętać, że ściany domu potrzebują czasu na oddanie wilgoci technologicznej. Jarosław Kwaśniak, Product Manager z firmy Bruk-Bet® wyjaśnia: - W murach i spoinach, tynkach, stropach, posadzkach, farbach i w innych elementach wykonywanych tzw. metodą mokrą kryje się sporo wilgoci. Dlatego też w początkowym okresie mieszkania w nowym domu możemy mieć wrażenie duszności i nadmiernej wilgotności. Czasem jednak okazuje się, że nieprzyjemne odczucie utrzymuje się przez długi okres – przyczyna tego zjawiska najczęściej leży w zastosowanych technologiach i materiałach ściennych, szczelnej stolarce okiennej blokującej dopływ świeżego powietrza oraz niewystarczającej wentylacji pomieszczeń.

Ściany z betonu komórkowego

Paroprzepuszczalność jest jedną z najbardziej pożądanych cech materiałów przeznaczonych do wznoszenia ścian – to właśnie dzięki tej właściwości mury „oddychają”. Product Manager z Bruk-Betu® tłumaczy: - Materiały ścienne o wysokiej paroprzepuszczalności mają zdolność transportu pary wodnej z wnętrza pomieszczeń do otoczenia na zewnątrz w przypadku, gdy występuje jej nadmiar oraz  oddawaniu wilgoci, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho. Beton komórkowy Termalica wykazuje powyższe właściwości – normowa wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego µ, określającego zdolność materiału do przepuszczania pary wodnej w porównaniu do przepuszczalności powietrza wynosi dla niego 5/10.
Wyrównywanie poziomów wilgotności zapobiega kondensacji pary wodnej i jednocześnie pozwala uniknąć efektu suchości powietrza w mieszkaniu.
Jarosław Kwaśniak dodaje: - Alkaliczny odczyn betonu komórkowego Termalica stanowi niesprzyjające środowisko dla rozwoju różnego rodzaju mikroorganizmów, dlatego też na powierzchni bloczków nie znajdziemy np. pleśni lub grzybów, nawet w warunkach bardzo wysokiej, wręcz tropikalnej wilgotności.
Ta cecha betonu komórkowego jest szczególnie ważna dla osób, których domy zostały zalane lub podtopione. Okazało się, że nawet po powodzi na ścianach wykonanych z betonu komórkowego nie zaobserwowano rozwoju drobnoustrojów. Osuszone mury wykazywały ponadto te same korzystne właściwości, dotyczące np. wytrzymałości i termoizolacji, jak przed powodzią.

Wilgoć opanowana na poziomie komórkowym
Autor: Bruk-Bet Przekrój ściany jednowarstwowej
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej