Izolacja pionowa

2008-06-02 12:27
Izolacja pionowa
Autor: brak danych

Przy wykonaniu izolacji pionowej najważniejszą czynnością jest przygotowanie podłoża. Przed naniesieniem zaprawy uszczelniającej powinno ono być odpowiednio wysezonowane, równe, nośne, zwarte, wolne od zanieczyszczeń które mogłyby osłabić przyczepność. Duże nierówności, ubytki oraz niewypełnione spoiny należy uzupełnić, zaprawą renowacyjną - szpachlową. Szerokie rysy należy naprawić - rozkuć i wypełnić zaprawą.

Pod izolację z zapraw cementowo-polimerowych podłoża silnie nasiąkliwe należy zagruntować lub zabezpieczyć środkiem pod izolację z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. Przy podwyższonej temperaturze powietrza podłoże pod powłoki z zapraw cementowo-polimerowych powinno się nawilżyć.

 

 

Naniesienie izolacji przeciwwilgociowej należy poprzedzić zaizolowaniem miejsc szczególnych. Połączenie ławy fundamentowej ze ścianą fundamentową należy wyokrąglić, wykonując fasetę z zaprawy renowacyjno-szpachlowej. Wyokrąglenie musi mieć promień co najmniej 4 cm. Foto Wyokrąglenie można wykonać butelką, kawałkiem rury z PVC lub specjalną szpachelką.

W miejscach, gdzie wykonanie fasety nie jest możliwe, należy przykleić taśmę uszczelniającą. W miejscach szczególnych, takich jak przejścia rur czy narożniki, należy zastosować odpowiedni profil uszczelniający: kołnierz, mankiet, narożnik zewnętrzny lub wewnętrzny itp. Przyklejenie profilu należy wykonać przy użyciu odpowiedniej zaprawy uszczelniającej lub dyspersyjnej masy bitumicznej. W miejscu przewidzianego zastosowania taśmy, kołnierza lub narożnika, należy nanieść jednokrotnie zaprawę lub masę uszczelniającą, następnie przyłożyć profil i docisnąć.

Przygotowaną zgodnie z instrukcją stosowania zaprawę uszczelniającą AQUASZCZEL 820 lub BUDOSZCZEL-H 810 (tylko cokół) nanosimy pędzlem lub pacą. Izolacja powinna być wykonana jako minimum dwuwarstwowa i dokładnie pokrywać całą powierzchnię. W przypadku stosowania zaprawy BUDOSZCZEL-H 810 zaleca się, aby pierwsza warstwa była wykonywana z zaprawy nieco rzadszej od użytej do wykonywania kolejnych warstw. Jednorazowo nie należy nakładać warstwy grubszej niż 2 mm.

Drugą warstwę izolacyjną nanosi się dopiero po wstępnym przeschnięciu pierwszej warstwy. Przy nakładaniu należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić w sposób warstwy wykonanej wcześniej. Całkowitą grubość powłoki hydroizolacyjnej należy dostosować do jej rodzaju. W przypadku izolacji pionowej lekkiej grubość powinna wynosić ok. 2,0-2,5 mm, izolacji średniej - ok. 2,5-3,5 mm, izolacji ciężkiej - ok. 3,0-4,5 mm. Należy zwracać uwagę na konieczność wykonywania powłoki jako co najmniej dwuwarstwowej. Zadaniem pierwszej warstwy jest zamknięcie porów występujących w podłożu. Dlatego zaleca się, aby zaprawę pierwszej warstwy starannie wetrzeć w przygotowane podłoże pędzlem lub twardą szczotką.

Tak wykonaną izolację pionową po ok. 3 dniach można zasypać lub przykleić do niej płyty izolacji termicznej, pełniące jednocześnie funkcję ochronną i drenażową. Płyty przykleja się stosując zaprawę cementowo-polimerową lub masę dyspersyjną, odpowiednio do rodzaju materiału, z którego wykonano izolację pionową. Materiały klejące nanosi się na powierzchnię każdej płyty plackami (6-8). Stosując masę dyspersyjną możliwe jest także równomierne jej nanoszenie na powierzchnię płyty. Sposób ten stosuje się zwłaszcza wtedy, gdy na ścianę może działać woda pod ciśnieniem.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej