Trwała likwidacja korozji biologicznej murów

2009-03-04 14:01
Trwała likwidacja korozji biologicznej murów
Autor: Piotr Mastalerz

Porażenie budynków przez drobnoustroje, głównie grzyby, ale też bakterie i glony w odniesieniu do murów, szkodniki w odniesieniu do drewna, stanowi poważny problem budowli i znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Wiedza o tym zagrożeniu nie jest powszechna, nie jest też głośno i zdecydowanie podnoszona nawet przez znawców przedmiotu. Poważne zagrożenie zdrowia pojawia się przy dłuższym przebywaniu w porażonym budynku, co niestety dotyczy bardzo wielu obiektów mieszkalnych. Zjawisko jest dodatkowo potęgowane przez błędne wykorzystanie, ocieplenia oraz uszczelnianie mieszkań (zbyt szczelne okna, zamykanie wywietrzników wentylacyjnych itp.). Zabiegi te prowadzą do znacznego zawilgocenia wnętrz. Koszty energii lub dyskomfort chłodu są odczuwalne natychmiast, ale problemy zdrowotne, kojarzone ze złym stanem biologicznym pomieszczeń są bardzo często bagatelizowane. Nie mając się gdzie wyprowadzić z zaatakowanych przez mikroorganizmy chorobotwórcze budynków ich mieszkańcy żyją w zagrożeniu. Nikt dotychczas nie oszacował kosztów społecznych tego zjawiska. Tymczasem grzyby są poważnymi wrogami biologicznymi i mogą być odpowiedzialne za wiele schorzeń, do których należą zarówno złe samopoczucie objawiające się w senności, bólach i zawrotach głowy, chorobach układu oddechowego, alergiach, ale też nowotworach, tych ostatnich za sprawą produkowanych przez grzyby i wydzielanych do otoczenia substancji toksycznych.

Grzyby domowe i pleśnie w materiałach mineralnych takich jak cegła, beton i zaprawa powodują powolną korozję, wzrost wilgotności, plamy i wykwity soli mineralnych. Spoiwo wapienne pod wpływem działania grzybów przestaje wiązać, beton, cegła kruszeją i korodują na skutek wymywania z nich kwaśnego węglanu wapnia powstałego z połączenia węglanu wapnia i wytwarzanego przez grzyby, uwodnionego w wilgotnym murze dwutlenku węgla. Ponadto grzyby produkują kwasy organiczne, których związki z solami wapnia wywołują erozję materiałów mineralnych budowli. Mikroorganizmy żerujące na murach są współodpowiedzialne za erozję i odpadanie tynków, wykwity solne, silny wzrost zawilgocenia i różne przebarwienia. Podobną destrukcję powodują bakterie i glony, jednak są mniej powszechne ze względu na ich warunki bytowania i powolniejsze rozprzestrzenianie się.

Trwała likwidacja korozji biologicznej murów
Autor: Ecofair Sp. z o.o. Fotografia przedstawia stan ogrzewanego pomieszczenia po źle wykonanym remoncie

Powszechnie stosowane preparaty służące do zwalczania mikroorganizmów zasiedlających budowle, najczęściej wymagają cyklicznego używania. Natomiast próby stosowania szczelnych powłok na miejscach zagrzybionych (np. zakrywanie ich folią lub pokrywanie farbą olejną) wywołują efekt wzrostu zagrożenia zdrowotnego w wyniku przekształcania się mikroorganizmów w formy bardziej szkodliwe, które wydzielają więcej toksyn.

Firma Ecofair we współpracy z SGGW opracowała sposób trwałej likwidacji mikroorganizmów w murach oraz metodę wgłębnego pobierania materiału do zbadania stanu porażenia elementów budynku szkodliwymi mikroorganizmami, jak też określenia skuteczności zastosowania wspomnianego systemu naprawczego.

Trwała likwidacja korozji biologicznej murów
Autor: Ecofair Sp. z o.o. Cieknące dachy, niedrożne rynny i odwodnienia muszą być naprawione

Krótki opis działania

System Ecofair jest rozwiązaniem służącym do likwidacji drobnoustrojów w materiałach mineralnych do głębokości około 3–4 centymetrów – zarówno literatura specjalistyczna jak i badania potwierdzają, że jest to maksymalna głębokość penetracji przez mikroorganizmy.
Przed wykonaniem procesu usuwania zagrzybienia zaleca się przeprowadzenie badań mikrobiologicznych w celu określenia stopnia i głębokości penetracji przez mikroorganizmy oraz szkodliwości i koncentracji szczepów chorobotwórczych. Metoda służy również do zabezpieczania stali – w tym przypadku Formuła Ecofair zabezpiecza przed niepożądanym działaniem produktów metabolizmu grzybów i bakterii, które w połączeniu z wodą tworzą związki intensywnie korodujące elementy stalowe.

Etapy prac naprawczych:

  • usunięcie mechaniczne uszkodzonych i zerodowanych części naprawianej konstrukcji, np. odpdających fragmentów ściany, odspojonych tynków (które nie są związane ze ścianą), płyt gipsowo-kartonowych itp. elementów – jest to operacja konieczna;
  • wykonanie natrysku Wodą Ecofair, która jest nieszkodliwa dla człowieka, a po wyschnięciu nie wydziela substancji szkodliwych; należy utrzymujać stałe zawilgocenie przez zdefiniowany po badaniach czas (od kilkanastu do kilkudziesięciu godzin) – operacja konieczna; zabieg ten ma na celu wgłębną likwidację drobnoustrojów;
  • wykonanie odwiertów do iniekcji Formuły Ecofair – jest to operacja opcjonalna; otwory wykonuje się w przypadku, gdy konieczne jest utworzenie przepony hydroizolacyjnej (podobnie jak w innych metodach walki z wilgocią);
  • nałożenie cienkowarstwowo Formuły Ecofair, wypełniając materiałem odwierty iniekcyjne „mokre na mokre" – jest to operacja konieczna;
  • położenie tynków z Zaprawy Ecofair techniką ręczną lub poprzez torkretowanie – operacja zalecana, niekiedy konieczna;
  • pielęgnacja wodą – polega na moczeniu naprawianych fragmentów konstrukcji, jest to operacja konieczna;
  • po wyschnięciu natępuje malowanie – w pomieszczeniach, w których malowanie nie jest konieczne np. w piwnicach, nie jest to czynność wymagana; w przypadku, gdy malowanie jest niezbędne, to zaleca się użycie farb przepuszczających parę wodną (odnosi się to również do zewnętrznych wypraw malarskich). Przy zastosowaniu systemu Ecofair zaleca się do wykonania powłok malarskich użycie farb fotokatalitycznych, które charakteryzują się działaniem grzybo- i bakteriobójczym.

Metoda może być stosowana bez względu na porę roku. Ponadto nie jest wymagane osuszanie murów. System umożliwia trwałą likwidację zawilgocenia i zagrzybienia elementów konstrukcji. Jest to możliwe dzięki temu, że metoda zapobiega ponownej penetracji muru przez mikroorganizmy. Wykonana połoka uniemożliwia wniknięcie cząsteczek wody, a tym samym i grzybów, które są większe niż cząsteczka wody.

Materiały i technologie Ecofair zostały dopuszczone przez IBDiM, ITB, GIG i PZH (również do kontaktu z wodą pitną).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej