Dyspersyjne produkty asfaltowe

2007-05-29 14:15

W celu zwiększenia możliwości wyboru, obniżenia kosztów robocizny oraz znacznego uproszczenia prowadzonych robót, opracowane zostały produkty łączące ze sobą właściwości materiałów hydroizolacyjnych i lepików do styropianu.Różnią się one od dotychczasowo produkowanych mas asfaltowych, tym że nie działają korodująco na styropian (można nimi przyklejać płyty styropianowe).W skład systemu Izohan Izobud W wchodzą preparaty Izohan Izobud WL i Izohan Izobud WM.

 

Firma IZOHAN Sp. z o.o. uzupełniła swoją ofertę środków do hydroizolacji o dyspersyjne (wodne) produkty asfaltowe. W celu zwiększenia możliwości wyboru, obniżenia kosztów robocizny oraz znacznego uproszczenia prowadzonych robót, opracowane zostały produkty łączące ze sobą właściwości materiałów hydroizolacyjnych i lepików do styropianu.
Różnią się one od dotychczasowo produkowanych mas asfaltowych, tym że nie działają korodująco na styropian (można nimi przyklejać płyty styropianowe).
W skład systemu Izohan Izobud W wchodzą preparaty Izohan Izobud WL i Izohan Izobud WM.

 

Izohan Izobud WL jest to bezrospuszczalnikowa (asfaltowo - kauczukowa) półpłynna masa przeznaczona do przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu lub wełny mineralnej. Materiał ten nadaje się też do wykonywania cienkowarstwowych izolacji na powierzchniach pionowych i poziomych. Produkt można stosować do izolacji fundamentów tylko wtedy, gdy występują bardzo dobre warunki gruntowe, tzn. gdy woda infiltracyjna swobodnie przesiąka przez grunt i nie wywiera ciśnienia hydrostatycznego na izolacje. Z tego rodzaju obciążeniem mamy do czynienia wtedy, gdy grunt przepuszczalny ma dostateczną głębokość pod podstawą fundamentów, a materiał, którym zasypywany jest wykop ma dobrą przepuszczalność, np. piasek lub żwir. 

Charakterystyka produktu

 • jest wodochronny
 • bezrozpuszczalnikowy
 • jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pędzlem, pacą lub szczotką dekarską
 • ma dobre właściwości klejące
 • tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych

 

Dane techniczne
Skład wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
Czas schnięcia około 6 godzin
Czas między nanoszeniem
poszczególnych warstw
3 godziny
Gęstość 1,02 g/cm3
Zdolność klejenia 0,95 MPa
Zawartość wody w masie 60%
Odporność na deszcz po 6 godzinach
Temperatura stosowania od +5 do + 30°C
Atesty i Aprobaty Atest Higieniczny PZH HK/B/0386/01/2003, Certyfikat na znak B PCBC B/13/10100/03, Zgodność z PN:B:24000
Zużycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2
przy izolacji bezspoinowej 0,3-0,4 kg/m2
przy klejeniu płyt styropianowych 0,5 kg/m2
Opakowania 5, 10, 20 kg
Przechowywanie termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta, suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 5°C wynosi 180 dni od daty produkcjiWariantem powyższego produktu jest masa Izohan Izobud WM o gęstej konsystencji, nadająca się do nakładania metodą szpachlowania. Masa ta przeznaczona jest do wykonywania niezawodnej i trwałej izolacji ścian zewnętrznych piwnic oraz fundamentów. 

Charakterystyka produktu

 • nie wymaga wkładek zbrojących, ani tynku wyrównawczego  
 • jest odporny na wysokie ciśnienie wody (do 0,8 MPa)
 • daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności
 • jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)
 • jest bezrozpuszczalnikowy
 • nadaje się na wszystkie podłoża mineralne
 • wysokoelastyczny, przykrywający rysy
 • można go stosować na podłożach suchych i wilgotnych

 

Dane techniczne
Skład wodna emulsja asfaltów, kauczuków, wypełniaczy i dodatków modyfikujących
Czas wysychania 6 godzin
Zasypywanie wykopu po 3 dobach
Odporność na deszcz po 12 godzinach
Przyczepność końcowa do betonu nie mniej niż 0,08 MPa
Gęstość 1,07 kg/dm3
Odporność na wodę pod ciśnieniem 0,8 MPa przy warstwie o grubości 4 mm
Zdolność klejenia 1,80 MPa
Mostkowanie rys 5 mm
Temperatura stosowania od + 5 do + 30°C
Atesty i Aprobaty Certyfikat na znak B - PCBC, Zgodność z PN:B:24000
Wydajność 1 kg/m2 przy warstwie o grubości 1mm
Zużycie w zależności od typu izolacji

- izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubość warstwy 2 mm  - zużycie ok.2 kg/m2
- zolacja typu średniego (woda gruntowa) - zalecana grubość warstwy 3 mm  - zużycie ok.3 kg/m2
- izolacja typu ciężkiego (woda pod ciśnieniem) - zalecana grubość warstwy 4 mm - zużycie ok.4 kg/m2
- przyklejanie płyt styropianowych- zużycie ok.0,5 kg/m2

Opakowania 10, 20 kg
Przechowywanie termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta, suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C wynosi 180 dni od daty produkcjiPreparaty z serii W przylegają do wszystkich podłoży mineralnych: cegły wapienno-piaskowej, cegły zwykłej, bloczków betonowych, betonu, betonu komórkowego, tynku i jastrychu. Odmianą WM można uszczelniać zewnętrzne ściany piwnic, płyty denne, garaże podziemne, jak też kanały, oczyszczalnie  i studnie. Dodatkową zaletą preparatu odmiany WM jest zdolność do elastycznego przekrywana rys. Oprócz łatwej obróbki i niezawodności preparaty z serii W są przyjazne środowisku naturalnemu. Są wolne od rozpuszczalników, nie zawierają żadnych szkodliwych substancji.
Kolejną zaletą wyrobów z serii W jest zdolność do elastycznego, niezawodnego i trwałego przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze styropianu lub z wełny mineralnej w sposób kompatybilny z systemem.
W zależności od rodzaju cech podłoża należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Prace te służą temu, aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy w warstwie izolacji, a także w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy należy uzupełnić. We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety (wyokrąglenia) o promieniu 4-6 cm. Zaleca się obrobienie wyokrąglenia pomiędzy ścianą a fundamentem zaprawą szlamową w celu ochrony przed negatywnym ciśnieniem wody. Aby uzyskać umocnienie podłoża, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża (mostek sczepny) zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie Izohan Izobud W stosuje się Izohan Izobud WL rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:1. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy przy nierównych powierzchniach o dużych porach, jak przy cegłach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą Izohan Izobud WL lub Izohan Izobud WM. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy. Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej należy nanosimy kolejne warstwy. Zawartość opakowania przed rozpoczęciem prac należy wymieszać. Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany narażonej na działanie wody. Należy unikać negatywnego ciśnienia hydrostatycznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez ciśnienia nakłada się 2-3 kilogramy na metr kwadratowy, gdy woda działa pod ciśnieniem - na jeden metr kwadratowy nakłada się min. 4 kg preparatu. W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry kielnią do wygładzenia.
W przypadku szczególnych wymagań wtapia się w izolację tkaninę zbrojącą np. TYPAR lub WIGOFIL.Uszczelniający, izolacyjny system zabezpiecza ściany fundamentów przed działaniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrą izolacyjność cieplną (wraz z twardymi płytami styropianowymi lub z wełny mineralnej). System ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto ze względu na prostą i szybką obróbkę system W jest opłacalny.
Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy z preparatu WM, twarde płyty polistyrenowe lub z wełny mineralnej przykleja się przy pomocy tego samego materiału nakładanego punktowo. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6-8 placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty (w przypadku wody pod ciśnieniem - Izohan Izobud WM rozmiesza się na całej powierzchni). Następnie płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej