Szczelny taras

2007-05-29 15:42
Szczelny taras
Autor: Torggler Polska Szczelny taras

Prawidłowe wykonanie balkonów i tarasów jest problemem skomplikowanym technicznie, wymagającym zastosowania odpowiednich, sprawdzonych materiałów oraz staranności prac w najdrobniejszych szczegółach. Rozwiązanie technologiczne musi być odporne na: niekorzystne warunki klimatu przejściowego, obciążenia chemiczne a także na występujące obciążenie użytkowe.

O randze problemu świadczą liczne przeciekające i zniszczone tarasy, uszczelnione najczęściej tradycyjnie warstwami papy lub folii, zabezpieczonej przed zniszczeniem cementową warstwą dociskową oraz okładziną z płytek ceramicznych.
Rozwiązanie to, pomimo najstaranniejszego wykonania, nie było trwałe, gdyż posiada niedopracowane szczegóły -wady techniczne, które prowadzą do zniszczenia całego układu.
Woda przenikająca przez fugi, rysy oraz podciągana kapilarnie poprzez cykle zamarzania i odmarzania doprowadza do spadku wytrzymałości warstwy dociskowej oraz kleju nawet do 50% w stosunku do wytrzymałości początkowej, a dalszy proces degradacji postępował już lawinowo. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie "uszczelnienia zespolonego"
Ideą tego rozwiązania jest stworzenie powierzchni maksymalnie odprowadzającej wodę wraz z właściwie uszczelnionymi szczegółami technicznymi. Materiały użyte do rozwiązania charakteryzują się zwiększoną odpornością na czynniki atmosferyczne takie, jak: cykle zamarzania i odmarzania, szkodliwy wpływ soli zawartych w wodzie lub w powietrzu. Posiadają również zwiększoną przyczepność oraz dużą elastycznością połączeń przy wahaniach (temperatur od -30 do + 60 °C! występującej na powierzchni tarasu.

Rodzaje tarasów:

 • taras posadowiony bezpośrednio na gruncie
 • taras na płycie żelbetowej wyniesionej ponad poziom terenu
 • taras nad pomieszczeniem nieogrzewanym
 • taras nad pomieszczeniem ogrzewanym

 

Przyczyny przeciekania tarasów:

 • woda przenikająca przez fugi, spękania, rysy
 • brak właściwej hydroizolacji
 • nieszczelności w dylatacjach, w miejscach zamocowania słupków, barierek i poręczy, na przejściach pomiędzy powierzchnią tarasu a ścianą i stolarką drzwiową, wilgoć podciągana kapilarnie
 • cykle zamarzania i odmarzania
 • szkodliwe sole zawarte w wodzie lub powietrzu
 • efekt tzw. "punktu rosy"
 • niewłaściwe parametry zastosowanych materiałów
 • błędy projektowe i wykonawcze

 

Skutki:

 • odpadanie płytek
 • przecieki przez warstwy konstrukcyjne
 • plamy i zacieki na suficie i ścianach pomieszczenia pod tarasem
 • rozwój grzybów, alg, pleśni, roztoczy, bakterii
 • łuszczenie się i odpadanie tynku
 • korozja betonu płyty nośnej
 • korozja zbrojenia płyty nośnej

 

Zastosowany system uszczelnienia powinien zapewnić:

 • skuteczną i trwałą barierę dla wody i wilgoci
 • dyfuzję pary wodnej
 • ochronę budynku lub budowli przed zniszczeniem
 • łatwość utrzymania tarasu w czystości
 • estetyczny wygląd
 • wysoki komfort i wygodę użytkowania

 

W skład systemu wchodzą:

(1) Paro- i hydroizolacja z wodnej emulsji bitumicznej: Asfredol 682

(2) Docieplenie stropu: Styroduru XPS lub styropian EPS 100

(3) Warstwa poślizgowa: Folia PE 0,2mm lub 0,3mm

(4) Warstwa dociskowo-spadkowa: Beton B15

(4) Uszczelniająca domieszka do betonu: Neantol Liquido

(4) Zbrojenie warstwy dociskowej: Siatka zbrojąca zgrzewana 10x10cm

(5) Hydroizolacja z elastycznej cementowej mikrozaprawy uszczelniającej: Ekor 71

(5) Wzmocnienie i zbrojenie warstwy z mikrozaprawy: Siatka Zbrojąca 145gr/m2

(6)Elastyczne uszczelnienie przejścia ściana-podłoga i spoiny dylatacyjnej: Tasma uszczelniająca 120/70mm

(7) Uszczelnienie obróbki blacharskiej: Silikon Dekarski Lamiera

(8) Klejenie płytek elastyczna upłynnioną zaprawą klejową klasy C2 E wg EN 12004: EKOR 22

(9) Spoinowanie płytek - elastyczna fuga o szer. Od 2 o 15 mm, klasa CG2W wg PN-EN 13888: EKOR 20 Giuntoflex

(10) Elastyczne uszczelnienie spoin i dylatacji: SITOL SILICON BASSO MODULO

(10) Sznur do dylatacji

(10)Przygotowanie boków spoin i poprawienie przyczepności do podłoża: Primer SILICON

(11)Zabezpieczenie powierzchni: Bromural Silicon

Producent Torggler Polska.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej