Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

2016-04-20 15:15
badanie odporności membrany
Autor: Resitrix, Carlisle Construction Materials Badanie odporności membrany EPDM Resitrix SKW na przerastanie korzeniami roślin

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego – z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty i zniszczenia. Deklaracja producenta antykorzenności materiału izolacyjnego nie jest wystarczająca.

Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA        

 

Producenci specjalistycznych materiałów do izolacji wodochronnych przeznaczonych na dachy zielone mają certyfikaty potwierdzające przejście kosztownych i długotrwałych badań na antykorzenność. Badania na antykorzenność realizowane są zgodnie z metodologią opisaną w „Wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytycznych dla dachów zielonych“ FLL.

Aby wykluczyć spowodowane wegetacją szkody budowlane wskutek zazieleniania dachów, w 1984 roku Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu FLL opracowało „Metodę badań odporności na przerastanie korzeniami“, której przedmiotem jest poddanie folii przeciwkorzennych, membran i powłok dla dachów zielonych badaniom na oddziaływanie korzeni roślin. Metoda bazuje na doświadczeniach i wiedzy zgromadzonej w trakcie wieloletnich prób podejmowanych z różnymi rodzajami izolacji wodochronnych i różnymi gatunkami roślin, które zostały przeprowadzone w Instytucie Gleboznawstwa i Żywienia Roślin, FH (Wyższa Szkoła Zawodowa) Weihenstephan), w latach 1975-1980. Metoda opracowana przez FLL była wielokrotnie modyfikowana (w roku 1992, 1995 i po raz ostatni w roku 1999). Ostateczny opis “Metody badań odporności folii przeciwkorzennych, membran i powłok dla dachów zielonych na przerastanie korzeniami roślin” można znaleźć w “Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (wydanie niemieckie z 1999, ze zmianami redakcyjnymi 2002/2008, polskie wydanie z 2015 roku).
Pierwotnie metoda ta określała czas badań na 4 lata, od 1993 roku Stowarzyszenie FLL skróciło ten czas badań do 2 lat, bez łagodzenia świadomie stosowanych surowych kryteriów obowiązujących w dotychczasowych testach.

Po serii testów przeprowadzonych w Instytucie Gleboznawstwa i Żywienia Roślin, FH Weihenstephan, uzgodniono następujące kryteria. Badanie 2-letnie przeprowadza się w szklarni wyposażonej w układ sterowania klimatem, przy czym zastosowane gatunki roślin wzrastają przy odpowiedniej temperaturze i naświetleniu przez cały rok. Tym samym uzyskuje się efektywny okres wzrostu wynoszący 24 miesiące, co odpowiada w przybliżeniu testowi 4-letniemu, jeśli uwzględni się coroczną, kilkumiesięczną fazę spoczynku roślinności w warunkach polowych. Obydwa badania (4-letnie i 2-letnie) uważa się za równorzędne.

Zakres obowiązywania

Metoda dotyczy określania oporu na wnikanie i przenikanie korzeni oraz kłączy zastosowanych roślin testowych w przypadku folii przeciwkorzennych, izolacji wodochronnych i powłok nanoszonych w formie płynnej, dla wszelkich form dachów zielonych (roślinność intensywna, roślinność na dachy półintensywne, roślinność ekstensywna). Metoda obejmuje badanie produktów łącznie z właściwymi dla nich technikami łączenia.

Metoda FLL do badania odporności membran i powłok dla dachów zielonych na przerastanie korzeniami stała się podstawą Europejskiej Normy PN-EN 13948 „Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych - Określanie odporności na przerastanie korzeniami“. Zawiera wszystkie istotne elementy Europejskiej Normy PN-EN 13948, wykraczając poza jej wymagania i dlatego wśród specjalistów postrzegana jest jako bardziej wartościowa. Z punktu widzenia fachowców, membrana przeciwkorzenna zbadana metodą FLL, może zostać uznana za odporną na korzenie również zgodnie z normą PN-EN 13948.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej